розпорядження № 14 від 16.06.2014 р.

Погребищенська районна рада

Заголовок 1

Любой ваш текст

Заголовок 2

Любой ваш текст

Заголовок 3

Любой ваш текст

Заголовок 4

Любой ваш текст

 • Погребище

  Центр міста Погребище - площа Героїв
 • Прапор

  Маленька часточка держави
  Великою любов'ю пломенить!
                            Г.Кравчук
 • Надросся

  Серед прекрасного Поділля
  Надросся наше простяглось
                              В.Вітюк
 • Рось

  Права притока Дніпра.

розпорядження № 14 від 16.06.2014 р.

Про проведення  інвентаризації  матеріальних  цінностей, розрахунків  та  інших  статей  балансу комунального підприємства «Видавничий дім «Надросся»

 

Відповідно до частини 6 статті 56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст.10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Порядку подання фінансової звітності , затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України від 28.02.2000 року №419, Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. № 69,  у зв’язку із зміною в комунальному підприємстві «Видавничий дім «Надросся» матеріально відповідальної особи ( звільнення директора підприємства),  з метою    виявлення фактичної наявності основних фондів, нематеріальних  активів,  товарно-матеріальних цінностей, коштів,    інших  грошових  документів,  а також обсягів незавершеного виробництва в натурі, установлення лишку або нестачі цінностей і коштів шляхом зіставлення фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку, виявлення  товарно-матеріальних   цінностей, які  частково втратили свою первісну якість,а також матеріальних цінностей  та  нематеріальних активів,що не використовуються, перевірки   дотримання   умов   та   порядку збереження матеріальних  та  грошових цінностей,  а також правил утримання та експлуатації основних фондів,

 

1.Створити  інвентаризаційну  комісію  з   інвентаризації  матеріальних  цінностей, розрахунків  та  інших  статей  балансу комунального підприємства «Видавничий дім «Надросся» у такому  складі   :

Семко Г.П. – директор комунального підприємства «Видавничий дім «Надросся», голова  комісії,

Члени комісії:

Школьна Р.І.- начальник відділу  фінансового та матеріально-технічного забезпечення, головний бухгалтер районної ради,

Сладецький А.М.- провідний спеціаліст з питань комунальної власності відділу правового та кадрового забезпечення,

Янчук В.П.- голова постійної комісії районної ради з питан економічних реформ, приватизації та  регулювання  комунальної власності,роботи промисловості, транспорту і зв”язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного  розвитку та  благоустрою населених  пунктів .

 

2.  Створеній комісії  провести  інвентаризацію     майна,     товарно-матеріальних цінностей,  у тому числі прийнятих та переданих у тимчасове користування стороннім організаціям, коштів,  інших грошових документів і

незавершеного виробництва у місцях зберігання та виробництва  комунального підприємства «Видавничий дім «Надросся» .

Визначити фактичну наявність майна яке перебуває у комунальному підприємстві на праві господарського відання, його стан, дотримання умов зберігання матеріальних цінностей. Інвентаризацію провести на день прийняття-передання справ при зміні матеріально відповідальних осіб, у відповідності  з вимогами Інструкції з інвентаризації   основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. № 69.

У зв’язку із зміною матеріально відповідальних осіб скласти три примірники відомостей результатів інвентаризації.

 

3.Провідному спеціалісту  з питань комунальної власності відділу правового та кадрового забезпечення діяльності ради Сладецькому Анатолію Миколайовичу прийняти  на  відповідальне зберігання  та забезпечити повне збереження прийнятого від матеріально відповідальної особи- директора підприємства   майна, що перебуває у комунальному підприємстві «Видавничий дім «Надросся» на праві господарського відання.

 

У відомостях  особі, яка прийняла цінності, розписатися про їх отримання, а ті, яка здала,- про їх здачу.

 

4.За підсумками інвентаризації скласти протокол  інвентаризаційної комісії та в 10-денний  термін подати його на затвердження заступнику голови районної ради .

 

 

5. Контроль  за  виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

Заступник голови  районної  ради                  С.О.Волинський

 

Школьна Р.І.

Захарчук І.О.

Шлапак Ю.Г.

 

З розпорядженням ознайомлені:                                   Г.П.Семко

Р.І.Школьна

А.М.Сладецький