розпорядження № 24 від 31.12.2014 р.

Погребищенська районна рада

Заголовок 1

Любой ваш текст

Заголовок 2

Любой ваш текст

Заголовок 3

Любой ваш текст

Заголовок 4

Любой ваш текст

 • Погребище

  Центр міста Погребище - площа Героїв
 • Прапор

  Маленька часточка держави
  Великою любов'ю пломенить!
                            Г.Кравчук
 • Надросся

  Серед прекрасного Поділля
  Надросся наше простяглось
                              В.Вітюк
 • Рось

  Права притока Дніпра.

розпорядження № 24 від 31.12.2014 р.

Про проведення  інвентаризації  матеріальних  цінностей, розрахунків  та  інших  статей  балансу районної  ради

 

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст.10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,Порядку подання фінансової звітності , затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України від 28.02.2000 року №419,п.1.11 Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України 30.10.1998 року №90 зареєстрованої в Міністерстві  юстиції України  16.11.1998 р. №728/3168 із  наступними  змінами та  доповненнями, у зв’язку із зміною в районній раді матеріально відповідальної особи (начальника відділу фінансового та матеріально-технічного забезпечення-головного бухгалтера районної ради),  з метою забезпечення  достовірності даних  бухгалтерського  обліку шляхом  порівняння  з  фактичною  наявністю  майна, виявлення  фактичної  наявності  основних  засобів , матеріальних  цінностей, бланків  суворої  звітності, виявлення матеріальних  цінностей, які  не  використовуються, дотримання  умов  зберігання матеріальних  цінностей, а  також  правил  утримання  і  експлуатації матеріальних цінностей, цінностей, грошових  коштів  і документів , розрахунків  і  інших  статей балансу, підготовки до складання річної  фінансової звітності,

1.Створити  інвентаризаційну  комісію  з   інвентаризації  матеріальних  цінностей, розрахунків  та  інших  статей  балансу районної  ради у такому  складі   :

Волинський С.О. – заступник голови районної ради, голова  комісії.

Члени комісії:

Недошовенко К.А.- начальник відділу  фінансового та матеріально-технічного забезпечення-головний бухгалтер

Сладецький А.М.- провідний спеціаліст з питань комунальної власності відділу правового та кадрового забезпечення .

Добровольський В.М.- робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель, споруд і обладнання.

2.Створеній комісії  провести   інвентаризацію основних засобів та інших необоротних активів суцільним методом, у тому числі прийнятих та переданих у тимчасове користування стороннім організаціям, матеріальних  цінностей, розрахунків  та  інших  статей  балансу районної  ради .Визначити фактичну наявність майна районної ради, його стан, дотримання умов зберігання матеріальних цінностей. Інвентаризацію провести на день  прийняття-передання справ при зміні матеріально відповідальних осіб, у відповідності  з вимогами Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління  Державного казначейства України 30.10.1998 року №90.

 

Дані інвентаризації з кожного виду цінностей записати в інвентаризаційні описи окремо, за місцезнаходженням цінностей і особами, відповідальними за їх зберігання.

У зв’язку із зміною матеріально відповідальних осіб скласти три примірники опису.

В описах особі, яка прийняла цінності, розписатися про їх отримання, а ті, яка здала,- про їх здачу.

 

За підсумками інвентаризації скласти протокол  інвентаризаційної комісії та в 10-денний  термін подати його на затвердження заступнику голови районної ради .

 

 

3. Контроль  за  виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

Заступник голови  районної  ради                С.О.Волинський

 

Захарчук І.О.

Шлапак Ю.Г.

 

З розпорядженням ознайомлені:

К.А.Недошовенко

В.М.Добровольський

А.М.Сладецький