Про внесення змін до регламенту районної ради 7 скликання від 24. 03.2016 року

Погребищенська районна рада

Заголовок 1

Любой ваш текст

Заголовок 2

Любой ваш текст

Заголовок 3

Любой ваш текст

Заголовок 4

Любой ваш текст

 • Погребище

  Центр міста Погребище - площа Героїв
 • Прапор

  Маленька часточка держави
  Великою любов'ю пломенить!
                            Г.Кравчук
 • Надросся

  Серед прекрасного Поділля
  Надросся наше простяглось
                              В.Вітюк
 • Рось

  Права притока Дніпра.

Про внесення змін до регламенту районної ради 7 скликання від 24. 03.2016 року

рішення№ 88 6 сесія 7 скликання  від 24.03.2016 року

Про внесення змін до регламенту  Погребищенської  районної ради 7 скликанн  щодо поіменних голосувань

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 43, ч.1 ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про внесення зміни до ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо поіменних голосувань», ч.2 ст. 1 регламенту Погребищенської районної ради 7 скликання,затвердженого рішенням №11  2 сесії районної ради 7 скликання від 10.12.2016 року, з метою забезпечення відкритості і гласності у  роботі районної ради, враховуючи   висновки  та рекомендації постійної   комісії  з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою, взаємодії з органами  місцевого самоврядування , районна рада ВИРІШИЛА:

 

1. Внести такі зміни до регламенту Погребищенської районної ради 7 скликання:

 

1.1  Пункт 2 частини 4 статті 3 доповнити абзацом:

«обов»язковим оприлюдненням в день голосування на офіційному веб-сайті ради всіх результатів поіменного голосування , їх збереження  протягом необмеженого строку , наданням результатів поіменного голосування за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

 

1.2 Абзац перший статті 13 викласти в такій редакції:

«Проект порядку денного підлягає затвердженню процедурним рішенням ради на початку першого пленарного засідання сесії ради,для чого головуючий оголошує розгляд питання «про порядок денний сесії» у такій послідовності:»;

 

1.3 Статтю 27 викласти в такій редакції:

« Стаття 27. Види голосування.

1. Рішення районної ради приймаються відкритим поіменним або таємним голосуванням у порядку,передбаченому цим регламентом.

2. Рада в межах своїх повноважень більшістю голосів від загального складу ради приймає нормативні та інші акти у формі рішень відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 1, 29 і 31 статті 43 , статтями 55, 56  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  статтями 31,54,55,58,59 цього регламенту, в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

2. Якщо на голосування виноситься більше двох варіантів, сесія може прийняти процедурне рішення провести голосування у два тури; у другому турі на голосування виносяться варіанти, що набрали найбільше голосів  депутатів у першому турі»;

 

1.4 Статтю  29 викласти в такій редакції:

«Стаття 29. Відкрите  поіменне  голосування та способи його проведення.

1.Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів “за” від загального складу ради. Якщо жоден з депутатів не наполягає на обговоренні, рішення може прийматися без обговорення.

2.Проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку , вважаються відхиленими.

3.Відкрите поіменне голосування проводиться, як правило, за допомогою технічних засобів.

4.У випадку, коли спосіб проведення голосування, зазначений у п.3 цієї статті, не можливий, відкрите поіменне голосування проводиться у такому порядку:

4.1 Голова лічильної комісії зачитує прізвище, ім»я та по батькові  присутніх на засіданні депутатів.

4.2 При зачитуванні прізвища депутат особисто оголошує своє рішення шляхом голосування “за”, “проти” або  “утримався” щодо варіантів, які ставляться  на голосування.

4.3 Після проведення членами лічильної комісії підрахунку голосів , голова лічильної комісії  оголошує  результат голосування за кожен варіант.

4.4 Результати  поіменного  голосування  підтверджуються особистим підписом кожного депутата  та членами лічильної комісії у списку депутатів для поіменного голосування.

4.5 Результати поіменного голосування разом з протоколом лічильної комісії додаються до протоколу пленарного засідання сесії ради.

5. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради";

6.Депутат,що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування»;

 

1.5 Частину  першу статті 32  викласти у такій редакції:

«Стаття 32. Прийняття рішень радою.

1.На пленарних засіданнях рада у межах своїх повноважень може приймати  нормативні та інші акти  у формі:

1.1 Рішення ради, відповідно до вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” для досягнення певної мети, що спричиняє певні юридичні наслідки;

1.2 Звернення – рішення ради , звернене до не підпорядкованих раді  суб”єктів  із закликом до певних дій та ініціатив.

2. Рада може приймати процедурні рішення з процедурних питань, передбачених у статті 34 цього регламенту. Такі рішення приймаються відкритим голосуванням більшістю депутатів від загальної кількості ради шляхом підняття руки, заносяться до протоколу сесії  і не оформлюються окремим нормативним чи іншим актом»;

 

1.6 Частину другу статті 32   викласти у такій редакції:

«2. Рада у межах своїх повноважень приймає рішення на пленарному засіданні більшістю голосів від загального складу ради відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами пунктами 1, 29 , 31 частини 1 статті 43 , статтями 55, 56  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  статтями 31,54,55,58,59 цього регламенту, в яких рішення приймаються таємним голосуванням»;

 

1.7 Другий абзац частини 3 статті 36 викласти в такій редакції:

«До протоколу засідання ради додатково включаються тексти невиголошених виступів депутатів, окремі думки депутатів та їх груп щодо прийнятих радою рішень, невід»ємною частиною протоколу засідання ради є дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів з їх особистими підписами, результати поіменного голосування з протоколом лічильної комісії».

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради Гордійчука І.П. та  постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою, взаємодії з органами  місцевого самоврядування (Поліщук І.І.).

 

Голова районної ради В.Павлюк