Конкурс

Погребищенська районна рада

Заголовок 1

Любой ваш текст

Заголовок 2

Любой ваш текст

Заголовок 3

Любой ваш текст

Заголовок 4

Любой ваш текст

 • Погребище

  Центр міста Погребище - площа Героїв
 • Прапор

  Маленька часточка держави
  Великою любов'ю пломенить!
                            Г.Кравчук
 • Надросся

  Серед прекрасного Поділля
  Надросся наше простяглось
                              В.Вітюк
 • Рось

  Права притока Дніпра.

Конкурс

ОГОЛОШЕННЯ

про конкурс на заміщення вакантної посади директора  комунального закладу ,,Погребищенський районний будинок культури”

 

Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу та призначення керівників комунальних закладів культури-обєктів спільної власності територіальних громад Погребищенського рай ону,затвердженого  рішенням  9 сесії районної ради VІІ скликання від        23 червня 2016 року №173, Погребищенська районна рада (орган управління) оголошує конкурс на  заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Погребищенський районний будинок культури». Орган управління формує персональний склад конкурсної комісії не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу на посаду керівника комунального закладу культури.

Загальні вимоги до кандидата:

вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

заява про участь у конкурсі  з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

два рекомендаційні листи довільної форми;

мотиваційний лист довільної форми.

Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої нею інформації.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси органу управління протягом  30 – ти днів з дня опублікування оголошення за адресою:

 

вул.Б.Хмельницького, 110,  Погребищенська районна рада.

 

Електронна адреса: http://pograirada.gov.ua, e-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Довідки за  телефоном (04346) 2-14-53.

 

ОГОЛОШЕННЯ

щодо добору кандидатур від громадських організацій для включення їх до складу  конкурсної комісії  з проведення конкурсного добору  на   заміщення вакантної посади директора  комунального закладу ,,Погребищенський районний будинок культури”


 

Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу та призначення керівників комунальних закладів культури-обєктів спільної власності територіальних громад Погребищенського рай ону,затвердженого  рішенням  9 сесії районної ради VІІ скликання від        23 червня 2016 року №173, Погребищенська районна рада (орган управління) 01.07.2016 року  оголосила конкурс на  заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Погребищенський районний будинок культури». Орган управління формує персональний склад конкурсної комісії не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу на посаду керівника комунального закладу культури.

На виконання вимог ч.1-6, 11 статті 21-3 Закону України «Про культуру», Положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівників комунальних закладів культури - об’єктів  спільної власності територіальних громад Погребищенського району,  Положення про порядок проведення конкурсу та призначення керівників комунальних закладів культури-обєктів спільної власності територіальних громад Погребищенського рай ону, затверджених  рішенням  9 сесії районної ради VІІ скликання від        23 червня 2016 року №173,  Погребищенська районна рада   інформує   про добір кандидатур для включення їх до складу відповідної конкурсної комісії.

Для включення до складу конкурсної комісії кандидатур від громадських організацій, до районної ради (органу управління) у десятиденний термін   на паперових та електронних носіях   подається:

1) супровідний лист у довільній формі. До супровідного листа додаються заява та анкета за формами, визначеними у додатку;

 

2) протокол загальних зборів громадської організації ;

 

3) копія аркушу із підписами членів громадської організації .

 

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть кандидат і головуючий на зборах трудового колективу закладу культури.

 

 

Голова районної ради                         С.О.Волинський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок

_____________________________

(назва органу управління, що проводить

конкурсний добір  на посаду керівника

закладу культури)

________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

________________________________

(адреса місця проживання,

_______________________________

контактний телефон)

_______________________________

(контактний е-mail)

 

З А Я В А *

Я, __________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

даю згоду на участь у роботі конкурсної комісії на заміщення вакантної посади  __________________________________________________________________ (повна назва посади, на яку оголошено конкурсний добір)від ________________________________________________________________.

(назва громадської організації, що рекомендує на включення до складу  конкурсної комісії/  закладу культури, трудовий колектив якого висуває кандидатуру)

Згоди на участь у роботі зазначеної конкурсної комісії іншим суб’єктам подання  цього конкурсного добору не надавав (надавала).

Підтверджую, що не є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурсний відбір.

Надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

До заяви додаю:

анкету на _____ арк.;

ксерокопії першої та другої сторінок паспорта та сторінок, де зазначаються відомості про місце проживання (ксерокопії тимчасового посвідчення для осіб  недавно прийнятих до громадянства України) на _____ арк.

«____»_______ 2016 року   _________________       _______________

(особистий підпис)                          (прізвище та ініціали)

 

* Заява має бути написана власноручно.

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА

кандидата на включення до складу конкурсної комісії

 

Прізвище, ім’я по батькові

Громадянство

Число, місяць і рік народження

Місце народження

Паспорт:

серія, № паспорта, ким виданий, дата видачі,

адреса по прописці,

адреса фактична

Освіта

Навчальний заклад, рік закінчення

Напрям підготовки (спеціальність)

Кваліфікація

Науковий ступінь, вчене звання (за наявності)

Нагороди, почесні звання (за наявності)

Трудова діяльність

(період трудової діяльності, займана посада, найменування підприємства, установи, організації)

Громадська робота (у тому числі на виборних посадах)

Відомості про наявність чи відсутність:

судимості;

адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

рішення суду щодо визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною.

За достовірність даних несу повну відповідальність.

_________________                          ________________________

(підпис кандидата на                                  (прізвище, ініціали)

включення до складу

конкурсної комісії)

Голова громадської організації/      ___________       ________________

головуючий на засіданні трудового    (особистий підпис)  (прізвище, ініціали)

колективу закладу культури

 

 

 

 

 

 

Україна

Вінницька область

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА РАЙОННА РАДА