Регламент районної ради

Погребищенська районна рада

Заголовок 1

Любой ваш текст

Заголовок 2

Любой ваш текст

Заголовок 3

Любой ваш текст

Заголовок 4

Любой ваш текст

 • Погребище

  Центр міста Погребище - площа Героїв
 • Прапор

  Маленька часточка держави
  Великою любов'ю пломенить!
                            Г.Кравчук
 • Надросся

  Серед прекрасного Поділля
  Надросся наше простяглось
                              В.Вітюк
 • Рось

  Права притока Дніпра.

Регламент районної ради

Розділ 1. Загальні положення.


Стаття 1. Правові засади роботи районної ради

1. Районна рада є органам місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл і міста у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими, міською радами.

2.Порядок діяльності районної ради, її посадових осіб визначаються Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законодавчими актами, цим Регламентом , положенням про постійні комісії районної ради, іншими рішеннями районної ради.

3.Регламент районної ради встановлює порядок скликання і проведення сесії районної ради, її засідань, формування її органів, визначає процедуру окремих видів діяльності районної ради ,її органів, депутатів , посадових осіб, які випливають з їх повноважень, встановлених Конституцією України та законами України.

 

Стаття 2. Мова роботи ради

Робота ради та її діловодство ведеться українською мовою. У разі, коли промовець (громадянин іншої держави) не володіє українською мовою, він має право виступати іншою мовою . Про свій намір виступити іншою мовою промовець завчасно повідомляє головуючого на засіданні у заяві на виступ. При цьому переклад українською мовою або іншою, зрозумілою для депутатів мовою, організовується виступаючим, а у разі, коли виступаючий запрошений на засідання радою – виконавчим апаратом.

 

Стаття 3. Відкритість і гласність у роботі районної ради

1.Засідання ради, її президії, постійних та інших комісій є відкритими і гласними.

2.За рішенням ради можуть проводитись закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, які стосуються:

1)інформації щодо приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру;

2)конфіденційної інформації , що визнана такою у встановленому порядку і належить районній раді, установам , підприємствам, організаціям і відомствам;

3)інформації, що становить державну таємницю.

3. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється у встановленому регламентом порядку.

На закритому засіданні ради має право бути присутнім прокурор району, а також посадові особи, присутність яких за рішенням ради необхідна для розгляду відповідного питання.

4.Гласність роботи ради забезпечується:

1) публікацією звітів про роботу та рішень ради у пресі;

2) уможливленням громадянам спостерігати ( в порядку, обумовленому в частині 7 цієї статті) роботу ради.

5.Представники телебачення, радіо і преси акредитуються при раді на певний термін, який не може бути більшим за термін дії ради поточного скликання ,через подання відповідної заяви, підписаної уповноваженою на те особою засобу масової інформації, голові районної ради. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою і може бути оскаржена до ради або до суду.

Акредитованим представникам засобів масової інформації надається можливість ознайомлення з матеріалами, які поширюються серед депутатів на пленарному засіданні, за винятком тих, що слухаються у режимі закритого засідання.

6.У разі порушення законодавства про інформацію або цього регламенту представником засобів масової інформації рада процедурним рішенням може позбавити його акредитації на визначений нею термін.

7. На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни на визначених для них місцях і за попереднім записом, який веде уповноважена особа районної ради. Заявки на запис подаються до закінчення робочого дня, що передує пленарному засіданню. Кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійного залу.

8.Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради, особи які не є депутатами, не повинні знаходитися в місці розміщення депутатів.

 

Стаття 4. Запрошені на засідання ради

1. На пленарні засіданні сесії ради та засідання її органів можуть запрошуватися гості та службові особи. Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.

2.Рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні будь-якої посадової особи місцевого самоврядування.

3.Комісія ради може запросити службовців органу місцевого самоврядування, експертів, фахівців на засідання ради, на яких розглядаються питання, що опрацьовуються цією комісією або стосуються предмету діяльності.

4.На вимогу ради та її посадових осіб керівники розташованих або зареєстрованих на території району підприємств, установ та організацій ,незалежно від форм власності, зобов’язані прибути на засідання ради або її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.

5.Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку їх, після попередження головуючого, а у разі грубого порушення - негайно, за розпорядженням головуючого на засіданні може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

 

Стаття 5.Встановлення державних та місцевих символів

1.Державний прапор України на будинку ради встановлюється на постійно.

2.На час пленарних засідань ради в залі, де проходить засідання, встановлюється Державний прапор та прапор Погребищенського району.

3.Початок та закінчення пленарних засідань ради супроводжується музичним виконанням Державного Гімну України та Гімну Погребищенського району .

 

Стаття 6.Забезпечення діяльності районної ради

1.Організаційне, правове , інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів здійснює виконавчий апарат районної ради, який утворюється районною радою.

2.Виконавчий апарат сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв»язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади ,органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

3.У своїй діяльності виконавчий апарат керується положенням, яке затверджується радою.

 

Розділ ІІ. Організація роботи районної ради

 

Глава І. Сесії районної ради

 

Стаття 7.Форми роботи районної ради

1.Районна рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від її загального складу ( кількості депутатських мандатів). У разі, якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу районної ради входить менш як дві третини депутатів, до рішення територіальної комісії про призначення проміжних виборів в одномандатних мажоритарних виборчих округах, визнання обраними депутатами наступних за черговістю кандидатів у депутати у виборчих списках місцевих організацій партій , рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від її загального складу (кількості депутатських мандатів).

2.Строк повноважень ради – чотири роки.

3.Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесії ради скликаються головою районної ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, і складаються з пленарних засідань ради і засідань постійних комісій ради.

4.У разі невмотивованої відмови голови ради або неможливості скликання ним сесії ради, сесія скликається заступником голови ради.

У цих випадках сесія скликається:

1) якщо сесія не скликається головою районної ради у строки, передбачені ч.3 цього регламенту ;

2) якщо голова районної ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк з дня отримання пропозиції не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації про скликання сесії районної ради.

5.Сесія районної ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради або голови відповідної місцевої державної адміністрації.

6. Пропозиція і обґрунтування щодо необхідності скликання сесії подаються в письмовій формі голові ради з переліком питань, що пропонуються для розгляду.

7.У разі якщо посадові особи, зазначені у частинах четвертій та п»ятій цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у частині четвертій цієї статті, або у разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

8. Рішення про скликання сесії ради доводиться до депутатів і населення через засоби масової інформації не пізніше як за 10 днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії.

9.Попередньо депутати районної ради мають можливість ознайомитись з матеріалами наступної сесії в секретаріаті ради.

10. Для розгляду невідкладних питань чи надзвичайних ситуацій скликається позачергова сесія ради.

Позачергова сесія скликається головою ради за власною ініціативою, за ініціативою не менше як 1/3 депутатів від загального складу ради або голови райдержадміністрації.

Пропозиції і обґрунтування щодо необхідності скликання позачергової сесії подаються у письмовій формі голові ради з переліком питань , що пропонуються до розгляду.

Розпорядження голови ради про скликання позачергової сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за один день до сесії із зазначенням часу скликання , місця проведення та питань , які передбачається внести на розгляд.

 

Стаття 8. Розклад пленарних засідань сесії ради

1.Сесія ради розпочинається з пленарного засідання у час визначений в розпорядженні про скликання сесії .

2.Як правило, якщо інше не встановлено окремим рішенням ради, ранкові пленарні засідання ради починаються о 10 годині і закінчуються о 14 годині.

3.Вечірні пленарні засідання відбуваються з 15 до 18 години.

4.Після кожних двох годин роботи оголошується перерва на 15 хвилин.

5.Одноразово може бути прийняте процедурне рішення про інший розпорядок роботи на день.

6.На початку ранкового засідання відводиться до 30 хвилин для оголошення депутатських запитів і депутатських запитань.

7.Наприкінці вечірнього засідання відводиться до 30 хвилин для проведення обговорення питань ( в тому числі і заздалегідь означених), які можуть бути не пов”язані з питаннями порядку денного сесії (“різне”).

Рішення з обговорюваних питань у цей час радою не приймаються.

 

Глава ІІ. Перша сесія районної ради нового скликання

 

Стаття 9. Порядок скликання першої сесії

1.Першу сесію новообраної районної ради скликає районна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості , яка забезпечує повноважність складу ради та відповідно до ч.4 ст.45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» становить не менш як дві третини депутатів від загального складу ради.

2.Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії новообраної ради і питань, які плануються на її розгляд, формування органів ради, районна виборча комісія при необхідності утворює робочу групу з числа новообраних депутатів ради і враховує її пропозиції.

Робоча група припиняє свою діяльність після обрання голови ради.

 

Стаття 10. Порядок проведення

1.Перше пленарне засідання першої сесії районної ради нового скликання відкриває голова районної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів.

2.З моменту визнання повноважень депутатів районної ради нового скликання, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п»яти осіб – представників партій , які набрали найбільшу кількість голосів на виборах.

Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях до обрання голови.

3.З часу обрання голова районної ради веде пленарні засідання ради відповідно до вимог ч.3 ст. 46 ЗаконуУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні» та регламенту ради.

 

Глава ІІІ. Підготовка та організація розгляду питань на сесіях районної ради

 

Стаття 11. Підготовка проекту порядку денного

1.Проект порядку денного сесії ради, не пізніше як за два тижні до дати початку сесії ради, формує голова після погодження з президією ради. До проекту порядку денного вносяться основні питання із врахуванням:

1) затвердженого радою перспективного плану роботи ради,

2) пропозицій депутатів ради,

3) пропозицій постійних комісій ради , координаційної ради.

Пропозиції з питань порядку денного можуть офіційно вноситися головою ради, постійними комісіями, депутатами, місцевим органом виконавчої влади, а також міською та сільськими радами.

2. Доповіді, співдоповіді, довідкові матеріали і проекти рішень з питань, що виносяться на розгляд ради, готуються постійними комісіями, районною державною адміністрацією, депутатами, що їх внесли, або комісією, яку утворює президія для підготовки конкретного питання.

3. При підготовці питань, що виносяться на розгляд ради, проводиться необхідна перевірка стану справ в органах ради, на підприємствах, в організаціях та установах. З найбільш важливих питань, за рішенням ради, вивчається думка виборців.

4. Матеріали і проекти рішень ради, а також пропозиції і зауваження до них в обов”язковому порядку попередньо розглядаються відповідними постійними комісіями.

5. Матеріали з питань, що пропонуються для розгляду на сесії, подаються голові ради чи його заступникові не пізніше як за 10 днів до відкриття чергової сесії з аналітичною доповідною запискою і проектом рішення (строк визначається за реєстрацією виконавчим апаратом ради).

6. Після реєстрації і розгляду головою ради чи його заступником матеріали передаються на розгляд постійній комісії чи кільком постійним комісіям ради. При цьому встановлюється термін розгляду в комісіях і підготовки висновків з внесеного питання та проекту рішення , про що повідомляється ініціатору.

7. Комісія розглядає пропозицію і проект рішення на своїх засіданнях у присутності того, хто ініціював розгляд даного питання. При необхідності комісія залучає до розгляду питання фахівців відповідної галузі. Комісія має право вносити зміни до проекту рішень, а також підготувати свій проект рішення.

8.За дорученням голови ради, його заступника, голови постійної комісії, виконавчий апарат ради проводить попередню правову оцінку поданих матеріалів.

9. Проекти рішень після їх розгляду постійними комісіями візуються головами відповідних комісій, заступником голови ради, керуючим справами виконавчого апарату, начальниками відділів організаційного та методичного забезпечення діяльності районної ради, правового та кадрового забезпечення діяльності ради, а з питань, які відносяться до компетенції районної державної адміністрації, – заступниками голови районної державної адміністрації. Крім того, проекти рішень візуються в необхідних випадках керівниками установ та організацій, які ініціювали розробку проектів рішень та мають забезпечувати виконання даних рішень.

У разі незгоди зазначених вище осіб з проектом рішення, вони подають письмові висновки, а також зауваження, зміни та доповнення.

10. З врахуванням висновків комісії ( комісій) голова ради приймає рішення про включення питання до порядку денного сесії або мотивує його відхилення.

11. Питання, які конче потребують розгляду і не вимагають попередньої підготовки та розгляду в комісіях, за процедурним рішенням ради можуть вноситись в порядок денний сесії під час її проведення.

12. Проекти рішень ради, при необхідності, за розпорядженням голови ради можуть бути передані міській, сільським радам або в засоби масової інформації для попереднього обговорення серед населення.

13. Пропозиції з уточненням порядку денного вносяться голові ради, його заступнику не пізніше як за шість днів до початку роботи сесії.

14.Голова ради на сесії інформує депутатів про зміни та пропозиції до порядку денного. Якщо постійні комісії чи депутати наполягатимуть на включенні до порядку денного відхилених ним пропозицій, питання вирішується голосуванням.

15. Порядок денний сесії затверджується радою на пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

16.Не рідше одного разу в квартал до порядку денного вносяться питання про заслуховування інформації:

а) про виконання бюджету та рух коштів у позабюджетних фондах;

б) про роботу постійних комісій та про виконання рішень ради;

в) про виконання доручень виборців, що були включені радою в перелік доручень ,що підлягають виконанню.

17.Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до порядку денного сесії, подається з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами регламенту.

 

Глава ІV. Організація та ведення пленарних засідань районної ради

 

Стаття 12. Встановлення повноважності /кворуму засідання

1.Пленарне засідання ради є повноважним за умови участі у ньому більше половини депутатів від загального складу ради.

2.Участь депутатів визначається за їх підписами при реєстрації, яка проводиться перед початком ранкового та вечірнього засідання. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку засідання.

3.У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий за погодженням президії може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатів або переносить проведення засідання на інший, встановлений ним день, але не більше, ніж на два тижні.

 

Стаття 13. Затвердження порядку денного сесії ради

Проект порядку денного підлягає затвердженню на початку першого пленарного засідання сесії ради, для чого головуючий оголошує розгляд питання “про порядок денний сесії” у такій послідовності:

а) голосування про взяття проекту порядку денного за основу – більшість голосів депутатів від загального складу ради;

б) вилучення окремих питань з розгляду – більшістю голосів депутатів від загального складу ради;

в) включення додаткових питань до розгляду, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього регламенту - більшість голосів депутатів від загального складу ради;

г) затвердження порядку денного в цілому – більшістю голосів депутатів ради від загального складу ради.

 

Стаття 14. Черговість розгляду питань порядку денного сесії ради

1.Питання затвердженого порядку денного сесії ради , як правило, розглядаються у тій черговості, у якій вони були затверджені.

2.В окремих випадках черговість розгляду питань може бути змінено за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від загального складу ради після обговорення за скороченою процедурою.

При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції з її обґрунтуванням, опонента пропозиції, а також заслуховується виступ з цього питання представників відповідної комісії.

3.Виключення питання із затвердженого порядку денного приймається радою більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

4.Під час роботи сесії пропозиції про зміни її порядку денного можуть вноситись:

1) головою районної ради,

2) постійною комісією,

3) депутатською фракцією або групою ,

4)1/3 частиною депутатів від загального складу ради.

 

Стаття 15. Попередній розгляд проекту рішення

Включенню питання до проекту порядку денного та його винесенню на розгляд пленарного засідання ради для прийняття непроцедурного рішення передує попередній розгляд цього проекту у постійних комісіях ради, до сфери повноважень яких належать ці питання.

 

Стаття 16. Вимоги до проекту рішення ради

1.Проект рішення, що планується винести на розгляд ради, подається керуючому справами виконавчого апарату ради у друкованій та електронній формі .

2.До проекту рішення додається пояснювальна записка, в якій вказується:

1)потреба і мета прийняття рішення, джерела його фінансування,

2)прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення,

3)прогноз щодо можливого зменшення надходжень або збільшення видатків місцевого бюджету.

3.Друкований примірник проекту повинен мати такі реквізити : у правому верхньому куті на бланку рішення районної ради – помітка “Проект”, нижче -назва рішення, ще нижче-текст проекту рішення.

4.Текст проекту рішення повинен складатися з таких частин;

1)мотивувальної , в якій міститься посилання на закон , інший акт або документ , обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

2)вирішальної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці поставленого завдання;

3)заключної, в якій вказані посадова особа або постійна комісія, на яку покладається контроль за виконанням рішення.

5.До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі.

 

Стаття 17. Узгодження проекту рішення

1.Керуючий справами виконавчого апарату ради розглядає поданий проект і визначає перелік комісій ради та відповідних структурних підрозділів виконавчого апарату, які мають попередньо розглянути чи завізувати проект.

2.Після реєстрації, оригінал проекту рішення, разом із переліком комісій ради та структурних підрозділів виконавчого апарату , які мають розглянути або завізувати проект , передається до цих виконавців в порядку, встановленому для служби діловодства ради.

3.В окремих випадках, керуючий справами виконавчого апарату ради може передати зареєстрований проект з переліком необхідних для розгляду та візування виконавців ініціатору його внесення під розписку.

4.Керуючий справами передає підготовлений проект рішення ради на розгляд президії чи для включення до проекту порядку денного у випадку, коли проект пройде передбачені цим регламентом попередні розгляди та візування і на якому будуть погоджувальні підписи (візи):

- автора проекту,

- керуючого справами виконавчого апарату ради,

- відділу організаційного та методичного забезпечення діяльності районної ради,

- відділу правового та кадрового забезпечення діяльності районної ради,

- голів та членів відповідних постійних комісій.

5.Візи проставляються на зворотній стороні першого примірника останнього аркуша проекту рішення і розміщуються таким чином: ліворуч – назва посади , праворуч – підпис і розшифрування підпису, знизу під розшифруванням підпису- дата візування. Під візами у нижньому лівому кутку проставляють прізвище та службовий телефон виконавця проекту рішення.

6.Візування проекту рішення є обов”язковим . При наявності у того, хто візує, зауважень і пропозицій, вони викладаються на окремому аркуші, який зберігається разом з оригіналом рішення.

7.Друкування та розмноження проектів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог регламенту.

8.Виконавчий апарат ради відповідає за забезпечення депутатів необхідною кількістю копій рішень.

9.Висновки і рекомендації комісій щодо проекту рішення, вироблення остаточного його варіанту покладається на ініціаторів проекту і можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради.

 

Стаття 18. Редакційна комісія

1.Редакційна комісія є робочим органом сесії ради, що створюється для доопрацювання окремих, найбільш важливих проектів рішень ради та редакційного уточнення ухвалених рішень.

2.Редакційна комісія обирається радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого з числа депутатів. В роботі редакційної комісії беруть участь автори проекту рішення.

3.Редакційна комісія оформляє остаточну редакцію прийнятого рішення. Цей примірник підписується уповноваженим членом комісії не пізніше наступного робочого дня після пленарного засідання.

 

Глава V. Обговорення питань на пленарних засіданнях районної ради


Стаття 19. Загальний порядок обговорення питання

1.Обговорення питання на засіданні ради включає:

1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповіді, запитання співдоповідачам і відповіді на них ( у разі необхідності);

3) виступи депутатів з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів разом з висновком відповідної комісії;

4) виступ ініціатора внесення пропозицій;

5) внесення й обговорення пропозицій, а також прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність , якщо такі є;

6) виступи по одному представнику від постійних комісій , які бажають виступити;

7) виступи представників від кожної зареєстрованої групи чи фракції, які бажають виступити;

8) виступи депутатів, що записались на виступ; .

9) оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;

10) заключне слово доповідача;

11) уточнення і оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

12) виступ з мотивів голосування депутата – ініціатора внесення пропозиції, що розглядається, якщо він не використав права на виступ перед оголошенням припинення обговорення;

13) виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої фракції, які бажають виступити;

14) виступи депутатів з мотивів голосування.

2.У ході обговорення доповідач і співдоповідачі можуть давати довідки щодо своїх виступів, для чого їм позачергово надається слово.

3.Якщо список охочих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу чи прийняття процедурного рішення про скорочення обговорення, головуючий на засіданні оголошує про припинення обговорення.

 

Глава VІ.Порядок виступів і надання слова


Стаття 20. Оголошення початку розгляду питання порядку денного

1.На пленарному засіданні районної ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого на пленарному засіданні.

2.Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні.

Головуючий на пленарному засіданні надає слово промовцям для доповіді, співдоповіді , виступів заключного слова, заяв, резолюції, пояснень, зауважень, запитань, оголошення депутатських запитів, обґрунтування відповіді на депутатський запит посадовою особою, обґрунтування пропозицій чи поправок, відповіді на запитання, репліки, виголошення окремої думки.

Головуючий оголошує номер питання, що розглядається, відповідно до порядку денного, повідомляє про назви і редакції проектів документів ( в тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про прогнозований порядок розгляду питання відповідно до цього регламенту.

3.Головуючий може запропонувати об”єднати обговорення кількох пов”язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, відповідне процедурне рішення приймається радою без обговорення більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

4.Перед розглядом питання порядку денного головуючий може робити повідомлення раді, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу промовця або процедури голосування (за звичайних обставин). Такі повідомлення головуючий на засіданні може робити і тоді, коли пленарне засідання не можна відкрити через відсутність кворуму.

5.Після оголошення питання до розгляду головуючий надає слово доповідачеві з цього питання.

 

Стаття 21. Регламент розгляду питання

1.Розгляд питання порядку денного включає, як правило, доповідь, співдоповідь, запитання та відповіді доповідачеві, обговорення та заключне слово.

2.Для доповіді надається час тривалістю до 20 хвилин, співдоповіді – до 10 хвилин, запитання та відповіді доповідачеві – до 20 хвилин і заключного слова – 5 хвилин .

3.Для виступів в обговоренні надається час тривалістю 5 хвилин; для повторних виступів у обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, а також для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у “різному” – 3 хвилини; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок - 2 хвилини.

4.Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. При наявності заперечень триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням.

5.Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний термін.

6.Розгляд питання денного не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.

 

Стаття 22.Загальний час на обговорення питання

1.Загальна тривалість часу розгляду кожного питання порядку денного пленарного засідання районної ради пропонується головуючим на пленарному засіданні перед початком обговорення цього питання залежно від кількості осіб ,які записалися на виступ. Якщо є заперечення депутатів, рада приймає процедурне рішення щодо тривалості обговорення зазначеного питання.

2.Загальний час для обговорення питання на пленарному засіданні ради становить не більше однієї години.

3.Якщо у ході обговорення з”ясується, що визначеного часу недостатньо, то рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення або зняти питання з розгляду, як непідготовлене, в порядку ,встановленому регламентом для виключення питання з порядку денного.

 

Стаття 23. Надання слова

1.Заява про надання слова на пленарному засіданні з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі головуючому після оголошення початку розгляду питання. У заяві вказується назва депутатської групи, фракції чи постійної комісії, від якої уповноважений виступити, або те, що він виступає від себе особисто.

2.Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючим оголошується список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається.

3.В окремих випадках, коли не поступило письмових заявок , а також для розгляду процедурних питань, головуючий надає слово для виступу за зверненням депутата, підтвердженого підняттям руки.

4.Депутат ( крім голови ради, його заступника, голів постійних комісій ради, представника від фракції, доповідача) може виступити на засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, тільки один раз, не рахуючи внесення поправок у ході засідання. Повторно слово депутату може надаватися тільки в разі необхідності процедурним рішенням ради, прийнятим без обговорення.

5.При необхідності головуючий на засіданні надає депутату за його зверненням, підтвердженим підняттям руки,слово для довідки, відповіді на запитання, роз’яснень та щодо:

- порядку ведення засідання ради;

- постановки відкладеного питання;

- постановки питання про неприйнятність;

- внесення поправки або заперечення щодо неї.

6.Окремі репліки чи виступи депутатів з місця, зроблені без надання слова головуючим, є неприпустимими, до уваги не беруться та до протоколу засідання не вносяться.

7.Депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається.

 

Стаття 24. Гарантоване право слова

1.Кожна з фракцій та постійних комісій має гарантоване право на постановку запитання доповідачу, а також на виступ одного свого представника з питання порядку денного чи пропозиції, які мають ставитися на голосування .

2.Гарантоване право виступу належить, на його прохання, депутату, автору проекту рішення чи поправки, які голосуються.

3.Головуючий надає слово для виступу з обговорюваного питання:

- голові бюджетної комісії ради та керівнику фінансового управління - з питань, що стосуються можливих змін надходжень чи видатків районного бюджету;

- особам, запрошеним на засідання для розгляду конкретного питання, якщо щодо цього є процедурне рішення ради.

4.Гарантоване право на доповідь та заключне слово належить представникові ініціативної групи, від якої було внесене на розгляд питання в порядку місцевої ініціативи.

 

Стаття 25. Відмова від виступу

1.Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого виступу, передати своє право на виступ іншому депутатові або помінятися з ним чергою, повідомивши про це головуючого.

2.У разі відсутності депутата у момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо він не передав свого права на виступ іншому депутату.

 

Стаття 26. Вимоги до виступу

1.Доповіді та співдоповіді виголошуються з трибуни.

2.Якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи чи комісії ради – зазначає і її назву.

3.Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.

4.Доповідь, співдоповідь мають містити інформацію про суть проблеми, що розв’язується рішенням, яке обговорюється, зміст самого рішення та можливі позитивні та негативні наслідки від його ухвалення.

5.Пропозиції щодо питання, яке розглядається, або до проекту рішення, яке голосується, мають бути чітко сформульованими і містити визначену позицію промовця щодо цього питання.

6.Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для одного запитання депутатам почергово на засадах рівності. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Тим , хто виступає в обговоренні, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні.

7.Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може у письмовій формі звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається відразу після звернення.

 

Глава VІІ. Організація голосування на пленарних засіданнях районної ради

 

Стаття 27. Види та способи голосування

1.Рішення районної ради приймаються відкритим або таємним голосуванням у порядку , визначеному цим регламентом.

2.Якщо у регламенті прямо не вказано вид голосування щодо розгляду певного питання, за процедурним рішенням ради може бути застосовано один із таких видів голосування:

а)кількісне – вибір варіанту відповіді : “за”, “проти”, “утримався”;

б)рейтингове – послідовність кількох голосувань “за” щодо різних варіантів, що ставляться на голосування; кількість голосувань “за” окремого депутата не обмежується;

в)альтернативне – послідовність кількох голосувань “за” щодо різних варіантів , що ставляться на голосування; депутат може проголосувати “за” тільки щодо одного з варіантів;

г)квалітативне – альтернативне голосування з якісною оцінкою варіанту, що ставиться на голосування: “дуже погано”, “не задовільно”, “задовільно”, “добре”, “дуже добре”, або: “не задовільно”, “задовільно”;

д)сигнальне, що проводиться головуючим без обговорення і здійснюється підняттям руки; при цьому підрахунок голосів не проводиться, про прийняття якогось рішення не оголошується.

3.Якщо на голосування виноситься більше двох варіантів, сесія може прийняти процедурне рішення провести голосування у два тури; у другому турі на голосування виносяться варіанти, що набрали найбільше голосів депутатів у першому турі.

 

Стаття 28. Лічильна комісія

1.Лічильна комісія є робочий орган сесії ради, що створюється для підрахунку голосів депутатів при голосуваннях.

2.Лічильна комісія формується, як правило, в кількості не менше п”яти осіб і до її складу входять депутати від різних партій .

3.Лічильні комісії обираються радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого. Лічильна комісія не може складатись тільки з членів однієї депутатської групи. Підрахунок голосів при обранні першої лічильної комісії здійснюється головуючим.

4.Лічильна комісія обирає зі свого складу голову. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито.

5.У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

6.Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

 

Стаття 29. Відкрите голосування

1.Рішення ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів “за” від загального складу ради за винятком випадків, зазначених у регламенті.

2.Проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку , вважаються відхиленими.

3.Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування.

4.Рішення ради з будь-якого питання приймається після його обговорення. Рішення ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує на пленарному засіданні проти цього.

5.Відкрите голосування може бути поіменним.

Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою не менш як третиною депутатів, зареєстрованих на засіданні.

6.Відкрите голосування проводиться підняттям рук за кожний альтернативний варіант проекту рішення. Члени лічильної комісії проводять підрахунок голосів , голова лічильної комісії повідомляє результат голосування за кожний проект рішення.

7.Поіменне голосування проводиться шляхом зачитування головою лічильної комісії списку депутатів ; кожен депутат при зачитуванні його прізвища оголошує своє рішення з варіантів, що ставляться на голосування.

Члени лічильної комісії проводять підрахунок голосів , голова лічильної комісії повідомляє результат голосування за кожен варіант, який заноситься до протоколу.

За процедурним рішенням, підтриманим понад третиною депутатів зареєстрованих на засіданні, результати поіменного голосування можуть бути оприлюднені.

 

Стаття 30. Таємне голосування

1.Таємне голосування проводиться за процедурним рішенням ради та у випадках, передбачених регламентом. При цьому депутат, що бере участь у голосуванні, відзначає у виданому йому бюлетені вибрані ним варіанти з тих, що виносяться на голосування.

2.Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:

а) час і місце проведення голосування;

б) порядок заповнення бюлетеня;

в) критерії визнання бюлетеня недійсним;

г) порядок організації голосування.

3.Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються виконавчим апаратом ради за формою, підготовленою лічильною комісією і затвердженою процедурним рішенням ради.

4.Перед початком таємного голосування лічильна комісія:

а) отримує від виконавчого апарату ради складений за алфавітним порядком список усіх депутатів та бюлетені для таємного голосування;

б) опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.

5.На підставі посвідчення депутата ради члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень в окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення; умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного голосування.

6.Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів . При підрахунку голосів і встановленні результатів виборів можуть бути присутні лише члени лічильної комісії.

7.Винесення бюлетенів за межі приміщення для голосування не допускається. Після встановлення результатів виборів бюлетені разом із реєстром про їх одержання, протоколом лічильної комісії передаються керуючому справами виконавчого апарату районної ради для зберігання протягом усього скликання ради і передачі до архіву з початком роботи нового скликання.

8.Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова комісії або уповноважений на те член комісії оголошує результати голосування.

 

Стаття 31.Обов”язковість таємного голосування

Таємне голосування обов”язково проводиться у випадках:

1) обрання на посаду голови ради та його заступника;

2) прийняття рішення щодо дострокового припинення їх повноважень;

3) прийняття рішення про недовіру голові місцевої державної адміністрації;

4) внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови відповідної місцевої

державної адміністрації.

 

Глава VІІІ.Рішення районної ради

 

Стаття 32. Прийняття рішень радою

1.На пленарних засіданнях рада може приймати нормативні та інші акти у формі:

- рішення ради, прийнятого у межах її компетенції, відповідно до вимог Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні” для досягнення певної цілі, що спричиняє певні юридичні наслідки;

- доручення – рішення ради, що містить в собі виявлення позиції ради з певних питань;

- звернення – рішення ради , звернене до не підпорядкованих раді суб”єктів із закликом до певних дій та ініціатив;

- заяви – рішення ради, що містить в собі виявлення позиції ради з певних питань;

- процедурного рішення , прийнятого радою з процедурних питань відповідно до цього регламенту.

2.Рішення ради приймається на її пленарному засіданні шляхом персонального голосування депутатів.

3.Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результутів слово нікому не надається.

4.У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

5.Якщо результат голосування викликає обгрунтовані сумніви , рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.

 

Стаття 33. Підписання та набуття чинності прийнятих рішень

1.Рішення ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття підписується головуючим на засіданні ради.

2.Прийняте рішення в місячний термін розмножується і розсилається виконавчим апаратом ради постійним комісіям, районній державній адміністрації, відповідним підприємствам , установам, організаціям , сільським, міській радам з питань, які стосуються їх діяльності.

3.Рішення набирає чинності з моменту його прийняття , якщо не встановлений інший строк їх введення в дію.

4.Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

 

Стаття 34. Процедурні питання

1.Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради, зокрема :

1)про перерву в засіданні, перенесення чи закриття засідання;

2)про проведення додаткової реєстрації;

3)про встановлення часових обмежень для виступів і дискусії в цілому;

4)про надання додаткового часу для виступу;

5)про зміну черговості виступів;

6)про надання слова запрошеним на засідання;

7)про передачу питання на розгляд відповідної комісії ради;

8)про визначення способу проведення голосування;

9)про форму бюлетеня для таємного голосування;

10)про перерахунок голосів;

11)про взяття інформації до відома;

12)про встановлення терміну відповіді на депутатський запит.

2.При виникненні сумніву, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, радою про це приймається процедурне рішення.

3.Процедурні рішення приймаються більшістю голосів депутатів, зареєстрованих на засіданні, якщо інше не передбачено цим регламентом.

 

Глава ІХ.Дотримання дисципліни та норм етики на пленарних засіданнях районної ради

 

Стаття 35 . Санкції за порушення регламенту

1.Порушення депутатом даного регламенту і загальноприйнятих норм моралі та етики може бути підставою для позбавлення радою його права брати участь у подальшій роботі засідання. Рішення дисциплінарного характеру приймається радою як процедурне. У випадку його прийняття винний має залишити зал.Якщо він чинить опір і не підкоряється розпорядженню головуючого, то головуючий може припинити на певний час або закрити пленарне засідання.

2.Депутат ради, до якого рада вжила захід дисциплінарного впливу, може опротестувати рішення у письмовій формі, подавши письмовий протест голові ради. Рада на наступному своєму засіданні повертається до розгляду цього питання. Попередньо депутату надається право короткого виступу для відповідних пояснень. Означений депутат, як зацікавлена сторона, участі в голосуванні не приймає.

3.Рада може продовжити термін заборони на участь депутата в пленарних засіданнях ради на декілька сесійних днів. Протягом терміну дії цього рішення той, кому заборонено брати участь у пленарних засіданнях сесії, не позбавляється права на роботу в складі комісій ради.

 

Глава Х.Протокол пленарних засідань районної ради

 

Стаття 36.Протокол засідання ради

1.Засідання ради протоколюється членами секретаріату сесії, який обирається на період повноважень ради з числа присутніх депутатів відкритим голосуванням в кількості не менше трьох чоловік. Пропозиції щодо персонального складу секретаріату приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради. Секретаріат організовує запис бажаючих виступити, реєструє довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали , разом з головуючим дає роз”яснення з питань роботи сесії.

2.Оформлення протоколу засідань на основі наданих секретаріатом сесії матеріалів, здійснює посадова особа відділу організаційного та методичного забезпечення діяльності районної ради . Протокол засідання ради підписує головуючий на засіданні.

3.У протоколі засідання ради зазначаються: дата, час і місце проведення засідання, кількість присутніх на засіданні депутатів, винесені на розгляд питання порядку денного, прізвища головуючого на засіданні і промовців; всі винесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення.

До протоколу засідання ради додатково включаються :

1)дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів з їх особистими підписами;

2) результати поіменного голосування ;

3) тексти невиголошених виступів депутатів;

4) окремі думки депутатів та їх груп щодо прийнятих радою рішень.

Стаття 37. Запис засідання

1.За процедурним рішенням засідання ради записується на магнітну стрічку або інший електронний носій інформації.

2.За процедурним рішенням ради запис окремих засідань може розшифровуватись та друкуватись на папері , як додаток до протоколу засідання.

 

Стаття 38. Зберігання протоколів та записів

1.Запис і протокол засідання ради є офіційними документами , що підтверджують процес обговорення та прийняття рішення радою.

2.Протоколи засідань зберігаються протягом усього скликання ради у відділі організаційного та методичного забезпечення діяльності районної ради і передаються до архіву з початком роботи ради нового скликання.

3.Протокол закритого засідання зберігається у порядку, встановленому для документів з обмеженим доступом.

4.Запис засідання зберігається у відділі організаційного та методичного забезпечення діяльності районної ради протягом одного року від дати його проведення і передається до архіву.

5.Депутати забезпечуються витягами з протоколу чи копіями з уривків запису за їх особистими заявами до голови районної ради.

6.Записи та протоколи засідань ради надаються депутатам ради для ознайомлення за їх зверненням.

7.Матеріали засідання надаються для ознайомлення за дорученням керуючого справами виконавчого апарату ради відповідно до вимог законодавства України про інформацію.

 

Розділ ІІІ. Формування органів районної ради, обрання, призначення та відкликання її посадових осіб

 

Глава ХІ. Депутати районної ради VІ скликання

 

Стаття 39. Депутат районної ради

1.Депутат районної ради – представник інтересів мешканців територіальних громад району , виборців свого виборчого округу.

2.Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення районною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата районної ради.

3.Депутат, крім голови ради і його заступника , повинен входити до складу однієї з шести постійних комісій районної ради.

 

Стаття 40. Обов’язки депутата

У виборчому окрузі депутат районної ради зобов’язаний:

1) підтримувати зв’язок з виборцями, відповідною територіальною громадою, трудовими колективами підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, розташованими на відповідній території;

2) не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу районної ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм , місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців;

3) брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або виборчого округу;

4) вивчати громадську думку, вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

5) визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, інших громадян та вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців.

 

Стаття 41. Права депутата в раді

1. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на сесіях ради, засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

2. Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу будь-якого органу ради , може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

3.Депутат в порядку, визначеному регламентом, має право:

1)обирати і бути обраним до органів ради;

2)пропонувати питання для розгляду радою та її органами;

3)вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

4)вносити для розгляду проекти рішень, інших документів, що приймаються радою або її органами, поправки до них;

5)висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

6)порушувати питання про недовіру органам ,утвореним радою, їх керівникам, а також особам, яких обрано, призначено або затверджено радою;

7)брати участь у дебатах, звертатися з запитами, ставити запитання доповідачам ,співвідповідачам, з процедурних питань – головуючому на засіданні;

8)вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації керівника будь-якого органу, підзвітного чи підконтрольного раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території ради, має право звернутися до керівників ради та її органів, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території району, а також до голови районної державної адміністрації з питань, віднесених до відання ради;

9)виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

10)оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об”єднань, якщо вони мають суспільне значення;

11)знайомитися з будь-якими документами ради , брати копії будь-яких рішень ради;

12)мати інші права, що випливають із законодавства України та рішень ради.

4.При здійсненні депутатських повноважень депутат районної ради має також право:

1)на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання;

2)на невідкладний прийом;

3)вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку.

5.Депутат з обговорюваного на сесії ради питання може передати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень для включення до протоколу засідання ради чи її органу, в якому він бере участь.

 

Стаття 42. Дострокове припинення повноважень депутата районної ради

1. Повноваження депутата районної ради припиняються достроково за наявності перелічених підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення відповідної ради у разі:

1) його відкликання виборцями у встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» порядку;

2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і законом не сумісне з виконанням депутатських повноважень;

4) обрання його депутатом іншої місцевої ради;

5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі;

7) його смерті.

2. Повноваження депутата місцевої ради можуть припинятися достроково також за рішенням відповідної ради у зв'язку:

1) з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі;

2) з особистою заявою депутата районної ради про складення ним депутатських повноважень.

3. Спори щодо дострокового припинення повноважень депутата районної ради вирішуються судом.

4. У разі дострокового припинення повноважень депутата районної ради вибори чи заміщення депутата, який достроково припинив повноваження, проводяться відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

 

Стаття 43. Помічники-консультанти депутата районної ради

Депутат районної ради може мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата районної ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата районної ради, яке затверджується радою.

 

Стаття 44. Депутатський фонд районної ради

Для ефективної роботи по здійсненню депутатських повноважень , надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, що перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок стихійного лиха , нещасного випадку, важкого захворювання, інших ускладнюючих обставин, депутати за рахунок коштів районного бюджету мають право створювати депутатський фонд районної ради. Порядок створення фонду та використання його коштів передбачений у Положенні про порядок використання коштів депутатського фонду районної ради, що затверджується рішенням районної ради.

 

Глава ХІІ.Депутатські групи та фракції

 

Стаття 45.Формування депутатських фракцій та груп

Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання, за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до їх складу.

 

Стаття 46. Депутатські групи ради

1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати місцевих рад можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.

2. Депутати районної ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

3. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата місцевої ради, передбачених Законом «Про статус депутатів місцевих рад».

4. Членство депутата місцевої ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

 

Стаття 47. Порядок утворення депутатських груп

1. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів районної ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як із п'яти депутатів.

2. Депутати районної ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

3. Депутатська група реєструється районною радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

Рішення про утворення депутатської групи доводиться до відома депутатів районної ради головуючим на пленарному засіданні ради.

4. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень районної ради.

5. Організація їх діяльності здійснюється ними самостійно.

6. Діяльність депутатської групи припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено частиною першою цієї статті;

2) у разі прийняття депутатами ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

3) після закінчення строку, на який депутати районної ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень ради.

7. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

 

Стаття 48. Депутатські фракції

1. Депутатські фракції районної ради формуються на партійній основі депутатами районної ради .

2. Депутати на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції ради. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати районної ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

3. Порядок вступу депутата до депутатської фракції ради або виходу з неї визначається рішенням вищого керівного органу політичної партії , за виборчим списком відповідної місцевої організації якої він був обраний депутатом районної ради, та Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

4. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні районної ради інформує депутатів ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

 

Стаття 49. Права депутатських груп, фракцій

1.Депутатські групи, фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових контрольних комісіях ради;

2) на представництво в президії ради від кожної депутатської групи чи фракції ;

3) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

4) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

5) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

6) здійснювати інші права, передбачені законами України.

2.Районна рада забезпечує зареєстровані депутатські групи (фракції) можливістю користуватися приміщенням, необхідним обладнанням тощо для здійснення ними функцій,передбачених законами і цим регламентом.

 

Глава ХІІІ. Комісії, президія районної ради та Координаційна рада при голові районної ради

 

Стаття 50. Постійні комісії

1.Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, і обираються нею на строк її повноважень.

2.Постійні комісії обираються радою у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією на її засіданнях.

3. Повноваження постійних комісій, порядок їх створення та діяльності визначаються чинним законодавством та положенням про постійні комісії, яке затверджується радою.

 

Стаття 51. Тимчасові контрольні комісії

1.Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

2.Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим , якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

3.Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться як правило закриті . Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти , інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв»язку з роботою комісії.

4.Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

Стаття 52. Президія ради

1.Рада утворює президію ради. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

2. До складу президії ради входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

3. Президія ради діє на основі положення про неї, що затверджується радою.

 

Стаття 53. Координаційна рада

1.З метою вироблення узгоджений пропозицій з питань розвитку місцевого самоврядування та координації дій міського, сільських голів, спрямованих на забезпечення належного соціально-економічного та культурного розвитку району рада може створювати Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові Погребищенської районної ради .

2.Координаційна рада утворюється не пізніш як на другій сесії районної ради на строк повноважень ради ,є її дорадчим органом , підзвітна раді та діє на основі положення, що затверджується радою.

 

Глава ХІV. Голова районної ради та заступник голови районної ради

 

Стаття 54. Голова районної ради

1.Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

2. У своїй діяльності голова районної ради є підзвітним раді.

3. Голова районної ради:

1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;

3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови районної ради, вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) організує подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

7) організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до ор- ганів державної влади і місцевого самоврядування;

8) організує роботу президії ради ;

9) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

12) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян; веде особистий прийом громадян;

14) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

15) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

16) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів;

17) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін;

18) вирішує інші питання, доручені йому радою.

4. Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

 

Стаття 55. Обрання голови районної ради

1.Голова районної ради обирається радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням і вважається обраним, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата районної ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень , передбачених частинами 4 та 5 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в України». Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.

2.Право висування кандидатів на посаду голови районної ради реалізується через представників партій, які отримали депутатські мандати у складі новообраної районної ради, або шляхом самовисування у порядку , передбаченому цим регламентом.

3.Представлена кандидатура обговорюється на засіданні ради.

4.Якщо пропонується кілька кандидатур, то за пропозицією однієї чи декількох фракцій, підтриманою процедурним рішенням ради підтриманим більшістю голосів депутатів від загального складу ради , попередньо може проводитися таємне рейтингове голосування, за наслідками якого визначається кількість кандидатів, що будуть включені до бюлетеня для таємного голосування.

5.Для виступів кандидатів (претендентів) на посаду голови встановлюється час до 15 хвилин, для запитань та відповідей на них – до 10 хвилин кожному, час для виступів – до 3 хвилин.

6.Для проведення таємного голосування і визначення його результатів обирається лічильна комісія в кількості не менше 5 осіб, до складу якої входять депутати від різних партій . Комісія створюється шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.

7. До бюлетеня для таємного голосування включаються всі кандидатури, яких було висунуто депутатами районної ради і які дали згоду балотуватися, а також кандидатури , які самовисунулися. Самовідвід кандидатів приймається районною радою без голосування. Кандидат може відкликати свою згоду балотуватися і перед проведенням повторного голосування. Прізвища, імена і по батькові кандидатів вносяться у бюлетень для таємного голосування в алфавітному порядку. Праворуч проти прізвища кожного кандидата розташовується порожній квадрат. Після переліку прізвищ кандидатів зазначається “не підтримую жодного кандидата” і праворуч розташовується порожній квадрат.

8.Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів, присутніх на пленарному засіданні, виготовляються під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою. Бюлетені для таємного голосування повинні мати ознаки мети виборів, бути позначені печаткою районної ради, а також бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких інших позначок.

9.Лічильна комісія перед початком голосування опломбовує скриньку для таємного голосування, забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування. Місце проведення голосування - велика зала засідань 3-го поверху приміщення районної ради.

10.Кожному депутату районної ради по черзі лічильною комісією в приміщенні для таємного голосування видається один бюлетень для таємного голосування після пред”явлення ним тимчасового посвідчення та проставлення свого особистого підпису в реєстрі про одержання бюлетеня.

11.Голосування проводиться в кабіні для таємного голосування у відведеному для цього приміщенні та здійснюється шляхом проставлення в бюлетені позначки напроти прізвища кандидата, за якого депутат голосує. Заповнений бюлетень опускається в опломбовану прозору скриньку, яка повинна знаходитися в полі зору членів лічильної комісії.

12.Винесення виборчих бюлетенів за межі приміщення для голосування не допускається.

13.Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також ті, в яких неможливо з”ясувати волевиявлення депутата. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не враховуються. Якщо в скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

14.У разі , коли на посаду голови районної ради претендує кілька кандидатів , за жодного з яких при голосуванні не було подано більшість голосів від загального складу районної ради , участь у повторному голосуванні приймають два кандидати , які у підсумку набрали найбільшу кількість голосів депутатів , які прийняли участь у голосуванні, не рахуючи депутатів, які після першого голосування вибули з балотування.

Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.

Якщо і при повторному голосуванні за жодного із двох кандидатів не буде подано більшість голосів від загального складу ради , вносяться пропозиції щодо нових кандидатур на посаду голови районної ради. При цьому кандидатури , які не набрали необхідну кількість голосів при першому та повторному голосуваннях, не позбавляються права щодо висунення їх кандидатур .

15.Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі присутні її члени. В разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом , він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

16.Про результати таємного голосування голова лічильної комісії або визначений комісією інший її член доповідає на пленарному засіданні ради.

17.У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку голосування результати цього голосування не оголошуються. Про порушення лічильна комісія доповідає районній раді, яка приймає процедурне рішення щодо наслідків голосування (рішення про переголосування чи проведення нових виборів).

18.Після складення новообраним головою Присяги посадової особи місцевого самоврядування він продовжує вести сесію за запропонованим ним особисто порядком денним або оголошує перерву.

 

Стаття 56. Дострокове припинення повноважень голови районної ради

1.У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування .

2.Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш третини депутатів від загального складу ради.

3.Повноваження голови районної ради вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради у разі:

1) звернення з особистою заявою до районної ради про складення ним повноважень голови ради;

2) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом .

4.Зазначені повноваження голови районної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

5. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених частинами четвертою та п'ятою статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.

 

Стаття 57. Особливості процедури дострокового припинення повноважень голови районної ради

1.Дострокове припинення повноважень голови районної ради з підстав, визначених ст.55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, здійснюється за рішенням районної ради у порядку, визначеному цим регламентом.

2.Питання про дострокове припинення повноважень голови районної ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

3.Пропозиція про включення до порядку денного пленарного засідання сесії ради питання про дострокове припинення повноважень голови районної ради з підстав, визначених у ст.55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», подається в строки та порядку, визначеному цим регламентом ,і має бути підтримана підписами не менш як третини депутатів ради.

Разом з пропозицією подається проект рішення ради про дострокове припинення повноважень голови ради, до якого додаються:

- документи, що підтверджують настання підстав для дострокового припинення повноважень голови ради , визначених цим регламентом, обгрунтування необхідності дострокового припинення повноважень голови районної ради.

Після реєстрації подання про включення до порядку денного воно вважається таким , що включене в порядок денний сесії .

4.Після оголошення питання про дострокове припинення повноважень голови районної ради, головування на сесії покладається на заступника голови ради, а у випадках його відмови, на іншого депутата, обраного радою процедурним рішенням.

5.Обговорення питання відбувається у такому порядку:

1)головуючий інформує депутатів про суть подання , зачитує проект рішення ради та документи, що підтверджують настання підстав, необхідних для дострокового припинення повноважень голови ради;

2)надається слово голові районної ради , який має право на надання пояснень щодо питання, яке розглядається, загальний час виступу голови ради не може перевищувати 60 хвилин;

3)надається час для запитань депутатів та відповідей на них – до 60 хвилин;

4)обговорення з обов”язковим наданням слова усім бажаючим взяти участь у ньому депутатів.

6.Після обговорення питання рада більшістю голосів депутатів від загального складу ради має ухвалити рішення про доручення постійній комісії з питань регламенту щодо підготовки висновків до проекту рішення про дострокове припинення повноважень голови районної ради для внесення його на голосування, або створити тимчасову контрольну комісію для вивчення питання про дострокове припинення повноважень голови районної ради та підготовки проекту рішення.

7.Якщо ініціатива про припинення повноважень голови ради належала депутатам ради , але рішення про доручення комісії відповідно до ч.6 цієї статті не було проголосовано, пропозиція про припинення повноважень вважається відхиленою.

8.Постійна комісія з питань регламенту або тимчасова контрольна комісія надає раді висновки щодо проекту рішення про припинення повноважень голови ради чи проект нового рішення, яке може містити такий варіант рішення: «припинити повноваження голови районної ради та провести вибори голови районної ради у порядку ,визначеному Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” і регламентом районної ради».

9.Рішення про дострокове припинення повноважень голови районної ради вважається ухваленим, якщо за це проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради.

10.У випадку дострокового припинення повноважень голови ради проводяться вибори голови районної ради в порядку, визначеному Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та цим регламентом. До обрання голови районної ради його повноваження виконує заступник голови районної ради відповідно до положень ч.6 ст.56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

Стаття 58. Заступник голови районної ради

1.Заступник голови районної ради обирається районною радою за представленням його кандидатури для обрання на посаду головою районної ради відповідно до п.3 ч.6 ст.55,ч.1 ст.56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» .

2. Заступник голови районної ради здійснює повноваження голови районної ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов'язків з інших причин.

3. Заступник голови районної ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для голови ради.

 

Стаття 59. Обрання заступника голови районної ради

1.Заступник голови районної ради обирається радою у межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень у порядку, встановленому ст.56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” і цим регламентом.

2.Кандидатуру для обрання на посаду заступника голови ради раді представляє обраний голова районної ради. Заступник голови ради обирається після того, як уже обраний голова ради.

3.Для обрання заступника голови ради необхідна більшість голосів депутатів від загального складу ради.

4.Порядок обрання заступника голови районної ради аналогічний порядку обрання голови районної ради, викладений в статті 55 цього регламенту.

 

Стаття 60. Дострокове припинення повноважень заступника голови районної ради

1. Повноваження заступника голови районної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата районної ради за рішенням ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

2. Повноваження заступника голови районної ради можуть також бути достроково припинені без припинення повноважень депутата районної ради в разі:

1) звернення з особистою заявою до районної ради про складення ним повноважень заступника голови ради;

2) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом.

3. Зазначені повноваження заступника голови ради припиняються з дня прийняття районною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

4. У випадках, передбачених частинами третьою та четвертою статті 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідна особа звільняється з посади заступника

голови ради з дня припинення її повноважень.

 

Стаття 61.Процедура дострокового припинення повноважень заступника голови районної ради.

1.Дострокове припинення повноважень заступника голови районної ради з підстав, визначених ст.56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, здійснюється за рішенням районної ради у порядку, визначеному цим регламентом.

2.Питання про припинення повноважень заступника голови районної ради може бути внесено на розгляд районної ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

3.Пропозиція про включення до порядку денного пленарного засідання сесії ради питання про дострокове припинення повноважень заступника голови районної ради з підстав, визначених у ст.56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», подається в строки та порядку, визначеному цим регламентом ,і має бути підтримана підписами не менш як третини депутатів ради.

Разом з пропозицією подається проект рішення ради про дострокове припинення повноважень заступника голови ради до якого додаються документи, що підтверджують настання підстав для дострокового припинення повноважень заступника голови ради , визначених цим регламентом, обгрунтування необхідності дострокового припинення повноважень заступника голови районної ради.

Після реєстрації подання про включення до порядку денного воно вважається таким , що включене в порядок денний сесії .

4.Обговорення питання відбувається у такому порядку:

1)головуючий інформує депутатів про суть подання , зачитує проект рішення ради та документи, що підтверджують настання підстав, необхідних для дострокового припинення повноважень заступника голови ради;

2)надається слово заступнику голови районної ради , який має право на надання пояснень щодо питання, яке розглядається, загальний час виступу заступника голови ради не може перевищувати 60 хвилин;

3)надається час для запитань депутатів та відповідей на них – до 60 хвилин;

4)обговорення з обов”язковим наданням слова усім бажаючим взяти участь у ньому депутатів.

5.Після обговорення питання рада більшістю голосів депутатів від загального складу ради має ухвалити рішення про доручення постійній комісії з питань регламенту щодо підготовки висновків до проекту рішення про дострокове припинення повноважень заступника голови районної ради для внесення його на голосування, або створити тимчасову контрольну комісію для вивчення питання про дострокове припинення повноважень заступника голови районної ради та підготовки рішення.

6.Якщо ініціатива про припинення повноважень заступника голови ради належала депутатам ради , але рішення про доручення комісії відповідно до ч.5 цієї статті не було проголосовано, пропозиція про припинення повноважень вважається відхиленою.

7.Постійна комісія з питань регламенту або тимчасова контрольна комісія надає раді висновки щодо проекту рішення про припинення повноважень заступника голови ради чи проект нового рішення, яке може містити такий варіант рішення: «припинити повноваження заступника голови районної ради та провести вибори заступника голови районної ради у порядку ,визначеному Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” і регламентом районної ради».

8.Рішення про дострокове припинення повноважень заступника голови районної ради вважається ухваленим, якщо за це проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради.

9.У випадку дострокового припинення повноважень заступника голови ради проводяться вибори заступника голови районної ради в порядку, визначеному Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та цим регламентом.

 

Розділ ІV Розгляд районною радою питань за спеціальною процедурою

 

Глава ХV.Затвердження районного бюджету

 

Стаття 62. Підготовка проекту рішення про районний бюджет

1.На підставі розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів , інших показників,

необхідних для складання проекту районного бюджету, районна державна адміністрація готує та за погодженням постійної комісії районної ради з питань бюджету (далі-профільна комісія) подає проект рішення про районний бюджет на розгляд та затвердження сесії ради.

2.З проектом рішення про районний бюджет подаються :

1)пояснювальна записка до проекту рішення , яка повинна містити:

а) інформацію про соціально-економічний стан району і прогноз його розвитку на наступний бюджетний період, які покладено в основу проекту районного бюджету;

б) пояснення до основних положень проекту рішення про районний бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків щодо функцій та програм.Обгрунтування включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків бюджету;

в) обгрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин;

2) прогноз показників районного бюджету за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні три бюджетні періоди;

3) проект показників зведеного бюджету району, що об»єднує бюджети сіл та міста;

4) інформацію про хід виконання районного бюджету у поточному бюджетному періоді ;

5) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту районного бюджету (подаються до постійної комісії районної ради з питань бюджету);

6) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає районна державна адміністрація.

3.Проект рішення про районний бюджет повинен бути поданий на розгляд профільної постійної комісії. Засідання профільної постійної комісії відбувається за участю представника фінансового органу, керівників відповідних виконавчих органів, представників зацікавлених осіб. Комісія вносить свої поправки, зауваження, пропозиції до проекту рішення про районний бюджет.

4.Якщо одна з постійних комісій або депутат вносять пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів , вони зобов”язані запропонувати на ту ж саму суму, відповідно, збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії і депутати подають до кожної поправки письмове обгрунтування. У разі недотримання цих вимог поправки не приймаються до розгляду.

5. На засіданнях профільної постійної комісії розглядаються внесені поправки, зауваження та пропозиції.

6.Фінансове управління райдержадміністрації готує доповідь про районний бюджет, а профільна постійна комісія готує співдоповідь .

 

Стаття 63. Затвердження районного бюджету і контроль за його виконанням

1.Районний бюджет на наступний бюджетний період затверджується рішенням районної ради не пізніше ніж у двотижневий термін після офіційного опублікування закону України «Про Державний бюджет України».

2.Квартальний та річний звіти про виконання місцевого бюджету подаються до районної ради районною державною адміністрацією у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду . Перевірка звіту здійснюється постійною профільною комісією районної ради, після чого районна рада затверджує звіт про виконання бюджету або приймає інше рішення з цього приводу.

 

Стаття 64. Внесення змін до районного бюджету

1.Рішення про внесення змін до рішення про районний бюджет ухвалюється районною радою за поданням офіційного висновку фінансового управління районної державної адміністрації про обсяг вільного залишку бюджетних коштів, перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду районного бюджету за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків фінуправління райдержадміністрації.

2.Для прийняття рішення про внесення змін до районного бюджету щодо додаткового виділення коштів сільським та міському бюджету у вигляді субвенції ,установам та організаціям , які фінансуються з районного бюджету ,сільські та міський голови, керівники установ та організацій повинні надати голові районної державної адміністрації:

- пояснювальну записку та бюджетний запит з обгрунтуванням клопотання на збільшення прогнозних показників;

- інформацію про залишки на рахунках сільських, міської рад;

- наявність (чи відсутність) заборгованості по обов»язкових платежах;

- висновок про необхідність проведення робіт, дефектні акти, розрахунок видатків на проведення будівельних чи ремонтних робіт, послуг.

3. Для прийняття рішення про внесення змін до районного бюджету щодо додаткового виділення коштів фізичним особам, необхідно подати голові районної державної адміністрації :

- перелік невідкладних (першочергових) робіт,послуг (інших заходів), розрахунок коштів на їх виконання ;

- довідку (висновок) медичного закладу, МСЕК про необхідність лікування (проведення операцій тощо).

4.Подання із зверненням, необхідними документами та проектом рішення про внесення змін до бюджету ( в т.ч. в частині виділення коштів) повинні бути надані районною державною адміністрацією на розгляд постійної комісії районної ради з питань бюджету не пізніш як за три дні до її засідання, з офіційним висновком фінансового управління райдержадміністрації про можливість чи неможливість виділення таких коштів.

 

Глава ХVІ. Прийняття регуляторних актів районної ради

 

Стаття 65. Правові засади здійснення районною радою регуляторної діяльності

1.Регуляторна діяльність районної ради здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності “ від 11 вересня 2003 №1160.

2.Регуляторний акт – це:

- прийнятий районною радою нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого, спрямовані на правове регулювання господарських та адміністративних відносин між районною радою та суб'єктами господарювання;

- інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який, або окремі положення якого, спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між районною радою та суб'єктами господарювання , незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.

3.Регуляторна діяльність районної ради – діяльність, спрямована на підготовку , прийняття , відстеження результативності та перегляд регуляторних актів , яка здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією України, Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та іншими нормативно-правовими актами.

 

Стаття 66.Планування регуляторної діяльності районної ради

1.З метою реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності районна рада здійснює свої повноваження через постійну комісію районної ради з питань економічних реформ, приватизації та регулювання комунальної власності, роботи промисловості , транспорту і зв”язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі , побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів (далі- відповідальна комісія).

2.Районна рада в рамках підготовки та затвердження її перспективного плану роботи, затверджує план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року.

3. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття ,строків підготовки проектів , найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.

4.Якщо районна рада готує або розглядає проект регуляторного акту, який не внесений до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів , районна рада повинна внести відповідні зміни до плану у термін не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд до районної ради, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

5.Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього оприлюднюються шляхом опублікування у газеті “Колос” не пізніше як у десятиденний строк після їх затвердження.

 

Стаття 67. Підготовка проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу

1.Стосовно кожного проекту регуляторного акту його розробником готується аналіз регуляторного впливу.

Аналіз регуляторного впливу готується до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій.

2.Розробник проекту регуляторного акта при підготовці аналізу регуляторного впливу повинен:

-визначити та проаналізувати проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінити важливість цієї проблеми;

-обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання;

- обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянути можливість внесення змін до них;

-визначити очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснити розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта;

- визначити цілі державного регулювання;

- визначити та оцінити усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин;

- аргументувати переваги обраного способу досягнення встановлених цілей;

- описати механізми і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта;

- обґрунтувати можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта;

- обґрунтовано довести, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави;

-обґрунтовано довести, що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені;

- оцінити можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги;

- оцінити ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта;

- обґрунтувати запропонований строк чинності регуляторного акта;

- визначити показники результативності регуляторного акта;

- визначити заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

 

Стаття 68. Порядок оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій

1.Кожен проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань у газеті «Колос».

2.У необхідних випадках, може здійснюватися повторне оприлюднення проекту регуляторного акта.

3.Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у газеті «Колос» не пізніше п'яти робочих днів з дня їх розгляду на засіданні постійної відповідальної комісії районної ради.

4. Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта не може бути меншим ніж один місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

5. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

6.Оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту регуляторного акта.

 

Стаття 69.Відстеження результативності регуляторних актів районної ради

1.Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

2. Відстеження результативності регуляторного акта включає:

- виконання заходів з відстеження результативності;

- підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності.

3.Для відстеження результативності регуляторних актів можуть бути використані статистичні дані , інші дослідження і соціологічні опитування.

Одержані при здійсненні повторного відстеження результативності значення показників результативності порівнюються із значеннями цих показників, що були одержані при здійсненні базового відстеження. Періодичні відстеження результативності здійснюються з метою перевірки сталого досягання регуляторним актом цілей, задекларованих при його прийнятті, після здійснення повторного відстеження результативності цього регуляторного акта.

4.Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень. Якщо для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності може бути здійснене після набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

5.Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом або більшістю його положень, якщо рішенням регуляторного органу, який прийняв цей регуляторний акт, не встановлено більш ранній строк.

6.Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта, у тому числі і в разі, коли дію регуляторного акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено після закінчення цього визначеного строку.

7.Якщо строк дії регуляторного акта, встановлений при його прийнятті, є меншим ніж один рік, періодичні відстеження його результативності не здійснюються, а повторне відстеження результативності здійснюється за три місяці до дня закінчення визначеного строку, якщо інше не встановлено рішенням регуляторного органу, який прийняв цей акт, але не пізніше дня закінчення визначеного строку. У разі, якщо продовжується дія регуляторного акта, який було прийнято на визначений строк, що є меншим ніж один рік, періодичні відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюються у строки, встановлені частиною сьомою цієї статті.

8.Рішення регуляторного органу про строк, після якого чи до якого починається повторне відстеження результативності регуляторного акта, визначається в самому регуляторному акті або в іншому акті цього регуляторного органу.

9.Виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта забезпечується регуляторним органом, який прийняв цей акт.

10. Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта не може бути більшим ніж сорок п'ять робочих днів.

11.Регуляторний орган, який прийняв відповідний акт, якщо інше не встановлено цим Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності “, готує звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта та не пізніш як у десятиденний строк з дня підписання цього звіту оприлюднює його у газеті «Колос».

У звіті про відстеження результативності регуляторного акта зазначаються:

- кількісні та якісні значення показників результативності, що є результатами відстеження результативності;

- дані та припущення, на основі яких здійснено відстеження результативності, а також способи їх одержання;

- використані методи одержання результатів відстеження результативності.

Звіт про відстеження результативності підписується керівником регуляторного органу, що підготував цей звіт.

 

Розділ VІ. Прикінцеві положення

 

1.Цей Регламент набирає чинності з дня його прийняття.

 

Начальник відділу організаційного та методичного забезпечення діяльності районної ради І.Захарчук