Рознорядження № 30 від 10.10.2017 року

Погребищенська районна рада

Заголовок 1

Любой ваш текст

Заголовок 2

Любой ваш текст

Заголовок 3

Любой ваш текст

Заголовок 4

Любой ваш текст

 • Погребище

  Центр міста Погребище - площа Героїв
 • Прапор

  Маленька часточка держави
  Великою любов'ю пломенить!
                            Г.Кравчук
 • Надросся

  Серед прекрасного Поділля
  Надросся наше простяглось
                              В.Вітюк
 • Рось

  Права притока Дніпра.

Рознорядження № 30 від 10.10.2017 року

Про затвердження паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  на 2017 рік за КПКВК 0118600 “ Інші видатки “ у новій редакції

Відповідно  до ч. 7 статті 55 Закону України „ Про  місцеве  самоврядування в Україні ”, п.3 ч.2,ч.4,5 ст.22 Бюджетного кодексу України,  Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених Наказом Міністерства фінансів України  від 26.08.2014  № 836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р.за № 1104/25881, pішення 13 сесії Погребищенської районної ради 7 скликання від 22 грудня 2016 року №1-13-7/285 « Пpо районний бюджет на 2017 рік » , у зв’язку з набранням чинності рішення  20 сесії Погребищенської районної ради 7 скликання від 28 вересня 2017 року №1-20-7/475 « Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік », які призвели до зміни інформації та показників у паспорті бюджетної програми, затвердженої розпорядженням голови районної ради  від 23.12.2016 року №32 «Про затвердження паспорта бюджетної програми комунальної установи «Погребищенський районний  трудовий архів» на 2017 рік» , від 06.02.2017 р. №4 «Про затвердження паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік за КПКВК 0118600  “ Інші видатки “ ,

1.Затвердити паспорт  бюджетної програми місцевого бюджету  на 2017

рік за КПКВК 0118600 “ Інші видатки “ :

- комунальної установи «Погребищенський районний  трудовий архів» ;

- Погребищенської районної ради  , у новій редакції.

2.Начальнику відділу фінансового та матеріально-технічного забезпечення-головному бухгалтеру районної ради Недошовенко К.А.:

-  протягом тижня подaти  пaспоpт бюджетної пpогpaми нa затвердження управлінню фінансів Погребищенської районної державної адміністрації ;

- проінфоpмувати  управління  Деpжaвної кaзнaчейської служби Укpaїни у Погребищенському районі шляхом подaння  копії розпорядження  про затвердження паспорта бюджетної програми та копію самого паспорта;

- забезпечити ефективне викоpистaння бюджетних коштів, пеpедбaчених нa

виконaння бюджетної пpогpaми, для досягнення мети бюджетної програми  тa pеaлізaції її зaвдaнь;

- забезпечити оприлюднення змін до паспорта бюджетної програми на поточний бюджетний період у триденний строк з дня затвердження таких

документів, шляхом розміщення на офіційному сайті районної ради;

-  у тижневий стpок  від дня зaтвеpдження нaкaзу пpо пaспоpт бюджетної пpогpaми, зaбезпечити доведення до pозпоpядника нижчого рівня-

одеpжувaча бюджетних коштів його копії  та копії зaтвеpдженого пaспоpта бюджетної пpогpaми.

3. Архівісту-директору  КУ«Погребищенський районний трудовий архів» Мізернюк Н.В.:

- проінфоpмувати  управління  Деpжaвної кaзнaчейської служби Укpaїни у Погребищенському районі шляхом подaння  копії розпорядження  про затвердження паспорта бюджетної програми та копію самого пaспоpта.

- забезпечити ефективне викоpистaння бюджетних коштів, пеpедбaчених нa

виконaння бюджетної пpогpaми, для досягнення мети бюджетної програми  тa pеaлізaції її зaвдaнь.

4.Вважати такими, що втратили чинність Розпорядження голови Погребищенської районної ради від  04.07.2017 року №18 « Про затвердження  паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік за КПКВК 0118600 «Інші видатки», від 05.09.2017 року №28 «Про затвердження паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік за КПКВК 0118600  “ Інші видатки “.

5.Контроль  за  виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова районної ради                           С.О.Волинський

Гордійчук І.П.

Недошовенко К.А.

Захарчук І.О.

Шлапак Ю.Г.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014  № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Погребищенської районної ради
від    10.10.2017 року  № 30
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ Управління фінансів Погребищенської райдержадміністрації  від 10.10.2017 року №  107
(найменування місцевого фінансового органу)
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на  2017  рік
1. _0118600________ ___Погребищенська районна рада
(КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)
2. _0118600_____ ____ Погребищенська районна рада
(КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)
3. _0118600______ __0133______ ___Інші видатки___________
(КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –909,74223  тис. гривень, у тому числі загального фонду – 764,60223  тис. гривень та спеціального фонду – 145,14 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
- Конституція України,
- Бюджетний кодекс України
- Нормативно-правові акти:
- Укази і розпорядження Президента України,
- Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України,
- Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади,
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14  № 836,
- Накази Державної казначейської служби України,
- Закон України «Про національний архівний фонд і архівні установи»,розпорядження Президента України від 13.04.2005р.№957-2005-рп «Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України», наказ Державного комітету архівів України від 15.11.2011 року № 3327\5 «Про умови оплати праці працівників архівних установ на основі Єдиної  тарифної сітки»,
-   рішення 13 сесії 7 скликання Погребищенської районної ради від 22 грудня 2016 року № 1-13-7/285 «Про прийняття районного бюджету на 2017 рік»,
-    рішення 14 сесії 7 скликання Погребищенської районної ради від 24 січня 2017 року  № 2-14-7/324 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»
- рішення 15 сесії 7 скликання Погребищенської районної ради від 02 березня 2017 року №1-15-7/328 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»
-  рішення 16 сесії 7 скликання Погребищенської районної ради від 23 березня 2017 року №2-16-7/361 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»
-  рішення 17 сесії 7 скликання Погребищенської районної ради від 25 травня 2017 року №2-17-7/379 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»
-  рішення 18 сесії 7 скликання Погребищенської районної ради від 22 червня 2017 року №2-18-7/412 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»
- розпорядження голови Погребищенської районної державної адміністрації від 19 липня 2017 року №214 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»
-  рішення 19 сесії 7 скликання Погребищенської районної ради від 22 серпня 2017 року №2-19-7/457 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»
-  рішення 20 сесії 7 скликання Погребищенської районної ради від 28 вересня 2017 року №1-20-7/457 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»
6. Мета бюджетної програми
- виявлення та включення до джерел комплектування за погодженням з відповідним архівним відділом райдержадміністрації, міської та сільських рад, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності майна, в діяльності яких не створюється документи Національного архівного фонду;
- приймання від підприємств, установ і організацій - джерел комплектування документів з особового складу, документів фінансово-господарської діяльності та інших документів, строки зберігання яких не закінчилися;
-  науково-технічне опрацювання та описування документів, що надійшли на зберігання;
- облік документів, що зберігаються, створення до них необхідного пошукового і довідкового апарату, зокрема, із застосуванням персональних комп’ютерів;
- організація користування документами у службових, наукових, соціально-правових та інших цілях, видача у встановленому Держкомархівом порядку архівних довідок, копій та витягів з документів, що знаходяться на зберіганні, юридичним особам і громадянам;
-  проведення експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, подання на затвердження експертної комісії описів справ тимчасового зберігання, з особового складу підприємств, установ і організацій-джерел комплектування та актів про виділення до знищення справ, строк зберігання яких закінчився;
- участь у заходах підвищення кваліфікації працівників діловодних, архівних підрозділів та експертних комісій підприємств, установ і організацій;
- проведення ремонту, реконструкції та утримання комунального майна, що є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл та міст ;
- отримання додаткової статистичної інформації від Головного управління статистики.
- висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та органів державної влади в засобах масової інформації
- сплата членських внесків до Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2 Загальний
фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0118600 0133 Інші видатки
Завдання 1
Приймання від підприємств, установ, організацій джерел комплектування документів з особового складу, науково-технічне опрацювання та описування документів, облік документів, організація користування документами. 178,0 4,0 182,0
Завдання 2
Проведення ремонту, реконструкції та утримання комунального майна, що є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл та міст
416,60223
141,140
557,74223
Завдання 3
Отримання додаткової статистичної інформації від Головного управління статистики
10,0
10,0
Завдання 4
висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та органів державної влади в засобах масової інформації
150,0
150,0
Завдання 5
Сплата членських внесків до Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування
10,0
10,0
Усього 764,60223 145,14 909,74223
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК Загальний
фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
0118600
Програма розвитку архівної справи на 2015-2019 роки 178,0 4,0 182,0
Програма поінформованості  населення щодо діяльності органів місцевого самоврядування та органів державної влади на 2017-2021 роки 150,0 150,0
Усього 328,00 4,0 332,00
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
0118600 Інші видатки
Завдання 1 Приймання від підприємств, установ, організацій джерел комплектування документів з особового складу, науково-технічне опрацювання та описування документів, облік документів, організація користування документами
1 Показники затрат
Кількість штатних одиниць для якісного та своєчасного обслуговування громадян, опрацювання документів Од. Штатний розпис 2
2 Показники продукту
Приймання від підприємств, установ, організацій джерел комплектування документів з особового складу, науково-технічне опрацювання та описування документів, облік документів, організація користування документами. Шт. Журнал реєстрації 1385
Кількість запитів, звернень юридичних та фізичних осіб Шт. Журнал реєстрації 410
3 Показники ефективності
Кількість наданих соціальних послуг (виконаних листів,запитів, доручень) Шт. Звіт 410
Залежності від якості ,кількості та своєчасності наданих послуг надходить оплата за виконані роботи. Тис. грн. Звіт 4,2
4 Показники якості х
Відсоток виконаних листів, доручень у загальній кількості прийнятих
відсоток Журнал реєстрації 100
5
Завдання 2
Проведення ремонту, реконструкції та утримання комунального майна, що є об’єктом права спільної
власності територіальних громад сіл та міст
Показники затрат
Витрати на проведення ремонту, реконструкції  та утримання комунального майна, що є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл та міст Тис. грн. кошторис 557,74223
Показники продукту
Площа проведення ремонту, реконструкції  та утримання комунального майна, що є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл та міст Кв. м Кошторисна документація 1140,52
Показники ефективності
Середні витрати на 1 кв. м. проведення ремонту, реконструкції  та утримання комунального майна, що є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл та міст Тис/ Грн. Кошторисна документація 4,91
Показники якості
Відсоток проведення ремонту, реконструкції  та утримання комунального майна, що є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл та міст % Звіт про капітальні інвестиції 100
Завдання 3
Отримання додаткової статистичної інформації від Головного управління статистики
Показники затрат
Витрати отримання додаткової статистичної інформації Тис. грн. Кошторис 10,0
Показники продукту
Кількість друкованої продукції Шт. Замовлення статистичних оглядів 61
Показники ефективності
Середні витрати на одиницю тиражу Грн. Замовлення статистичних оглядів 163,90
Показники якості
Відсоток отриманої інформації % 100
Завдання 4
Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та органів державної влади в засобах масової інформації
Показники затрат
Обсяг видатків, що спрямовуються на висвітлення щодо діяльності органів місцевого самоврядування та органів державної влади Тис. грн. Кошторис 150,0
Показники продукту
Обсяг викладеної інформації см. кв. Журнал реєстрації 30 000
Показники ефективності
Середні витрати на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та органів державної влади в засобах масової інформації на 1 см. кв. Грн. Договір 5,00
Показники якості
Темп зростання кошторисних призначень порівняно з минулим роком % 150
Завдання 5
Сплата членських внесків до Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування
Показники затрат
Обсяг видатків на оплату членських внесків до  Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування
Показники продукту Тис. грн. Рішення сесії 10,0
Кількість членських внесків до  Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування Шт.. Дані  договорів за попередній період
1
Показники ефективності
Витрати коштів на оплату членського внеску до  Вінницької обласної Асоціації
органів місцевого самоврядування Грн. Розрахунок 10,0
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2(тис. грн)
Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за видами) х х х
Інвестиційний проект 2
Усього
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Голова Погребищенської
районної ради                                                                __________  _____С.О. Волинський______
(підпис)                          (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальника Управління
фінансів Погребищенської РДА                                  __________  _______І.В. Медик______
(підпис)                         (ініціали та прізвище)