Розпорядження № 17 від 13.09..2018 року

Погребищенська районна рада

Заголовок 1

Любой ваш текст

Заголовок 2

Любой ваш текст

Заголовок 3

Любой ваш текст

Заголовок 4

Любой ваш текст

 • Погребище

  Центр міста Погребище - площа Героїв
 • Прапор

  Маленька часточка держави
  Великою любов'ю пломенить!
                            Г.Кравчук
 • Надросся

  Серед прекрасного Поділля
  Надросся наше простяглось
                              В.Вітюк
 • Рось

  Права притока Дніпра.

Розпорядження № 17 від 13.09..2018 року

Про затвердження паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  на 2018 рік за КПКВК 0117370 “ Реалізація  інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій  “

Відповідно  до ч. 7 статті 55 Закону України „ Про  місцеве  самоврядування в Україні ”, п.3 ч.2,ч.4,5 ст.22 Бюджетного кодексу України,  Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених Наказом Міністерства фінансів України  від 26.08.2014  № 836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за № 1104/25881,  у зв’язку з набранням чинності рішення  27 сесії   Погребищенської районної ради 7 скликання від 06 вересня 2018 року  №3-27-7/679  « Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік »,

1.Затвердити паспорт  бюджетної програми місцевого бюджету  на 2018

рік за КПКВК 0117370 “ Реалізація  інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій  “ :

- Погребищенської районної ради .

2.Начальнику відділу фінансового та матеріально-технічного забезпечення-головному бухгалтеру районної ради Недошовенко К.А.:

-  протягом тижня подaти  пaспоpт бюджетної пpогpaми нa затвердження управлінню фінансів Погребищенської районної державної адміністрації ;

- проінфоpмувати  управління  Деpжaвної кaзнaчейської служби Укpaїни у Погребищенському районі шляхом подaння  копії розпорядження  про затвердження паспорта бюджетної програми та копію самого паспорта;

- забезпечити ефективне викоpистaння бюджетних коштів, пеpедбaчених нa

виконaння бюджетної пpогpaми, для досягнення мети бюджетної програми  тa pеaлізaції її зaвдaнь;

- забезпечити оприлюднення змін до паспорта бюджетної програми на поточний бюджетний період у триденний строк з дня затвердження таких

документів, шляхом розміщення на офіційному сайті районної ради;

3.Контроль  за  виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова районної ради                           С.О.Волинський

Гордійчук І.П.

Недошовенко К.А.

Захарчук І.О.

ПАСПОРТ
Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік
1. ( 0117370 ) Погребищенська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника )
2. ( 0117370 ) Погребищенська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. ( 0117370 ) ( 0490 ) Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –69000,00 гривень , у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 69000,00 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- рішення 27 сесії 7 скликання Погребищенської районної ради від 06 вересня 2018 року №3-27-7/679 "Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік"
6. Мета бюджетної програми
- Забезпечення реконструкції внутрішньої системи газопостачання адміністративної будівлі
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
"№
з/п" КПКВК КФКВК Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(грн.)
"№
з/п" КПКВК КФКВК "Підпрограма/
завдання бюджетної програми" Загальний фонд Спеціальний фонд "Разом
"
1 2 3 4 5 6 7
0117370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,00 69 000,00 69 000,00
1 Забезпечення реконструкції внутрішньої системи газопостачання адміністративної будівлі 0,00 69 000,00 69 000,00
Усього 0,00 69 000,00 69 000,00
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(грн.)
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд "Разом
"
1 2 3 4 5
УСЬОГО
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
"№
з/п" КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
0117370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
1 Забезпечення реконструкції внутрішньої системи газопостачання адміністративної будівлі
Затрат
Обсяг реконструкції внутрішньої системи газопостачання адміністративної будівлі п.м. кошторисна документація 34,00
Продукту
Кількіть об'єктів, які плануються реконструювати од. кошторисна документація 1,00
Ефективності
Середні витрати на один п.м. проведення реконструкції внутрішньої системи газопостачання адміністративної будівлі грн. розрахунок 2029,40
Якості
Рівень готовності об'єктів реконструкції % розрахунок 100,00
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
Код Найменування джерел надходжень КПКВК "Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду" План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту Пояснення, що характеризують джерела фінансування
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
"1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками."
Голова районної ради Волинський С.О.
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник Управління фінансів Погребищенської РДА Медик І.В.
(підпис) (ініціали та прізвище)
Голова районної ради Волинський С.О.
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник Управління фінансів Погребищенської РДА Медик І.В.
(підпис) (ініціали та прізвище)