9 сесія 6 скликання

Погребищенська районна рада

Заголовок 1

Любой ваш текст

Заголовок 2

Любой ваш текст

Заголовок 3

Любой ваш текст

Заголовок 4

Любой ваш текст

 • Погребище

  Центр міста Погребище - площа Героїв
 • Прапор

  Маленька часточка держави
  Великою любов'ю пломенить!
                            Г.Кравчук
 • Надросся

  Серед прекрасного Поділля
  Надросся наше простяглось
                              В.Вітюк
 • Рось

  Права притока Дніпра.

9 сесія 6 скликання

 

____________________________________________________________________________

29  вересня   2011  року           № 119                         9 сесія 6 скликання

 

Про виконання районного бюджету за 1 півріччя  та заходи по забезпеченню його виконання за  9 місяців 2011 року

Заслухавши та  обговоривши  доповідь  начальника  фінансового  управління   райдержадміністрації  Шелестюка В.І.  та співдоповідь голови комісії  районної ради з питань бюджету  Коріненка В.В., відповідно  до п.17  ст. 43  Закону України „Про  місцеве  самоврядування  в Україні” районна рада відмічає  , що проведеними відповідними  заходами щодо забезпечення виконання  бюджету з початку року зведений бюджет району  по доходній частині загального фонду по власних  і закріплених доходах за 6 місяців 2011 року виконано на 118,0 %, уточнене  призначення складає 7085,6 тис.грн.,  фактично надійшло 8420,6 тис.грн, сума більша за планові призначення на 1335,0 тис. грн.

В цілому по району з 11-ти видів податків та зборів  планові завдання  виконано по  6-ти видах податків. Не забезпечено надходження по реєстраційному збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців на 1,4 тис. грн., при плані 4,3 тис. грн. фактично  надійшло 2,9 тис. грн., по адміністративних штрафах та інших санкціях - на 8,5 тис. грн., при плані 22,3 тис. грн. фактично надійшло 13,8 тис. грн.,  по платі за надра   коштів не поступало , а план доведено на рівні 1,0 тис. грн., по збору за місця для паркування транспортних засобів при плані 0,5 тис.грн. фактично надійшло 0,2 тис.грн.

Виконання доходної частини районного бюджету  за шість  місяців 2011 року по загальному фонду становить – 107,9 відсотків. Призначення цього періоду становить 3220,3 тис. грн., фактично надійшло 3475,9  тис. грн., або більше планових показників на 255,6 тис.грн.

Бюджет міської ради по загальному фонду виконаний на 103,0 відсотка. Призначення за 6 місяців 2011 року становить 1451,4 тис. грн., фактично надійшло 1494,7 тис.грн.

Бюджети  сільських рад по загальному фонду виконано на 142,9 % (2413,9 тис.грн. – 3450,0  тис. грн.), або більше планових  призначень на 1036,1тис. грн.

Надавалася  практична допомога сільським радам у надходженні запланованих доходів і забезпеченні фінансування заходів , передбачених їх бюджетами. Як результат, 26 сільських рад  виконали свої бюджети, що на 7  рад більше  проти цього періоду минулого року.

Податковий борг суб’єктів  господарювання станом на 01.07.2011 року  до місцевих бюджетів становить 105,1 тис. грн. , по  орендній платі за землю – 103,4 тис. грн., фіксованому сільськогосподарському податку  -1,7 тис. грн.  Податковий борг   збільшився на 78,1 тис. грн. у порівнянні з минулим роком за цей період .

Переплата по податках становить 652,7тис. грн., з них по орендній  платі за землю - на 626,2 тис. грн. ,   по фіксованому сільськогосподарському податку - на 26,5 тис. грн.  Переплата по податках у порівнянні з минулим роком за даний період збільшилась на 494,0 тис. грн.

По доходах спеціального фонду виконання за 6 місяців  до річних призначень бюджету на 2011 рік становить 81,8 % ,  фактично надійшло 1189,7 тис. грн. , а призначення  складає1453,8тис. грн.

Бюджет розвитку на 2011 рік  затверджений місцевими радами у сумі 589,9 тис. грн., фактичне виконання становить 293,0 тис. грн.,  що складає 49,7 %. До показників МФУ виконання становить 49 % , або менше на 305,1 тис. грн. від фактичних надходжень  .

Крім власних надходжень податків та зборів бюджет району  за січень – червень  2011  року одержав дотації вирівнювання з державного бюджету в сумі 4182,0 тис. грн., що становить 100 відсотків до виділених призначень, та які відповідно до бюджету були використані в районному бюджеті та передані до бюджетів сільських рад в обсягах, передбачених їхніми бюджетами. Зазначені надходження дали змогу майже повністю здійснити фінансування видатків, передбачених видатковою частиною бюджету району.

Перевиконання місцевих бюджетів по доходах дало можливість покращити фінансування планових видатків і фінансовий стан в бюджетній сфері району.

Вживалися також відповідні заходи щодо цільового і економічного спрямування коштів на фінансування захищених статей та заходів, які носять першочерговий  характер та невідкладність , тому відсутня заборгованість захищених статей бюджету .

Стан виконання доходної та видаткової частини зведеного бюджету знаходиться на постійному контролі районної ради , державної адміністрації та фінансового управління райдержадміністрації .

З   метою забезпечення  виконання  районного  бюджету за  девять місяців 2011 року

РАЙОННА  РАДА  В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію  начальника  фінансового  управління  райдержадміністрації  Шелестюка В.І  про  хід  виконання   районного  бюджету  за  6 місяців 2011 року взяти  до  відома.

2.Рекомендувати органам виконавчої влади і місцевого самоврядування, керівникам  бюджетних  установ  і  організацій:

2.1Не допускати наявності кредиторської заборгованості з її виплати , особливо простроченої,  ліквідувати наявну  кредиторську заборгованість.

2.2 Забезпечувати оперативність здійснення всіх видатків, а в першу чергу видатків по захищених статтях бюджету. Не допускати відволікання бюджетних коштів у дебіторську заборгованість.

2.3 Продовжувати  роботу  по  збільшенню  власних  надходжень  бюджетних  установ  району  шляхом  збільшення   обсягу  і  видів  надання  платних  послуг , залучення  спонсорської  допомоги , здачі  в  оренду  приміщень  і  майна ,яке ними не використовується.

2.4 Не допускати понаднормативного  або іншого  додаткового , не  передбаченого  чинним законодавством ,  введення  штатних  одиниць в закладах соціально-культурної сфери  та  апаратах  органів  місцевого самоврядування.

2.5  Забезпечити  використання  бюджетних  коштів  з максимальною ефективністю та доцільністю з метою  вирішення  проблем соціальної сфери  району в умовах  її обмеженого  фінансування.

2.6  Забезпечити прийняття та здійснення заходів з енергозбереження в бюджетній сфері, сприяти їх першочерговому фінансуванню. Визначити такі заходи по кожній бюджетній установі та закладу, що фінансуються з місцевого бюджету, з відображенням конкретних сум, які спрямовуються на їх реалізацію в кошторисах.

3. Фінансовому  управлінню райдержадміністрації ( Шелестюк В.І.):

3.1 Спільно з міською, сільськими радами детально проаналізувати  стан виконання місцевих бюджетів  6-ти  місяців цього  року, вивчити причини   невиконання бюджетів по доходах і видатках та вжити заходів по забезпеченню виконання плану доходів бюджетів по кожному виду надходжень. Особливу увагу приділити своєчасності та повноті  сплати платежів до бюджетів усіх рівнів та погашенню  податкової заборгованості.

3.2 Спільно з  Погребищенським  відділенням Іллінецької МДПІ ( Хрищенюк О. В.) забезпечити реалізацію  заходів  щодо  виконання  районного  бюджету  за дев’ять місяців   2011  року  по   всіх  джерелах  надходжень.

3.3 Встановити постійний контроль наявності залишків на реєстраційних рахунках місцевих бюджетів, головних розпорядників коштів , а також бюджетних установ і закладів як по загальному, так і спеціальному фонду.

4. Районній  державній  адміністрації спільно  з  органами  місцевого  самоврядування вживати заходів щодо перегляду відповідно до чинного законодавства  орендної плати  за землю , заходів по  забезпеченню  виконання  місцевих  бюджетів  шляхом  збільшення  обсягів  здачі  в  оренду  земель запасу  ,  резервного і водного  фондів ефективним користувачам ,  забезпечити   своєчасне  і  повне  надходження   коштів  за  оренду  цих  земель  до місцевих бюджетів  в  розмірах, визначених  чинним  законодавством,  та  стягнення  боргів  минулих  років; прискорити завершення  роботи  по інвентаризації  укладених угод  оренди землі  і  об’єктів комунальної власності .

5.Органам місцевого самоврядування активізувати роботу по впровадженню місцевих податків і зборів відповідно до наявних об’єктів оподаткування, ініціювати  перегляд у сторону збільшення ставок плати за торговий патент, частки  податку з прибутку  комунальних підприємств.

6. Органам місцевого самоврядування проаналізувати доцільність пільг зі сплати податків і зборів до місцевих бюджетів .В разі необґрунтованого надання , внести пропозиції відповідними радами щодо їх відміни .

6. Начальнику  фінансового  управління   райдержадміністрації  Шелестюку В.І. прозвітувати  про  виконання  районного  бюджету  за   третій квартал  2011 року на засіданні  постійної комісії з питань  бюджету  та на черговій сесії районної ради.

7. Доручити  голові  постійної комісії з питань  бюджету Коріненку В.В.  проінформувати  на черговій сесії районну  раду  про  хід  виконання   районного  бюджету  2011 року та  винести на  затвердження   проект рішення  з цього питання.

8. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію районної  ради  з  питань  бюджету (Коріненко В.В.).

Голова  районної  ради                                                   В.Олексієнко

 

 

 

_________________________________________________________________

29  вересня  2011 року                           № 120 9 сесія  6  скликання

Відповідно до вимог п.17 ч.1 ст.43, ч.1 ст.59  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, п.8 ст.78,п.2 ч.1 ст.96,101 Бюджетного кодексу України, враховуючи клопотання головних розпорядників коштів, погодження постійної комісії районної ради з питань бюджету,

РАЙОННА РАДА  ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до загального фонду районного бюджету та збільшити доходну і видаткову частину  в сумі  21100 грн., за рахунок  субвенції із сільських та міської рад в сумі  21100 грн., в тому числі на  виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, відповідно до вимог Постанови КМУ № 558 від 28 квітня 2004 року - 13700 грн., на придбання металопластикових вікон на ФАП с. Білашки – 3500 грн., на придбання комп’ютерної техніки для Білашківської ЗОШ І-ІІ ступенів – 1500 грн., придбання паливо-мастильних матеріалів для службового автомобіля Новофастівської дільничної амбулаторії загальної практики сімейної медицини – 1500 грн., на проведення будівельно-монтажних робіт на фельдшерсько-акушерському пункті в с. Талалаї – 900 грн.

2. Внести зміни до спеціального фонду районного бюджету та збільшити доходну і видаткову частину  в сумі  5000 грн., за рахунок  субвенції із Спичинецької сільської ради в сумі 5000 грн. для капітального ремонту відділень центральної районної лікарні.

3.Зменшити оборотну касову готівку в сумі  50926 грн.

4. Збільшити видаткову частину районного бюджету за рахунок  коштів вільного залишку   загального фонду   в сумі  66770 грн.:

-     відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – 6000 грн., на виконання районної програми «Військово-патріотичного виховання, підготовки молоді до військової служби та призову до лав Збройних Сил України на період 2011 – 2015 років»;

- управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  – 4000 грн. в тому числі на лікування жителя м.Погребище  Красноштан А.О – 2000 грн. та матеріальну допомогу матері загиблого воїна жителя с.Плисків Мельник Є.Ф.-2000 грн.;

- КУ «Погребищенський районний трудовий архів» - 4000 грн., в тому числі  на придбання комп’ютерної техніки - 3000 грн., на придбання вогнегасників - 500 грн. та послуги за замір опору електроізоляції - 500 грн.;

- КУ « Погребищенському районному медичному центру первинної медико-санітарної допомоги Погребищенської районної ради» – 15570 грн., в тому числі на виплату відряджень – 3770 грн., для проведення поточного ремонту обладнання котельні  – 11800 грн.;

- Погребищенській центральній районній лікарні на придбання та установку газового модему в сумі 2200 грн.

Субвенцію сільським радам:

- Спичинецькій сільській раді - 10000 грн., на співфінансування проекту переможця обласного конкурсу розвитку територіальних громад «Дозвілля громади у теплому домі»;

- Плисківській сільській раді – 25000 грн., на здійснення органом самоорганізації населення - сільським комітетом села Плисків його повноважень  (Придбання матеріалів та обладнання).

5. Внести зміни до загального фонду районного бюджету та зменшити доходну і видаткову частину  в сумі  48235 грн. по субвенції з державного бюджету на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку повноважень.

6. При внесенні змін до районного бюджету визначити головними розпорядниками коштів районну раду, районну державну адміністрацію,  управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління  райдержадміністрації.

7. Фінансовому управлінню райдержадміністрації внести зміни до  доходної та видаткової частини районного бюджету відповідно додатків 1,2,3,4,5,6   цього рішення та провести фінансування вказаних видатків.

8. Інформацію голови постійної комісії з питань бюджету про використання  виділених коштів заслухати  на черговій сесії районної ради.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Коріненко В.В.)

 

Голова районної ради                                     Володимир Олексієнко

 

 

____________________________________________________________________________

29  вересня 2011 року                      №121                                       9 сесія 6 скликання

 

Про хід виконання  районної   Програми «Обдаровані діти» на 2007– 2011 роки

Відповідно до п. 16 ч.1 ст. 43, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника відділу освіти Погребищенської райдержадміністрації Охріменка В. Б. про хід  виконання районної Програми «Обдаровані діти»  на 2007 – 2011 роки , районна рада відмічає , що основна мета Програми полягає у виявленні та максимальному розвиткові творчих та інтелектуальних здібностей, педагогічної підтримки обдарованих дітей.

Згідно Програми в навчальних закладах району створені банки даних обдарованих дітей.

Для формування індивідуальних творчих здібностей, забезпечення  умов учнівської самореалізації в навчальних закладах проводяться курси за вибором, факультативи, спецкурси. Відділом освіти РДА виділено на спецкурси- 151 годину, курси за вибором -203 години, факультативи- 115 годин.

В районі працює міжшкільний факультатив  з інформатики.

Протягом 2008-2011 р.р. у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 1252 школярі, переможцями та призерами стали- 336.

Шорічно учні шкіл району беруть участь у ІІІ етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім.П.Яцика та Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», Міжнародному чемпіонаті з розв’язування  логічних математичних задач, Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня».

Учні шкіл району брали участь у Всеукраїнській експедиції «Історія міст і сіл України».

Школярі району є учасниками всеукраїнських акцій: «Шляхами подвигу і слави», «А пам’ять не згасає»  присвяченій 65 річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

У 2010-2011навчальному році в школах району працювало 258 гуртків та клубів, якими охоплено 2358 учнів. Гуртківці будинку художньо-технічної творчості здобули в обласному конкурсі «Мирний космос» -ІІІ місце, в обласному конкурсі - фестивалі «Кінометр»-ІІ місце, «Космічні фантазії»- ІІІ місце.

На виконання районної Програми «Обдаровані діти» на 2007-2011 роки у 2008-2011 роках використано 58,5 тис. грн.

З метою подальшого максимального виявлення та розвитку творчих та інтелектуальних здібностей, педагогічної підтримки обдарованих дітей

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу освіти  Охріменка В.Б. про хід виконання районної програми «Обдаровані діти» на 2007-2011 роки взяти до відома .

2. Виконавцям Програми завершити в 2011 році реалізацію в повному обсязі передбачених заходів.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури і туризму, спорту, роботи з молоддю, охорони здоров’я, соціального захисту населення, роботи з ветеранами (Гаврилюк О.Ф.).

 

Голова районної ради                                                               В. Олексієнко

 

 

 

____________________________________________________________________________

29  вересня 2011 року                       № 122                           9 сесія 6 скликання

 

Про хід виконання   районної  Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2008-2011 роки

Відповідно до п. 16 ч.1 ст. 43,  ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію головного лікаря Погребищенської ЦРЛ Олексієнка О.В. про хід виконання районної Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2008-2011 роки, враховуючи погодження постійної комісії районної ради з питань освіти, культури і туризму, спорту, роботи з молоддю, охорони здоров’я, соціального захисту населення, роботи з ветеранами районна рада відмічає, що для координації дій з ефективної реалізації Програми при райдержадміністраці діє міжвідомча комісія.

Для здійснення амбулаторно-контрольованого лікування хворих на туберкульоз відкрито кабінети ДОТ- терапії (контрольованого лікування) при Погребищенській ЦРЛ та Плисківській ЛАЗПСМ.

Для забезпечення лабораторної діагностики туберкульозу методом мікроскопії мазка придбано затратних матеріалів на суму 1630 грн.

На туберкулінодіагностику закуплено туберкуліну на суму 16905 грн. та одноразових шприців на 13330 грн.

Для виявлення туберкульозу серед дорослого населення придбано ФГ-плівку на суму 47059 грн.  Закуплено патогенетичних засобів на 4000 грн.

Моніторинг епідситуації по туберкульозу проводиться шляхом диспансеризації. Через відсутність стандартного програмного забезпечення, яке має розробити МОЗ України, не проводиться комп’ютерний моніторинг.

Препарати для лікування хіміорезистентного туберкульозу виділяються за рахунок держбюджету.

Специфічна профілактика туберкульозу проводиться методом вакцинації та ревакцинації БЦЖ.  На закупівлю вакцини витрачено 5460 грн.

Придбано одноразових шприців для імунопрофілактики на суму  1210 грн. Для дотримання умов холодового ланцюга при зберіганні імунопрепаратів в лікувально- профілактичні заклади району закуплено холодильники та сумки-холодильники.

Придбано деззасобів на суму 3085 грн.

Санітарно-освітня робота щодо профілактики та боротьби з туберкульозом систематично висвітлюється в ЗМІ району, а також шляхом освітньої роботи в учнівських та трудових колективах.      Для подальшої ефективної реалізації Програми

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Інформацію головного лікаря Погребищенської ЦРЛ Олексієнка О.В. про хід виконання районної  Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2008-2011 роки взяти до відома.

2. Виконавцям Програми завершити в 2011 році реалізацію, в повному обсязі, передбачених заходів.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури і туризму, спорту, роботи з молоддю, охорони здоров’я, соціального захисту населення, роботи з ветеранами (Гаврилюк О.Ф.)

Голова районної ради                                                               В. Олексієнко


 

 

_________________________________________________________________

29 вересня 2011 року                   №123                                 9 сесія 6 скликання

 

Про хід реалізації Комплесної програми захисту населення і територій Погребищенського району у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2009-2015 роки

Заслухавши звіт начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації Грішаєнка В.Б. щодо виконання Комплексної програми захисту населення і територій Погребищенського   району у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на  2009- 2015 роки ,  затвердженої рішенням 19 сесії районної ради 5 скликання від 04 червня 2009 року №246 районна рада  відмічає ,  що  за  період реалізації  Програми досягнуто певних  результатів:

- систематично проводиться аналіз стану захисту населення і територій населених пунктів, на потенційно-небезпечних об’єктах. За результатами аналізу та з урахуванням факторів, що істотно погіршують техногенний стан, негативно впливають на стан здоров’я населення, наносять збитки виробництву та природному середовищу розробляються заходи щодо усунення негативних чинників;

- підтримуються у готовності мережі органів управління цивільного захисту;

- через ЗМІ забезпечується своєчасне і достовірне інформування населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій.

Разом із тим із запланованих 500 грн. – у 2009 році, 4400 грн. – у 2010 році, 6400 грн. – у 2011 році кошти районного бюджету на реалізацію Програми не виділялись. Така ситуація негативно вплинула на:

- удосконалення організації управління заходами захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного характеру, в зв’язку з тим, що відсутність коштів не дала змоги закупити засоби зв’язку та оповіщення;

- удосконалення системи оперативного реагування на надзвичайні ситуації, відсутність коштів не дала змоги придбати засоби індивідуального захисту шкіри та органів дихання, сучасні засоби радіаційної та хімічної розвідки;

- забезпечення організаційних та практичних заходів безпеки людей на водних об’єктах, через відсутність необхідних рятувальних засобів та майна.

З метою реалізації заходів Комплексної програми та досягнення позитивних результатів, прийняття управлінських рішень , які б забезпечили виконання державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, відповідно до пунктів 16, 28 ч.1 ст.43, ч.1 ст.59 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ” , висновків постійної  комісії  районної  ради  з  питань економічних  реформ,  приватизації та регулювання  комунальної  власності, роботи  промисловості,  транспорту  та  зв’язку,  будівництва, комунального  господарства,  торгівлі, побутового  обслуговування  населення,  комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів,

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  начальника  відділу  з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації  Грішаєнка В.Б.    щодо  виконання  завдань  Комплексної програми захисту населення і територій Погребищенського   району у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на  2009- 2015 роки,   затвердженої рішенням 19 сесії районної ради 5 скликання від 04 червня 2009 року №246,        взяти до відома.

2.     Виконавцям Програми продовжити реалізацію передбачених заходів, про що щорічно в II кварталі звітувати на сесії районної ради.

3.  Контроль за  виконанням  рішення покласти  на  постійну  комісію  районної  ради  з  питань економічних  реформ,  приватизації та регулювання  комунальної  власності, роботи  промисловості,  транспорту  та  зв’язку,  будівництва, комунального  господарства,  торгівлі, побутового  обслуговування  населення,  комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів  (Янчук В.П.) .

 

Голова районної ради                                        В. Олексієнко

 

 

 

_________________________________________________________________

 

29 вересня 2011 року                   № 124                          9 сесія 6 скликання

 

Про інформацію прокурора Погребищенського району щодо стану законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності прокуратури  на території Погребищенського району у 2011 році

Відповідно до п.36 ч.1 ст.43, ч.1 ст.59 Закону України «‛Про місцеве самоврядування  в Україні», статті 51-1  Закону  України «Про прокуратуру»,заслухавши інформацію прокурора Погребищенського району  радника юстиції  Крижового О.Л. щодо стану законності, заходи щодо її зміцнення   та результати діяльності прокуратури на території Погребищенського  району у 2011 році, враховуючи погодження постійної комісії районної  ради  з питань зміцнення  законності , правопорядку охорони прав людини,

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

Інформацію прокурора Погребищенського району радника юстиції Крижового О.Л. щодо стану законності, заходи щодо її зміцнення  та результати діяльності прокуратури на території Погребищенського  району у 2011 році,  взяти  до відома.

 

Голова районної  ради                                           В.С. Олексієнко

 

 

 

_____________________________________________________________________________

29  вересня 2011 року               №125                      9 сесія 6 скликання

 

Про інформацію  виконуючого обов»язки начальника Погребищенського РВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції Максимчука В.Д. щодо стану законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності районного відділу внутрішніх справ на території Погребищенського району у 2011 році

 

Відповідно до п.36 ч.1 ст.43, ч.1 ст.59 Закону України « Про місцеве самоврядування  в Україні »,  ч.13  статті 7, ч.2 ст.26  Закону  України  « Про міліцію», заслухавши інформацію виконуючого обов»язки начальника  Погребищенського РВ УМВС України у Вінницькій області  майора  міліції  Максимчука В.Д. щодо стану законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку  та результати діяльності районного відділу внутрішніх справ на території Погребищенського  району у 2011 році, враховуючи  погодження постійної комісії районної ради  з питань зміцнення  законності , правопорядку охорони прав людини, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Інформацію виконуючого обов»язки начальника  Погребищенського РВ УМВС України у Вінницькій області майора  міліції  Максимчука В.Д. щодо стану законності, боротьби зі злочинністю,охорони громадського порядку  та результати діяльності районного відділу внутрішніх справ  на території Погребищенського  району у 2011 році,  взяти до відома.

2. Рекомендувати керівництву  районного відділу внутрішніх справ:

- врахувати та виконати рекомендації  районної ради, викладені у рішенні 4 сесії районної ради 6 скликання від 24 лютого 2011 року №60 «Про інформацію виконуючого обов»язки  начальника Погребищенського РВ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції Дідура І.М. щодо стану законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку  та результати діяльності  районного відділу внутрішніх справ на території Погребищенського району»;

- співпрацювати  із сільськими та міським головами, Погребищенською центральною районною лікарнею у питаннях виявлення наркозалежних осіб, хронічних алкоголіків з метою направлення їх на обстеження та лікування;

-  забезпечувати в межах своїх повноважень виконання та контроль рішень сільських, міської рад з питань охорони громадського порядку, торгівлі, утримання тварин у домашніх умовах, додержання  тиші в громадських місцях тощо, а також контролювати утримання в належній чистоті територій дворів і прибудинкових територій у населених пунктах району;

- удосконалювати форми та методи роботи для підвищення відповідальності батьків за ухилення від виконання  обов»язків щодо виховання неповнолітніх дітей та  вживати  заходи, передбачені чинним законодавством до батьків  за невиконання ними обов»язків щодо  виховання дітей.

3.Районній державній адміністрації, міській та сільським радам :

-   створювати належні умови за місцем проживання для виховання дітей, молоді, розвитку  здібностей, задоволення їх інтересів;

- ініціювати звернення до директорів  загальноосвітніх навчальних закладів  провести   батьківські збори   у всіх навчальних закладах за участю дітей, співробітників кримінальної міліції у справах неповнолітніх РВ УМВС у Вінницькій області, служби у справах дітей РДА, центру соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді,вислухати зауваження  до роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування та пропозиції щодо реалізації прав і законних інтересів дітей.

4.Районній державній адміністрації, районному відділу внутрішніх справ, органам  місцевого самоврядування, кримінальної міліції у справах дітей Погребищенського РВ УМВС, служби у справах дітей районної державної адміністрації, відділу освіти РДА, центру соціальних служб сім»ї, дітей та молоді продовжити позитивну практику проведення  спільних профілактичних рейдів «Діти вулиці»  із обов»язковим залученням членів  батьківських комітетів, учителів місцевих шкіл.

5. Районному ЦСССДМ з метою пропаганди здорового способу життя, профілактичної роботи серед неповнолітніх та молоді  відновити роботу відеолекторію .

6.«Редакції  газети «Колос»  і ефірного радіомовлення», центру соціальних служб сім»ї, дітей та молоді, службі у справах дітей районної державної адміністрації  започаткувати  в ефірі районного радіо цикл передач «Ми і наші діти», на які запрошувати батьків, учителів, психологів, працівників позашкільних закладів.

7.Директорам загальноосвітніх шкіл району активізувати  виховну роботу у загальноосвітніх навчальних закладах в процесі позаурочної та позашкільної  роботи з дітьми.

8.Контроль  за  виконанням  рішення  покласти на заступника голови районної  ради Гринчишина І.П. та постійну комісію  з  питань  зміцнення законності і  правопорядку , охорони  прав  людини ( Волинський С.О.).

 

Голова районної ради                                                В. Олексієнко

 

 

 

________________________________________________________________

29  вересня 2011 року               №126             9 сесія 6 скликання

 

Про внесення змін до Єдиної комплексної правоохоронної програми Погребищенського району на 2010-2014 роки

 

Відповідно до п.16 ст.43, ч.1. ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України № 591/2011 від 20.05.2011 року «Питання мережі місцевих загальних та апеляційних судів», “Єдиної комплексної правоохоронної програми Погребищенського району на 2010-2014 роки” , затвердженої рішенням 25 сесії 5 скликання Погребищенської районної ради від 14.05.2010 р. №319, з метою фінансування  першочергових заходів, передбачених вище згаданою програмою,   враховуючи подання Погребищенської районної державної адміністрації від 08 серпня 2011 року за №02-9-495, Погребищенського районного суду від 22.07.2011 р.№19174,  погодження постійної комісії районної ради з питань зміцнення законності,правопорядку, охорони прав людини,

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА :

1. Внести до Розділу 2 «Удосконалення діяльності районного суду» додатку до “Єдиної комплексної правоохоронної програми Погребищенського району на 2010-2014 роки”, затвердженої рішенням 25 сесії 5 скликання Погребищенської районної ради від 14.05.2010 р. №319,  зміни наступного змісту :

- у п.2.1.1.  графи  7 замінити  цифру  10  на цифру  20;

- у п.2.1.2.  графи  7 цифру  10  виключити.

 

2. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти на заступника голови районної  ради Гринчишина І.П. та постійну комісію  з  питань  зміцнення законності і  правопорядку , охорони  прав  людини ( Волинський С.О.).

Голова  районної  ради                                                    В.Олексієнко