Конкурс на заміщення вакантної посади головного лікаря комунальної установи «Погребищенська центральна районна лікарня»

Погребищенська районна рада

Заголовок 1

Любой ваш текст

Заголовок 2

Любой ваш текст

Заголовок 3

Любой ваш текст

Заголовок 4

Любой ваш текст

 • Погребище

  Центр міста Погребище - площа Героїв
 • Прапор

  Маленька часточка держави
  Великою любов'ю пломенить!
                            Г.Кравчук
 • Надросся

  Серед прекрасного Поділля
  Надросся наше простяглось
                              В.Вітюк
 • Рось

  Права притока Дніпра.

Конкурс на заміщення вакантної посади головного лікаря комунальної установи «Погребищенська центральна районна лікарня»

 

Погребищенська районна  оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного лікаря комунальної установи «Погребищенська  центральна районна лікарня»  згідно Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрі України від 27 грудня 2017р. № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», розпорядження голови Погребищенської районної ради від 04 жовтня 2018 №20 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади  головного лікаря комунальної  установи «Погребищенська центральна районна лікарня».

Найменування та місцезнаходження комунальної установи:

Погребищенська центральна районна лікарня, 22200, Вінницька область, Погребищенський район, місто Погребище  , вулиця П.Тичини, будинок 54.

Напрямки діяльності: коди КВЕД 86.10 Діяльність лікарських закладів.

Погребищенська  центральна районна лікарня є комунальною установою охорони здоров’я зі стаціонаром на 115 ліжок та поліклінікою на 133535  відвідувань за 9 місяців поточного  року, у якій передбачається надання вторинної медичної допомоги в амбулаторних  та стаціонарних умовах. Комунальна установа заснована на спільній власності територіальних громад сіл та  міста,  знаходиться в управлінні Погребищенської районної  ради, згідно із рішенням 10 сесії  Погребищенської районної  ради 7скликання  від 28 липня 2016 року N 205 «Про прийняття у спільну власність територіальних громад сіл та міста  Погребищенського району цілісного майнового комплексу Погребищенської центральної районної лікарні із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області».

Структура комунальної установи «Погребищенська  центральна районна лікарня» визначена у її Статуті який  оприлюднений на  офіційному веб- сайті Погребищенської районної ради- органу управління.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Погребищенської центральної районної лікарні складають:

Загальний фонд - 27 379558,00 грн.

Спеціальний фонд – 450 000,00 грн.

Оплата праці керівника закладу: посадовий оклад  8925,00 грн., підвищується з урахуванням кваліфікаційної категорії. За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

Строки і місце приймання заяв на участь у конкурсі, номер телефону для довідок та адреса електронної пошти:

заяви приймаються до  06  листопада 2018 року за адресою: м. Погребище, вул. Богдана Хмельницького, 110, перший поверх, тел. 2-14-53, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

5) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

6) конкурсну пропозицію (обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі), що  має містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу   (п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу;

7) довідку МВС про відсутність судимості;

8) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

9) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

10) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

11) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Додаток 1

Голові конкурсної комісії ______________

____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________

____________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою: ____________________________________

____________________________________,

____________________________________

(номер контактного телефону)

e-mail _________________@ ___________

(заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади ______

_________________________________________________________________

(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

□ надсилання листа на зазначену адресу;

□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;

□ _______________________________________________________.

(в інший доступний спосіб)*

___ __________ 20___ р. _______________(підпис)_______

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

 

Додаток 2

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Я, _________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу

(серія ___ № ________), виданий ____________________________________

________________________________________________________________,

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

______ ______________20___ р. __________________

(підпис)

 

 

Додаток 3

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”

 

 

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», попереджений (попереджена).

 

____ __________2018 р. ________________

 

(підпис) ___________________        (прізвище, та ініціали)

Додаток 4

до Порядку

ЗАЯВА*

про відсутність конфлікту інтересів

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи

Номер контактного телефону

Електронна адреса __________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

 

1. Чи наявні  поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти господарювання, що можуть мати інтерес стосовно посади (найменування посади), зокрема прямі чи опосередковані інвестиції (наприклад, до холдингової компанії), крім інвестицій до інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду та інших подібних інвестицій, які не контролюються Вами:

1) акції, облігації та інші цінні папери?

_____________________________________________

_____________________________________________

так**  ні 

2) комерційні підприємницькі інтереси (наприклад, спільне підприємство, партнерство)?

_____________________________________________

_____________________________________________

так**  ні 

2. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які можуть бути розширені або звужені за результатами роботи (назва посади), на:

 

1) патенти, знаки на товари та послуги, авторські права (включаючи заявки, що розглядаються)?

_____________________________________________

так**  ні 

2) запатентоване ноу-хау?

_____________________________________________

так**  ні 

3. Чи проводили Ви протягом останніх чотирьох років експертну оцінку, пов’язану з державною реєстрацією, клінічними/доклінічними випробуваннями (дослідженнями) лікарських засобів, що може стосуватися посади (назва посади)?

________________________________________________ так**  ні 

4. Чи перебували Ви протягом останніх чотирьох років на посаді, на якій Ви представляли або захищали інтереси, які можуть бути пов’язані з посадою (назва посади)?

_____________________________________________

____________________________________________

так**  ні 

5. Чи отримували Ви будь-які платежі (крім компенсації оплати за проїзд) або гонорари за публічні виступи/ публікації, що можуть стосуватися  посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

так**  ні 

 

6. Чи наявні інші обставини, в тому числі пов’язані з приватним інтересом Ваших близьких осіб, що можуть сприйматися як вплив на Вашу об’єктивність та незалежність?

_____________________________________________

_____________________________________________

так**  ні 

Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.

Погоджуюся на оприлюднення зазначеної у цій заяві інформації на офіційному веб-сайті органу управління.

____  _______ 20___ р. ________________ (підпис)

* У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в якій претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень.

До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також інтерес, який може вплинути на результати такої роботи.

Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із претендентом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов — чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням претендента) та у разі наявності інших осіб, з якими претендент на посаду має важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в його діяльність (наприклад, роботодавця, співробітників тощо).

Відповідь “так” на поставлені питання не має наслідком необрання на посаду.

** У разі проставлення позначки “+” навпроти відповіді “так” дайте пояснення у таблиці.

 

СТАТУТ Комунальної установи “ЇІОГРЕБИЩЕНСЬК А ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ”

(нова редакція)

м. Погребище 201брік

 

/. Загальні положення

1.1 .Комунальна установа “Погребищенська центральна районна лікарня” (далі - ЦРЛ) є самостійним лікувально-профілактичним закладом охорони •здоров’я Погребищеиської районної ради, що надає медичні послуги населенню Погребищенського району, створена відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.2. Погребищенська ЦРЛ створена шляхом реорганізації Погребищенського районного територіального медичного об’єднання (РТМО) у зв’язку із запровадженням казначейського обслуговування місцевих бюджетів та приведення у відповідність Положення про ЦРЛ з напрямками використання бюджетних коштів, згідно до наказу головного лікаря від 09.12..2003 року № 286 “Про реорганізацію Погребищенського районного територіального медичного об’єднання в Погребищенську центральну районну лікарню”, з метою забезпечення потреб населення в сфері охорони здоров’я шляхом надання медико-санітарної допомоги, включаючи спектр профілактичних і лікувальних заходів та ^послуг медичного характеру, а також виконання інших функцій на основі професійної діяльності медичних працівників.

1.3. Комунальна установа “Погребищенська центральна районна лікарня” заснована на базі майна, що є об’єктом спільної комунальної власності територіальних громад сіл та міста Погребищенського району управління, яким здійснює Погребищенська районна рада (далі - Засновник), відповідно до її повноважень, та підпорядковується Засновнику.

1.4.Органом управління Погребищеиської ЦРЛ є Погребищенська районна рада (далі - Орган управління). Погребищенська ЦРЛ підконтрольна та підзвітна Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації в організаційно - методичному напрямку.

1.5. Комунальна установа “Погребищенська центральна районна лікарня” - є юридичною особою, користується правом господарського відання щодо закріпленого за нею майна, має право від свого імені укладати договори, набувати майнові і немайнові права та.нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у судах, займатися діяльністю, яка відповідає напрямкам, передбаченим цим Статутом.

1.6. Комунальна установа “Погребищенська центральна районна лікарня” є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатки, штампи, бланки зі своїм найменуванням. Права і обов’язки юридичної особи комунальна установа набуває з дня її державної реєстрації.

1.7. Найменування установи:

1.7.1 .Повне: комунальна установа “Погребищенська. центральна районна

лікарня”.

1.7.2. Скорочене: Погребищенська ЦРЛ.

1.8. Юридична адреса: 22200, вул. П.Тичини, 54, Погребищенського району. Вінницької області.

1

 

II. Структура Погребищеиської центрально районної лікарні

«. 1. Територіальні межі обслуговування — Погребшценський район

2.2. Структура Погребищеиської ЦРЛ:

- Адміністративно - управлінська частина

- Загально - медичний відділ

- Відділ бухгалтерського обліку

- Планово - економічний відділ

- Інформаційно - аналітичний відділ

- Приймальне відділення

- Відділення анестезіології та інтенсивної терапії

- Діагностична служба

- клініко - діагностична лабораторія

- бактеріологічний відділ

- кабінет функціональної діагностики

- рентгенологічне відділення

- ендоскопічний кабінет ^

- кабінет ультразвукового дослідження

- Стаціонарне відділення

• Хірургічне відділення

хірургія, травматологія, гінекологія

- дитяче відділення

- інфекційне відділення

- терапевтичне відділення

терапія, кардіологія, неврологія

- акушерське - гінекологічне відділення

патологія вагітних, пологове

- Фізіотарапевтичне відділення

- Поліклінічне відділення

- лікар - акушер - гінеколог (кабінет планування сім»ї )

- лікар - хірург

- лікар - хірург дитячий

- лікар - уролог

- лікар - ортопед - травматолог

- лікар - ортопед - травматолог дитячий

- лікар - офтальмолог

- лікар — офтальмолог дитячий

- лікар - отоларинголог

- лікар - отоларинголог дитячий -лікар - гастроентеролог

- лікар - кардіолог

- лікар -- ендокринолог

- лікар - невропатолог

 

- лікар - невропатолог дитячий

- лікар - пульманолог

- лікар -- терапевт

- лікар - педіатр

- лікар - ревматолог

- Стоматологічне відділення

- Господарське відділення

- Автогараж

III. Мета та основні завдання Погребищенської центральної районної лікарні

3.1. Основною метою діяльності Погребищенської ЦРЛє:

- надання населенню згідно з вимогами відповідних нормативно- правових Актів медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та

відновлення здоров»*;.-

- здійснення і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров»я та медичного контролюза перебігом вагітності й надання медичної

допомоги при пологах;

- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров»я з метоюзабезпеченнялослідовності у наданні медичної допомоги на різних рівнях та -ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

3.2. Діяльність у сфері охорони здоров»я:

3.2.1. Діяльність лікарських закладів:

медична діяльність, включаючи хірургічну, діагностичну, терапевтичну, а саме: лікування, проведення операцій, аналізів та інших

діагностичних процедур тощо;

- забезпечення умов перебування в лікувальних закладах: розміщення, г

годування тощо;

- короткотермінові та довготермінові послуги лікаре широкою профілю;

-- послуги швидкої та невідкладної допомоги.

3.2.2. Охорона материнства та дитинства:

- акушерська, допомога та зберігання вагітності в стаціонарних умовах.

3.2.3. Медична практика:

- амбулаторно -- поліклінічна медична допомога:

- лікарські спеціальності: акушерство і гінекологія, гастроентерологія, гематологія, дерматовенерологія, дитяча гінекологія, дитячаімунулогія, дитячі інфекційні хвороби, дитяча ендокринологія, дитяча отоларингологія, дитяча неврологія, дитяча ортальмологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, медицина невікладних станів, наркологія, неврологія, онкологія, організація і Vправління охороною здоров»я, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, підліткова тарапія, психіатрія, пульмонологія,

 

рент екологія, рефлексотарапія, стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика^ урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, наркологія, медична статистика, паталогічна анатомія, лікувальна фізкультура, неонатологія, трансфузіологія, аиастезіологія, дитяча анастезіологія, генетика медична, медична психологія;

Спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою: акушерська справа, лікувальна справа, лікувальна справа ( невідкладні

стани), лабораторна справа ( клініка), лабораторна справа (патологія), сестринська справа, сестринська справа ( операційна), медична

статистика, рентгенологія, медицина невідкладних станів:

- стаціонарна медична допомога:

- лікарські спеціальності: акушерство і гінекологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія, ортопедія та травматологія, хірургія, отоларингологія, офтальмологія, неврологія, педіатрія, терапія, хірургія, урологія, кардіологія, інфекційні хвороби, неонатологія, дитячі інфекційні хвороби;

- спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою: акушерська справа, сестринська справа, сестринська справа ( операційна).

3.2.4. Інша діяльність у сфері охорони здоров»я:

- придбання, транспортування, зберігання, відпуск, використання,

знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;

- робота з джерелами іонізуючого випромінювання.

3.2.5. Переробка донорської крові та її компонентів,

3.3. Відшкодування вартості та оплати медичних послуг, що надаються.

3.3.1. Громадянам, які постійно проживають на території Погребищенського району, всі медичні послуги, за винятком тих, що входять до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року № 1138 Погребищенська ЦРЛ надає безкоштовно за рахунок власних фінансових ресурсів..

3.3.2. Вартість платних послуг, що входять до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09,1996 року № 1138 відшкодовуються за рахунок особистих коштів громадян, а у випадках, визначених законодавством України - за рахунок інших джерел за цінами, встановленими згідно із вимогами чинного законодавства.

3.3.3. Вартість медичних, послуг, наданих Погребищенського ЦРЛ у зв»язку із настанням визначеного законом страхового випадку особам, застрахованим за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, відшкодовується за рахунок коштів відповідального фонду соціального страхування в порядку, встановленому законом.

 

- ' 4-Особа. яка перебуває в стані алкогольного сп»яніння, всі витрати $ жш медичних послуг несе за власний рахунок у разі, коли сп»яніння є ‘ ч> уа безпосереднього причиною, що зумовила надання такій особі допомоги, а факт си»яніння пітверджений результатом т ' ■’Ж'Ж"НУ проведеного в порядку, встановленому законодавством.

л...з.о Надання медичної допомоги іноземцям та особам без осооам, які мають статус біженців, здійснюється в порядку та і* умовах визначених відповідними законами, міжнародними договорами, ж ід Й за обов»язковість надана Верховною Радою України, та постановами іт$: »■; ту \ і •;кістрів України.

б разі залучення Погребищенської ЦРЛ до надання медичних к.. в рамках здійснення заходів із ліквідації наслідків визначених : г: ВШЙ техногенного, природного, соціально - політичного характеру і: • :-с покриття вартості зазначених медичних послуг забезпечується за

Дї.удм коштів резервного бюджету України, обласного та районного с- гдегш у порядку та н§. умовах, встановлених законодавством.

'.З./. У разі залучення Погребищенської ЦРЛ до надання медичних х ■' > в рамках здійснення заходів бородьби з епідеміями та у випадках мідстта отруєнь людей фінансове покриття вартості зазначених медичних

к У забезпечується за рахунок бюджетних асигнувань на заходи бородьби

єймєміямй З державного бюджету України чи обласного бюджету в лзрядху га на умовах, встановлених законодавством.

/О Права та обов»язки Погребищенської центрадьної районної

4,1. Погребищенська ЦРЛ має право:

-* м. Одержувати безкоштовно від органів державної виконавчої ал. ці услано, підприємств, організацій будь - яких форм власності необхідні іт і і з матеріали з питань, що належать до її компетенції.

і4 Л. Залучати до вирішення покладених на неї завдань науково - дослідні та інші установи, а також вчених і висококваліфікованих спеціалістів з провідних науково - дослідних інститутів та клінік України.

У і Ц. Скликати наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції, на районному рівні разом з управліннями охорони здоров»я та курортів, освіти і науки облдержадміністрації, управління МВС України у Вінницькій області, представниками засобів масової інформації тощо.

4.1.4. Залежно від конкретних, умов і обсягів роботи, епідемічної ситуації та виходячи з поставлених керівними органами завдань утворювати нові структурні підрозділи за згодою Органу управління, та управлінням в. горо чи здоров"я та курортів облдержадміністрації, якщо це стосується лікувально - профілактичної роботи.

4.1.5. У процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіяти з НЛ'ЛІМИ підрозділам, представницькими органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, об"єднаннями громадян.

 

. ^ ВсгУпати на договірних засадах у взаємовідносини з юридичними

га фізичними особами, у т.ч. з іноземними, для виконання робіт спільної ДІЯЛЬНОСТІ за погодженням з Органом управління,

4.1.7. Самостійно здійснювати господарську діяльність, спрямовану на виконання поставлених перед Погребшценською ЦРЛ завдань.

4.1 Л. На добровільних засадах вступати в асоціації, фонди, союзи та ніш об''єднання, створювати госпрозрахункові структурні підрозділи, необхідні для основної діяльності за згодою Органу управління.

4.1.9. Здійснювати інші види діяльності, що не суперечать установчим документам, незаборонені законодавством та сприяють вирішенню завдань доставлених перед Погребшценською ЦРЛ.

4.2. Погребищенська ЦРЛ зобов"язана:

4.2.1. Діяти відповідно до чинного законодавства, наказів та розпоряджень Міністерства охорони здоров"я України, управління охорони щоров я га курортів облдержадміністрації, Органу управління.

4.2.2. Здійснювати оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, у встановленому порядку вести статистичну звітність, нести відповідальність за її достовірність.

4.2.3. Подавати Органу управління, управлінню охорони здоров"я та курортів облдержадміністрації, Міністерству охорони здоров"я України державний статистичний звіт відповідно до затверджених форм, про результати своєї діяльності (оперативно, щомісячно, щоквартально).

4.2.4. І бловний лікар та головний бухгалтер відповідно до чинного

законодавства несуть повну відповідальність за організацію, достовірність та

сі ай бухгалтерського обліку, правильне цільове та ефективне використання

бюджетних коштів, забезпечують здачу бухгалтерської, статистичної та іншої звітності.

4.3. Погребищенська ЦРЛ забезпечує:

екстрену і невідкладну медичну допомогу всім хворим, які її' потребують;

- стаціонарну медичну потребу;

- тісну взаємодію з іншими ЛПЗ і службами охорони здоров"я району в надані медичної допомоги населенню;

- постійне вдосконалення форм і методів взаємодії з іншими ЛПЗ, профілактичної роботи, діагностики і лікування хворих, виходячи з потреби населення і реальних умов господарювання;

комфортні побутові і психоемоційні умови в відділеннях Погребшценської ЦРЛ;

- додержання персоналом норм етики і деонтології;

своєчасне і якісне проведення лікувально — профілактичних процедур, лікарських призначень, маніпуляції і т.і.;

- високу якість догляду за хворими;

- додержання санітарних норм і правил, а також, вимог санітарно - гігієнічного і протиепідемічного режимів;

 

- безперебійну роботу медичної апаратури, машин і механізмів, інженерно - технічних комунікацій і споруд;

- раціональне використання трудових, фінансових та матеріальних

ресурсів;

- безперебійне забезпечення необхідними засобами і матеріалами медичного і господарського призначення;

- додержання правил і норм техніки безпеки;

- охорону, праці і протипожежної безпеки;

- своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

- будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних шшдів, якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

- закупівлю необхідних матеріальних ресурсів у підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

- створення належних умов для високопродуктивної праці, техніки безпеки, соціального страхування працівників;

- здійснення заходів по вдосконаленню форм оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особливої праці так і в загальних підсумках роботи Пгребшценської ЦРЛ;

- виконання норм і вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та екологічної безпеки;

- здійснення бухгалтерського оперативного обліку та ведення статистичної звітності згідно з чинним законодавством;

- медичне обслуговування на території Погребищенського району.

V. Органи управління.

5.1. Управління здійснюється на основі поєднання самоуправління трудового -колективу та прав управління майном.

5.2*. Поточне керівництво діяльності закладу здійснює головний лікар, який призначається на посаду та звільняється з посади Органом управління або уповноваженим ним органом.

При призначенні на посаду, з головним лікарем укладається контракт, в якому визначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність перед Органом управління та трудовим колективом, умови його матеріального та соціального забезпечення, з урахуванням гарантій, передбачених чинним

законодавством України.

На посаду головного лікаря закладу призначається

висококваліфікований лікар, що відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним чинним законодавством.

 

5.3. Головний лікар Погребищенської ЦРЛ здійснює організаційно — методичне керівництво діяльністю лікувально - профілактичних закладів району. Забезпечує лікувально - профілактичну, кадрову, виховну, організаційно - методичну, адміністративно - господарську та фінансову діяльність центральної районної лікарні.

5.3.1. Несе персональну відповідальність за виконання завдань, Ідо входять до його компетенції.

5.3.2. Приймає на роботу та звільняє з неї заступників, головного бухгалтера, завідувачів відділень, кабінетів та інших структурних підрозділів, головну медичну сестру, медичний, господарський, обслуговуючий та інший персонал.

5.3.3. Координує взаємозв'язок між усіма структурними підрозділами центральної лікарні.

5.3.4. Видає накази, усні та письмові розпорядження для усіх працівників.

5.3.5. Представляє Погребищенську ЦРЛ в державних закладах, судових інстанціях, громадських та інших організаціях та установах.

5.3.6. Розпоряджається кредитами установи, заключає договори, видає зобов'язання і здійснює інші дії від імені комунальної установи в-межах, встановлених діючим законодавством та цим Статутом.

5.3.7. Направляє в необхідних випадках лікарів - спеціалістів дентальної районної лікарні для надання медичної допомоги медичним працівникам лікувально - профілактичних закладів.

5.3.8. Забезпечує готовність Погребищенської ЦРЛ відповідно до вимог цивільної оборони.

5.3.9. Вивчає, узагальнює і розповсюджує нові організаційні форми медичного обслуговуння населення і досвід роботи передових лікувально - профілактичних умов.

5.3.10. Контролює проведення медичних рад та оперативних нарад.

5.3.11. Забезпечує своєчасний розгляд, скарг і заяв співробітників та пацієнтів, приймає по них рішення та контролює виконання.

5.4. Організаційно - методичне керівництво центральною районною лікарнею здійснює управління охорони здоров»я обласної державної адміністрації.

VI. Майно Погребищенської центральної районної лікарні.

6.1. Майно Погребищенської ЦРЛ становить основні фонди, оборотні кошти та цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі.

6.2. Майно установи є об»єктом права власності тереторіальних громад району і закріплена за ним на праві оперативного управління.

6.3. Джерела формування майна є:

- бюджетні асигнування;

- добровільні внески громадян та організацій;

- кошти від надання платних послуг згідно чинного законодавства; ,

9

 

- орендна плата;

- господарська діяльність;

- кошти від добровільного страхування здоров»« на період лікування;

- гуманітарна допомога;

інші гроші та матеріальні надходження згідно з чинним законодавством.

6.4. Погребищенська ЦРЛ, за погодженням з Органом управління, має •право надавати в оренду, в тимчасове користування належні йому на правах господарського відання будівлі, споруди та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

6.5. Погребищенська ЦРЛ відповідає за своїми зобов»язаннями коштами, що є в її розпорядженні.

6.6. Погребищенська ЦРЛ зобов»язана:

- забезпечити збереження основних фондів та всіх товарно - матеріальних цінностей;

- відновлювати та удосконалювати основні фонди, використовувати для цього, отримані за: рахунок бюджету та кошти, отримані за рахунок бюджету та кошти, від надання платних послуг.

6.7. Усі питання, які стосуються права на земельну ділянку, що знаходиться в користуванні Погребищенської ЦРЛ, її відчуження, вилучення, відмова від права користувапння тощо, вирішується за погодженням з Органом управління.

VII. Господарська, фінансова, соціальна діяльність, контроль, облік, звітність.

7.1. Вся господарська та фінансова діяльність направлена на виконання поставлених завдань і здійснюється відповідно до чинного законодавства;

7.2. Погребищенська ЦРЛ має право:

- здавати в оренду майно та основні засоби з дотриманням норм чинного законодавства ( з дозволу Органу управління);

- закуповувати у будь - яких суб»єктів юридичних та фізичних осіб ( в

т.ч.іноземних) майно, продукти харчування в межах кошторису;

■V,проводити лікування ( амбулаторне та стаціонарне ) за безготівковим розрахунком через угоди між юридичними та фізичними особами;

- надавати платні послуги в межах та відповідно до чинного

законодавства України.

7.3. Доходи Погребищенської ЦРЛ від власної діяльності

зараховуються до складу кошторису ( на спецрахунок) на утримання і використовуються виключно на фінансування статей цього кошторису.

У разі, коли за звітний період сума доходів перевищує суму витрат, залишок коштів використовується на покриття касових розривів наступної о

року. _ .

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини

серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім

10

 

оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов»язаних з ними осіб.

7.4. Доходи ( прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання підприємства для реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами.

7.5. Придбане майно, проведене за рахунок цільового фінансування, добровільних внесків будь - яких суб»єктів, є спільною власністю

територіальних громад району.

7.6. Розрахунки, облік та звітність фінансово - господарської діяльності

ждуться відповідно до чинного законодавства.

7.7. Орган управління має право ініціювати проведення відповідними органами контрольної ревізії фінансової та громадської діяльності.

7.8. Погребищенська ЦРЛ зобов»язана на вимогу Органу управління та управління охорони здоров»» та курортів облдержадміністрації надавати будь - яку інформацію, щодо здійснення нею господарської діяльності (

звіти, довідки та ін.).

/

VIII. Звітність та облік Погребищенської центральної районної лікарні.

8.1. Погребищенська ЦРЛ здійснює оперативний, податковий та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність.

8.2. 'Контроль за фінансово - господарською діяльністю веде Орган шр тління та інші Органи відповідно до чинного законодавства України.

IX. Ліквідація та. реорганізація Погребищенської центральної Р а й о 11 н о ї л і кар и і.

9.1. Ліквідація та реорганізація Погребищенської ЦРЛ (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення ) здійснюється за рішенням

Органу управління або суду.

9.2. Ліквідація лікувально - профілактичного закладу здійснюється

ліквідаційною комісією, яка утворюється Органом управління. Порядок і строки проведення ліквідації, також строки розгляду заяви, претензії

кредиторами визначаються Органом управління.

9.3. З метою призначення ліквідаційної комісії ^ до неї переходять повноваження щодо управління центральною районною лікарнею.

9.4. Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів, передається одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного

виду або зараховується до доходу бюджету.

9.5. Погребищенська ЦРЛ вважається ліквідованою з моменту

виключення її з державного реєстру.

9.6. При реорганізації і ліквідації Погребищенської ЦРЛ працівникам, які звільняються, забезпечується їх права та гарантії відповідно до Трудового законодавства.

 

X. Внесення змін та доповнень до Статуту.

10.1. Внесення змін та доповнень до Статуту проводиться за рішенням ( С гану управління відповідно до чинного законодавства У країни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Інформація, що стосується матеріально-технічної бази комунального закладу (відомості про основні засоби, запаси, баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів) подається з проектом програми розвитку.

Інформація про місце та дату проведення конкурсу буде повідомлено додатково.

Результати конкурсу будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Погребищенської районної ради.

Вимоги до претендентів:

- громадянство України;

– повна вища освіта  (магістр, спеціаліст) за напрямом підготовки «Медицина»;

- проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров’я»,

–  підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;

– стаж роботи за фахом – не менше 5 років;

– вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, трудового, антикорупційного законодавства,  організації фінансово-економічної діяльності закладів охорони здоров’я, інші законодавчі та нормативно-правові акти);

– здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

– високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.