Оголошення про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунальної установи «Погребищенська центральна районна лікарня»

Погребищенська районна рада

Заголовок 1

Любой ваш текст

Заголовок 2

Любой ваш текст

Заголовок 3

Любой ваш текст

Заголовок 4

Любой ваш текст

 • Погребище

  Центр міста Погребище - площа Героїв
 • Прапор

  Маленька часточка держави
  Великою любов'ю пломенить!
                            Г.Кравчук
 • Надросся

  Серед прекрасного Поділля
  Надросся наше простяглось
                              В.Вітюк
 • Рось

  Права притока Дніпра.

Оголошення про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунальної установи «Погребищенська центральна районна лікарня»

Відповідно до  ч.9 ст.16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я», розпорядження голови Погребищенської районної ради від 04.10.2018 №20 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря комунальної установи «Погребищенська центральна районна лікарня»,   Погребищенська районна рада   (далі – орган управління)  розпочинає прийом пропозицій щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунальної установи « Погребищенська центральна районна лікарня».

Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунальної установи охорони здоров’я становить дев’ять  осіб.

До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості:

- представники органу управління;

- представники трудового колективу КУ«Погребищенська центральна районна лікарня», обрані на загальних зборах трудового колективу;

- представники громадської ради органу управління або особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та погоджені громадською радою при органі управління – по одній особі від кожного громадського об’єднання.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

- наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

- накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

- наявність конфлікту інтересів.

Під час виникнення у члена конкурсної комісії вказаних вище  обставин, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати органові управління письмову заяву про самовідвід.

У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством.

У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин, після формування складу конкурсної комісії такий член конкурсної комісії підлягає заміні відповідним суб’єктом подання, який запропонував кандидатуру зазначеного члена конкурсної комісії, не пізніше наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених обставин.

Пропозиції щодо кандидатур подаються до  органу управління протягом 15 днів з моменту оприлюднення оголошення.

До листа додаються:

- заява про згоду на участь у роботі конкурсної комісії   особи, яка пропонується до складу конкурсної комісії,  анкета кандидата на включення до складу конкурсної комісіїза формою, що додається;

- з метою підтвердження функціонального спрямування громадської організації та її державної реєстрації, засвідчені належним чином копії затвердженого в установленому порядку статуту громадської організації та документа про державну реєстрацію, витяг із протоколу  загальних зборів щодо рекомендації особи для включення до складу конкурсної комісії  ;

- від трудового колективу – не більше трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії, витяг із протоколу  загальних зборів трудового коллективу

Подані пропозиції розглядатимуться органом управління 20 жовтня 2018 року.

Телефон для довідок: (04346) 2-14-53, відповідальна особа: Медик Наталія Іванівна.

Комунальній установі «Погребищенська центральна районна лікарня»,  громадським об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності  будуть додатково направлені клопотання щодо визначення  кандидатур  від трудового колективу ЦРЛ, об’єднань громадян для включення до складу конкурсної комісії    з проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунальної установи «Погребищенська центральна районна лікарня».

 

Голові Погребищенської районної ради

Волинському С.О.

 

____________________________________________

________________________________________________

 

З А Я В А *

Я, __________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

даю згоду на участь у роботі конкурсної комісії з проведення конкурсу  на заміщення вакантної посади  __________________________________________________________________ (повна назва посади, на яку оголошено конкурсний добір) від ________________________________________________________________  (трудового  колективу закладу охорони здоров’я, громадського обєднання ),  що рекомендує на включення до складу  конкурсної комісії.

 

Згоди на участь у роботі зазначеної конкурсної комісії іншим суб’єктам подання  цього конкурсного добору не надавав (ла).

 

Надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

 

До заяви додаю:

анкету на ____(___________) арк.;

ксерокопії першої та другої сторінок паспорта та сторінок, де зазначаються відомості про місце проживання) на _____ (_____________________) арк.

 

 

«____»_______ 2018 року   _________________       _______________

 

(особистий підпис)                          (прізвище та ініціали)

* Заява має бути написана власноручно.

 

АНКЕТА

кандидата на включення до складу конкурсної комісії

 

Прізвище, ім’я по батькові

Громадянство

Число, місяць і рік народження

Місце народження

Паспорт:

серія, № паспорта, ким виданий, дата видачі,

адреса по прописці,

адреса фактична

Освіта

Навчальний заклад, рік закінчення

Напрям підготовки (спеціальність)

Кваліфікація

Науковий ступінь, вчене звання (за наявності)

Нагороди, почесні звання (за наявності)

Трудова діяльність

(період трудової діяльності, займана посада, найменування підприємства, установи, організації)

Громадська робота (у тому числі на виборних посадах)

Відомості про наявність чи відсутність:

судимості;

адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

рішення суду щодо визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною.

 

За достовірність даних несу повну відповідальність.

_________________                                           ________________________

 

(підпис кандидата на  включення до складу                                          (прізвище, ініціали)

конкурсної комісії)