ОГОЛОШЕННЯ про конкурс на визначення опорного навчального закладу серед загальноосвітніх навчальних закладів району

Погребищенська районна рада

Заголовок 1

Любой ваш текст

Заголовок 2

Любой ваш текст

Заголовок 3

Любой ваш текст

Заголовок 4

Любой ваш текст

 • Погребище

  Центр міста Погребище - площа Героїв
 • Прапор

  Маленька часточка держави
  Великою любов'ю пломенить!
                            Г.Кравчук
 • Надросся

  Серед прекрасного Поділля
  Надросся наше простяглось
                              В.Вітюк
 • Рось

  Права притока Дніпра.

ОГОЛОШЕННЯ про конкурс на визначення опорного навчального закладу серед загальноосвітніх навчальних закладів району

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від  27 серпня 2010 року № 777 «Про затвердження Положення про освітній округ» із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 79, від 31 серпня 2016 року № 574, від 19 квітня 2017 року №289, Положення про умови проведення конкурсу на визначення опорного навчального закладу, затвердженого рішенням 28 сесії 7 скликання від 27 вересня 2018 року № 12-28-7/713, розпорядження голови Погребищенської районної ради від 04 жовтня 2018 року № 21, оголошується конкурс на визначення опорного навчального закладу серед загальноосвітніх навчальних закладів району.

Організатором Конкурсу є Погребищенська районна рада.

Порядок проведення Конкурсу:

1. Конкурс проводиться у два етапи протягом 30 днів після оголошення на сайті районної ради - Засновника закладу:

І етап – підготовчий, протягом 20 днів з часу оголошення конкурсу - подання заявок відповідними загальноосвітніми навчальними закладами району на участь у Конкурсі до  районної ради;

ІІ етап – основний, – визначення переможців Конкурсу протягом 10 днів після закінчення І етапу.

2. Для участі у І етапі необхідно подати до районної ради заявку, до якої додаються такі документи:

1) план розвитку навчального закладу (5-7 сторінок) на наступні 3 роки, який містить таку обов’язкову інформацію:

- забезпечення доступу до отримання освітніх послуг в опорному закладі (проектна потужність опорного закладу; кількість учнів, що навчаються з території обслуговування навчального закладу; кількість учнів, які будуть підвозитися до опорної школи після консолідації мережі; маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників (з розрахунком відстаней та приблизного часу в дорозі; транспорт, яким здійснюється підвезення);

- мережа класів та їх наповнюваність;

- організація допрофільної підготовки та профільного навчання;

- організація інклюзивного навчання при наявності дітей з особливими потребами;

- удосконалення матеріально-технічної, навчально-методичної бази, у тому числі укомплектування бібліотечного фонду;

- зміцнення кадрового потенціалу;

- залучення бюджетних коштів, інвестицій.

2) опис інвестиційних потреб опорної школи (придбання шкільних автобусів для перевезення учнів, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, встановлення мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, професійний розвиток учителів тощо).

Критерії оцінювання та визначення переможців Конкурсу.

1. Визначення переможця Конкурсу проводиться конкурсною комісією на визначення опорного навчального закладу (далі – Комісія).

2. Підсумки Конкурсу підбиваються за загальною сумою балів. Максимальна сумарна кількість балів – 400 балів.

3. Подані матеріали на Конкурс оцінюються за такими критеріями (максимальна кількість балів за одним критерієм – 10 балів):

Назва критерію Оцінювання за критерієм

5 балів 10 балів

Кількість філій опорного закладу дві філії три філії і більше

Кількість учнів в опорному закладі                       150 осіб                          200 осіб і більше  

Кількість учнів, що будуть                                   50-100 учнів                   більше 100 учнів

підвозитися на навчання до

опорного закладу після

консолідації мережі

 

Використання проектної потужності                     65-75% 75% і більше

закладу після консолідації мережі

навчальних закладів

Зручність та наявність автомобільних

доріг з твердим покриттям для

забезпечення безпечного

підвезення учнів і педпрацівників

до місця навчання,

роботи та місця проживання,                              частково так

в т.ч.:

 

протяжність маршрутів перевезення                    більше 15 км                            15 км і менше

учнів до опорного закладу

тривалість маршруту в одну сторону                    більше 45 хв.                            до 45 хв

 

Кількість класів на паралелі дві   три і  більше

 

Середня наповнюваність класів 17-25 осіб більше 25 осіб

 

Кількість профілів у опорному закладі один два і більше

 

Наявність курсів за вибором та                                 до 5                                 5 і більше

факультативів у опорному закладі

(8-11 класи)

 

Наявність предметних гуртків у                                1-4 більше 4

опорному закладі

 

Кількість класів з поглибленим                                  1                                           більше 1

вивченням предметів у опорному закладі

 

Освітній рівень педагогів 90-95% 95% і більше

 

Якісний рівень педагогів 60-66% 66,1% і більше

 

Наявність належним чином обладнаних  кабінетів:

фізики                                                               є, але без паспорту                     так

хімії                                                                   є, але без паспорту                     так

біології                                                              є, але без паспорту                      так

географії                                                             є, але без паспорту                     так

інформатики                                                        є, але без паспорту                     так

лабораторії                                                          є, але без паспорту                   так

навчальних майстерень                                         є, але без паспорту                    так

спортивної зали є, але без паспорту так

 

Наявність актової зали у пристосованому                      так

приміщенні

 

Наявність швидкісного Інтернету                                0,5 - 1 м біт 1 м біт і більше

 

Наявність комп»ютерного

та мультимедійного

обладнання                                                               частково                               так

 

Наявність мережі wi-fi

з безкоштовним

(безпечним) доступом є, але не для всіх                    так

учасників навчального

процесу

 

Наявність бібліотеки

з книгосховищем

та читальною залою так, але відсутня                       так

одна із складових

 

Укомплектування бібліотечного

фонду підручниками,

науково-методичною,

художньою та довідковою

літературою                                                                частково                                 так

 

Створення умов для навчання дітей

з особливими потребами:

 

забезпечення належних умов для

навчання залежно від порушення

розвитку дітей з особливими

освітніми потребами

(доступність приміщень (пандус)                                        є але не

відповідає нормам                    так

 

внутрішні санвузли                                                           є, але не

відповідають нормам так

 

особливості облаштування

робочого місця,

використання технічних

засобів тощо                                                               є, але не                                        так

відповідають нормам

 

Наявність у шкільній їдальні

технологічного та холодильного

обладнання (жарова шафа,

електросковорода,

холодильна камера)                                              так, але відсутні                            так

одна або декілька складових

 

Наявність у шкільній їдальні

холодної  та гарячої

проточної води тільки холодна                              так

проточна вода

 

Термін проведення

останнього капітального ремонту                             10-25 років до10 років

Відповідність інженерного

обладнання (санітарні прилади)

санітарним нормам менше 50%                                100%

забезпеченості

 

Відповідність плану розвитку

підходам у реформуванні загальної

середньої освіти частково так

 

Масштабність та забезпеченість

інвестиційних потреб

опорної школи частково                                   так

 

Ефективність навчально-виховного

процесу (результати ЗНО, участь та

досягнення в предметних

олімпіадах, конкурсах тощо) протягом 2-х років               більше 2-х років

 

4. Визначення переможця Конкурсу проводиться конкурсною комісією на визначення опорного навчального закладу.

5. Рішення Комісії про визначення переможця Конкурсу ухвалюється шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

6. Комісія протягом одного робочого дня після завершення вивчення поданих документів, перспективного плану розвитку навчального закладу надає закладам освіти - учасникам конкурсу та районній раді протокол засідання    щодо результатів конкурсного відбору.

7. Протокол Комісії за результатами  визначення опорного навчального закладу є підставою для прийняття рішення районної ради про утворення опорного закладу.

8. Кожен учасник конкурсу - заклад освіти може надати до районної ради - Засновника закладу освіти обґрунтовані заперечення щодо рішення  Комісії  не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати його отримання.

9. Районною радою за результатами розгляду  заперечення, не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати його отримання, надається  висновок.

 

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси Засновника протягом  20 – ти днів з дня оприлюднення оголошення про конкурс  на його  веб-сайті , за адресою:

 

вул.Б.Хмельницького, 110,  Погребищенська районна рада

Електронна адреса:e-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Дату та місце проведення конкурсного відбору буде оголошено додатково.

 

Довідки за  телефоном (04346) 2-14-53.

Медик Наталія Іванівна – особа, уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.