Розпорядження № 7 від 18.02.2019 року

Погребищенська районна рада

Заголовок 1

Любой ваш текст

Заголовок 2

Любой ваш текст

Заголовок 3

Любой ваш текст

Заголовок 4

Любой ваш текст

 • Погребище

  Центр міста Погребище - площа Героїв
 • Прапор

  Маленька часточка держави
  Великою любов'ю пломенить!
                            Г.Кравчук
 • Надросся

  Серед прекрасного Поділля
  Надросся наше простяглось
                              В.Вітюк
 • Рось

  Права притока Дніпра.

Розпорядження № 7 від 18.02.2019 року

Про затвердження паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  на 2019 рік за КПКВК 0117370 «Реалізація інших заходів  щодо соціально- економічного розвитку територій »

Відповідно  до ч. 7 статті 55 Закону України „ Про  місцеве  самоврядування в Україні ”, п.3 ч.2,ч.4,5 ст.22 Бюджетного кодексу України,  Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених Наказом Міністерства фінансів України  від 26.08.2014  № 836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за № 1104/25881,  у зв’язку з набранням чинності рішення  31 сесії   Погребищенської районної ради 7 скликання від 07 лютого 2019 року  №2-31-7/782  « Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік »,

1.Затвердити паспорт  бюджетної програми місцевого бюджету  на 2019

рік за КПКВК 0117370 “ Реалізація інших заходів  щодо соціально- економічного розвитку територій  “ :

- Погребищенської районної ради .

2.Начальнику відділу фінансового та матеріально-технічного забезпечення-головному бухгалтеру районної ради Недошовенко К.А.:

-  протягом тижня подaти  пaспоpт бюджетної пpогpaми нa затвердження управлінню фінансів Погребищенської районної державної адміністрації ;

- проінфоpмувати  управління  Деpжaвної кaзнaчейської служби Укpaїни у Погребищенському районі шляхом подaння  копії розпорядження  про затвердження паспорта бюджетної програми та копію самого паспорта;

- забезпечити ефективне викоpистaння бюджетних коштів, пеpедбaчених нa

виконaння бюджетної пpогpaми, для досягнення мети бюджетної програми  тa pеaлізaції її зaвдaнь;

- забезпечити оприлюднення змін до паспорта бюджетної програми на поточний бюджетний період у триденний строк з дня затвердження таких

документів, шляхом розміщення на офіційному сайті районної ради;

3.Контроль  за  виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова районної ради                           С.О.Волинський

 

Гордійчук І.П.

Недошовенко К.А.

Шлапак Ю.Г.

ЗАТВЕРДЖЕНО
"Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Погребищенської
(найменування головного розпорядника
районної ради  від    18  лютого 2019 року №7
коштів місцевого бюджету )
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік
1. ( 0100000 ) Погребищенська районна рада
(код) (найменування головного розпорядника )
2. ( 0110000 ) Погребищенська районна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. ( 0117370 ) ( 0490 ) Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –87 415,00 гривень , у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 87 415,00 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
-  Рішення 31 сесії Погребищенської районної ради 7 скликання від 07 лютого 2019 року №2-31-7/782 "Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
"№
з/п" Ціль державної політики
1 Забезпечення проведення ремонту та реконструкції комунального майна
7. Мета бюджетної програми
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
8. Завдання бюджетної програми
"№
з/п" Завдання
1 Забезпечення реконструкції внутрішньої системи газопостачяння адміністративної будівл
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
"№
з/п" Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Забезпечення реконструкції внутрішньої системи газопостачяння адміністративної будівлі 0 87 415 87 415
Усього 0 87 415 87 415
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
"№
з/п" Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
Усього
11. Результативні показники бюджетної програми
"№
з/п" Показники Одиниця виміру "Джерело
інформації" Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
Обсяг реконструкції внутрішної системи газопостачання адміністративної будівлі п.м. кошторисна документація 0,00 34,00 34,00
2 продукту
Кількість об'єктів, які плануються реконструювати од. кошторисна документація 0,00 1,00 1,00
3 ефективності
Середні витрати на один п.м. проведення реконструкції внутрішньої системи газопостачання адміністративної будівлі грн. розрахунок 0,00 2571,03 2571,03
4 якості
Рівень готовноті об'єктів реконструкції % розрахунок 0,00 100,00 100,00
Голова районної ради Волинський С.О.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника Управління фінансів Погребищенської РДА Недошовенко О.В.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
М.П.