Розпорядження № 19 від 24.06.2019 року

Погребищенська районна рада

Заголовок 1

Любой ваш текст

Заголовок 2

Любой ваш текст

Заголовок 3

Любой ваш текст

Заголовок 4

Любой ваш текст

 • Погребище

  Центр міста Погребище - площа Героїв
 • Прапор

  Маленька часточка держави
  Великою любов'ю пломенить!
                            Г.Кравчук
 • Надросся

  Серед прекрасного Поділля
  Надросся наше простяглось
                              В.Вітюк
 • Рось

  Права притока Дніпра.

Розпорядження № 19 від 24.06.2019 року

Про затвердження паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  на 2019 рік за КПКВК 0117370 «Реалізація інших заходів  щодо соціально- економічного розвитку територій »

Відповідно  до ч. 7 статті 55 Закону України „ Про  місцеве  самоврядування в Україні ”, п.3 ч.2,ч.4,5 ст.22 Бюджетного кодексу України,  Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених Наказом Міністерства фінансів України  від 26.08.2014  № 836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за № 1104/25881,  у зв’язку з набранням чинності рішення  33 сесії   Погребищенської районної ради 7 скликання від 20 червня 2019 року  №2-33-7/817  « Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік »,

1.Затвердити паспорт  бюджетної програми місцевого бюджету  на 2019

рік за КПКВК 0117370 “ Реалізація інших заходів  щодо соціально- економічного розвитку територій  “ :

- Погребищенської районної ради .

2.Начальнику відділу фінансового та матеріально-технічного забезпечення-головному бухгалтеру районної ради Недошовенко К.А.:

-  протягом тижня подaти  пaспоpт бюджетної пpогpaми нa затвердження управлінню фінансів Погребищенської районної державної адміністрації ;

- проінфоpмувати  управління  Деpжaвної кaзнaчейської служби Укpaїни у Погребищенському районі шляхом подaння  копії розпорядження  про затвердження паспорта бюджетної програми та копію самого паспорта;

- забезпечити ефективне викоpистaння бюджетних коштів, пеpедбaчених нa

виконaння бюджетної пpогpaми, для досягнення мети бюджетної програми  тa pеaлізaції її зaвдaнь;

- забезпечити оприлюднення змін до паспорта бюджетної програми на поточний бюджетний період у триденний строк з дня затвердження таких

документів, шляхом розміщення на офіційному сайті районної ради;

3.Контроль  за  виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Голова районної ради                           С.О.Волинський

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови районної ради

від 24 червня 2019 року №19

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

1. ( 0100000 ) Погребищенська районна рада

(код) (найменування головного розпорядника )

2. ( 0110000 ) Погребищенська районна рада

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. ( 0117370 ) ( 0490 ) Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –145237 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 145237 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Рішення 31 сесії Погребищенської районної ради 7 скликання від 07 лютого 2019 року №2-31-7/782 ""Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік""

Рішення 33 сесії Погребищенської районної ради 7 скликання від 20 червня 2019 року №2-33-7/817 ""Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

"№

з/п" Ціль державної політики

1 Забезпечення проведення ремонту та реконструкції комунального майна

7. Мета бюджетної програми

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

8. Завдання бюджетної програми

"№

з/п" Завдання

1 Забезпечення реконструкції внутрішньої системи газопостачяння адміністративної будівл

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

"№

з/п" Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення реконструкції внутрішньої системи газопостачяння адміністративної будівлі 0 145 237 145 237

Усього 0 145 237 145 237

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

"№

з/п" Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

"№

з/п" Показники Одиниця виміру "Джерело

інформації" Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Обсяг реконструкції внутрішної системи газопостачання адміністративної будівлі п.м. кошторисна документація 0,00 34,00 34,00

2 продукту

Кількість об'єктів, які плануються реконструювати од. кошторисна документація 0,00 1,00 1,00

3 ефективності

Середні витрати на один п.м. проведення реконструкції внутрішньої системи газопостачання адміністративної будівлі грн. розрахунок 0,00 4271,68 4271,68

4 якості

Рівень готовноті об'єктів реконструкції % розрахунок 0,00 100,00 100,00

Голова районної ради Волинський С.О.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника Управління фінансів Погребищенської РДА Недошовенко О.В.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

Гордійчук І.П.

Недошовенко К.А.

Шлапак Ю.Г.