Розпорядження № 41 від 20.12.2019 року

Погребищенська районна рада

Заголовок 1

Любой ваш текст

Заголовок 2

Любой ваш текст

Заголовок 3

Любой ваш текст

Заголовок 4

Любой ваш текст

 • Погребище

  Центр міста Погребище - площа Героїв
 • Прапор

  Маленька часточка держави
  Великою любов'ю пломенить!
                            Г.Кравчук
 • Надросся

  Серед прекрасного Поділля
  Надросся наше простяглось
                              В.Вітюк
 • Рось

  Права притока Дніпра.

Розпорядження № 41 від 20.12.2019 року

Про проведення  інвентаризації  активів  та зобов’язань районної  ради

Відповідно до пунктів 10,11 частини 6, частини 7 статті 55 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,  ст.10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року №879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.10.2014 року за №1365/26142,  з метою забезпечення  достовірності даних  бухгалтерського  обліку та фінансової звітності , інвентаризації активів і зобов’язань, перевірки  і документального підтвердження  їх наявності , стану, критеріям визнання і оцінки,

1.Створити та затвердити   інвентаризаційну  комісію  з   інвентаризації  активів  та  зобов’язань районної  ради у такому  складі   :

Гордійчук І.П. – заступник голови районної ради, голова  комісії.

Члени комісії:

Недошовенко К.А.- начальник відділу  фінансового та матеріально-технічно-

го забезпечення-головний бухгалтер

Добровольський В.М.- робітник   з комплексного обслуговування  й  ремонту будівель і обладнання .

2.Створеній комісії  забезпечити  проведення протягом 26,27 грудня 2019 року  інвентаризації активів і зобов’язань районної ради, перевірку і документальне підтвердження  їх наявності, стану, установлення лишку або нестачі активів, шляхом зіставлення  фактичної їх наявності з даними бухгалтерського обліку     в порядку  передбаченому Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року №879, повноту і точність внесення до інвентаризаційних описів (актів інвентаризації) даних про фактичні залишки активів та повноту відображення зобов’язань, правильність та своєчасність оформлення матеріалів інвентаризації.

3.Інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, звіряльні відомості оформити відповідно до вимог, установлених Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за № 168/704 (із змінами), для первинних документів з урахуванням обов’язкових реквізитів та вимог, передбачених цим Положенням.

4. За підсумками інвентаризації скласти протокол  інвентаризаційної комісії та в 5-денний  термін після завершення інвентаризації подати його на затвердження  голові районної ради .

5.Результати інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії відобразити у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.

6. Контроль  за  виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Голова  районної  ради                     С.О.Волинський

 

Гордійчук І.П.

Недошовенко К.А.

Захарчук І.О.

Шлапак Ю.Г.

 

З розпорядженням ознайомлені:                            Гордійчук І.П.

Недошовенко К.А

Добровольський В.М.