“Про затвердження вартості робіт (послуг), що виконуються комунальною установою “Погребищенський районний трудовий архів”.

Погребищенська районна рада

Заголовок 1

Любой ваш текст

Заголовок 2

Любой ваш текст

Заголовок 3

Любой ваш текст

Заголовок 4

Любой ваш текст

 • Погребище

  Центр міста Погребище - площа Героїв
 • Прапор

  Маленька часточка держави
  Великою любов'ю пломенить!
                            Г.Кравчук
 • Надросся

  Серед прекрасного Поділля
  Надросся наше простяглось
                              В.Вітюк
 • Рось

  Права притока Дніпра.

“Про затвердження вартості робіт (послуг), що виконуються комунальною установою “Погребищенський районний трудовий архів”.

З метою реалізації положень статей 9,13, 35 Закону України  “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, одержання зауважень і пропозицій від суб’єктів господарювання та жителів територіальних громад району,  оприлюднюється проект рішення Погребищенської районної ради: “Про затвердження вартості  робіт (послуг), що виконуються комунальною установою “Погребищенський районний трудовий архів”.

Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта  та відповідного аналізу регуляторного впливу приймаються протягом місяця з дня їх оприлюднення на адресу регуляторного органу: Погребищенська районна рада (поштова адреса: вул. Б. Хмельницького, 110, м. Погребище, Вінницька область, 22200  тел.: 2-12-05, 2-19-91, електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ).

 

 

УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ №                      проект

“19” березня 2020 року                          39 сесія 7 скликання

Про затвердження вартості  робіт (послуг), що виконуються комунальною установою “Погребищенський районний трудовий архів”

 

Відповідно до п. 20 ч.1 ст.43, ч.6, ч.1 ст.59, ч.4, ч.5, ч.6 ст.60, ч.2 п.10 розділу V “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ” , Закону України  “Про Національний архівний фонд і архівні установи”,  постанови Кабінету Міністрів України від 07 травня 1998 року №639 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів”, наказу Державного комітету архівів України   “Про затвердження Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами” від 24 січня 2001 року №6, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27 лютого 2001 року за №179/5370, наказу Державного комітету архівів України  “Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах”    від 06 травня 2008 року за № 82, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 08 серпня 2008року за № 730/15421, рішення 37 сесії районної ради 7 скликання від 19.12.2019року №10-37-7/898  “Про план діяльності районної ради з підготовки регуляторних актів на 2020 рік”, клопотання комунальної установи “Погребищенський районний трудовий архів” від 03.01.2020 року №3,  висновків та рекомендацій постійних комісій районної ради з питань бюджету (Миколюк М.Д.) та з питань економічних  реформ, приватизації та  регулювання комунальної  власності, роботи  промисловості, транспорту  і зв’язку, будівництва, комунального  господарства, торгівлі, побутового  обслуговування населення, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів (Гоменюк В.І.), районна рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про порядок надання платних послуг комунальною установою “Погребищенський районний трудовий архів”. (Додаток 1).

2.Затвердити  вартість  робіт  (послуг),  що  виконуються комунальною установою “Погребищенський районний трудовий архів”. (Додаток 2).

3.Керівникові  комунальної установи “Погребищенський районний трудовий архів” (Мізернюк Н.В.) розрахунки з замовниками за виконання роботи  (послуги) здійснювати у відповідності до їхньої вартості, затвердженої цим рішенням.

4.З метою реалізації  положень статей 12-14 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” забезпечити оприлюднення даного рішення в районній газеті “Колос” не пізніше як у десятиденний строк після його прийняття та підписання.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету (Миколюк М.Д.) та з питань економічних  реформ, приватизації та  регулювання комунальної  власності, роботи  промисловості, транспорту  і зв’язку, будівництва, комунального  господарства, торгівлі, побутового  обслуговування населення, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів (Гоменюк В.І.).

 

Голова районної ради                          С.О. Волинський

 

Додаток 1                                                                                           до рішення 37 сесії районної ради                                                                                    7 скликання від 19.03. 2020 року №

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання платних послуг

комунальною установою “Погребищенський районний трудовий архів”

1.Загальні положення

1.1. Положення про Порядок надання платних послуг комунальною установою “Погребищенський районний трудовий архів” (далі – Положення), розроблено відповідно до ст. 35 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, Постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 року № 639 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів” (зі змінами та доповненнями), та Наказів Головного архівного управління України від 16.09.1999 року  № 59 “Про затвердження Порядку надання платних послуг державними архівними установами”, від 24.01.2001року  №6 “Про затвердження Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами”.

1.2. Платні послуги з використанням відомостей, що містяться в архівних документах надаються фізичним та юридичним особам згідно з їх запитами.

1.3. За достовірність відомостей, зазначених в архівних документах, своєчасне та якісне складання первинних документів несуть відповідальність особи, які склали і підписали документи.

2.Порядок визначення вартості платних послуг

2.1. Розмір плати за той чи інший вид послуги визначається на підставі її ціни.

2.2. Ціни на послуги розраховуються Комунальною установою “Погребищенський районний трудовий архів” відповідно до Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 24.01.2001року  № 6 та затверджуються у встановленому законодавством порядку.

2.3. Визначенням ціни послуги є розрахунок валових витрат, пов'язаних із наданням послуги:

- матеріальні витрати, що використовуються для їх надання (вартість комунальних послуг, матеріалів, амортизація основних фондів, оренда виробничих приміщень та забезпечення їх обслуговування, тощо).

2.4. До ціни робіт (послуг), окрім зазначених витрат, включаються обов'язкові платежі та податки відповідно до чинного законодавства.                                      2.5. Послуги з видачі архівних довідок, потрібних для соціального захисту громадян на запити державних установ, передбачених законодавством, надаються безкоштовно.

3. Планування та використання доходів від надання платних послуг

3.1. Планування та використання доходів від надання платних послуг здійснюється Комунальною установою “Погребищенський районний трудовий архів” за кожним видом послуг окремо відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року  № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”.

3.2. Оплата за послуги проводиться безготівковим розрахунком в порядку, встановленому відповідними нормативно-правовими актами.

3.3. Доходи, одержані від надання платних послуг, використовуються комунальною установою “Погребищенський районний трудовий архів” відповідно до законодавства, а саме:

- розвиток комунальної установи “Погребищенський районний трудовий архів”;

- зміцнення матеріально-технічної бази;

-утримання приміщення;

- інших послуг в разі непокриття цих витрат за рахунок місцевого бюджету.

3.4. Невикористані залишки коштів на початок наступного року вилученню не підлягають і використовуються в наступному році у загальному порядку.

 

Заступник голови районної ради             І. Гордійчук

 

Додаток 2

до рішення 39 сесії районної ради

7 скликання від 19. 03. 2020 року №

 

ВАРТІСТЬ

РОБІТ (ПОСЛУГ), ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ

комунальною установою “Погребищенський районний  трудовий архів”

 

п/п Найменування видів робіт (послуг) Одиниця виміру Ціна за одиницю виміру

(грн.коп.)

 

1.Приймання документів на зберігання

1.1 Дострокове приймання на зберігання документів з особового складу від ліквідованих підприємств, організацій та установ всіх форм власності(1справа на 75 років зберігання) 1 справа Ціна за одиницю вимірe (грн.коп.)10,48

1.2 Приймання на депоноване зберігання документів з особового складу від підприємств, організацій та установ всіх форм власності (1справа на 75 років зберігання) 1 справа Ціна за одиницю виміру (грн.коп.) 4,00

1.3 2.Ремонт документів 20 аркушів Ціна за одиницю виміру(грн.коп.)10,48

1.4 Складання  та оформлення описів досправ та актів про надання послуг і завершення робіт 1 фонд  Ціна за одиницю виміру

(грн.коп.) 25,11

3. Виконання запитів та видача довідок

2.1 Виконання запиту(вивчення запиту, визначення фондів для перегляду, вивчення ДА та документів, виявлення необхідних відомостей, написання довідки за установленою формою)    та видача довідки про заробітну плату, стаж Ціна за одиницю виміру

(грн.коп.) 20,00

2.2 Виконання запиту(вивчення запиту, визначення фондів для перегляду, вивчення ДА та документів, виявлення необхідних відомостей, написання довідки за установленою формою)    та видача довідки з наказів. 1 довідка Ціна за одиницю виміру

(грн.коп.)20,00

 

 

 

Заступник голови районної ради                          І. Гордійчук

 

Аналіз

регуляторного впливу

 

Назва регуляторного акта: Про затвердження вартості  робіт (послуг), що виконуються комунальною установою “Погребищенський районний трудовий архів”.

Регуляторний орган: Погребищенська районна рада.

Розробник документів: комунальна установа “Погребищенський районний трудовий архів”.

Контактний телефон: 2-29-33.

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11 вересня 2003 року та “Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308.

1.Опис проблеми

З переходом держави на ринкову економіку почався активний процес реорганізації структури суспільства.

Ліквідування колективних сільськогосподарських підприємств, розпаювання землі, роздержавлення галузей місцевої  промисловісті: будівництво, торгівля, громадське харчування та інше, призвело до виникнення значної кількості малих недержавних структур.

Створення та часто швидке закриття суб'єктів господарювання приводить до нагромадження і постійного збільшення кількості справ з особового складу, які треба зберігати і надавати за ними довідки громадянам для оформлення пенсій. Документи з особового складу ліквідованих підприємств та установ не мають наукової та історичної цінності, тому не належать до Національного архівного фонду (НАФ) і не підлягають передачі в державні архіви.  Але  мають соціальне значення для забезпечення соціального захисту громадян та підлягають зберіганню 75 років.

Враховуючи інтереси громадян, виникає потреба в налагодженні діловодства та формуванні архіву діючих підприємств та установ, в діяльності яких не утворюються документи (НАФ). Отже, з однієї сторони виникає проблема збереження документів з особового складу як ліквідованих, так і діючих суб'єктів господарювання, а з іншого боку, шляхом регулювання, передбачається вирішити проблему додаткового фінансування заходів по забезпеченню збереження документів з особового складу, переданих до Трудового архіву. Асигнувань, які надходять з районного бюджету, недостатньо для гарантованого збереження соціально значимих архівних документів. Тому питання залучення додаткових коштів, у теперішній час, являється - актуальним. Джерелом цих коштів для необхідного функціонування бюджетної установи - є платні послуги. Законом України “Про національний архівний фонд та архівні установи” із змінами та доповненнями, передбачено надання платних послуг бюджетними установами.

Ст. 35 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” визначено, що трудовий архів має право виконувати на платній основі роботи, пов'язані з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості архівних документів. Бюджетним кодексом України передбачено додаткове фінансування бюджетних установ із спеціального фонду, який формується за рахунок платних послуг бюджетних установ.

 

2. Цілі правового регулювання

Додаткове фінансування Трудового архіву на заходи по забезпеченню нормативних умов зберігання соціально значущих документів з особового складу, необхідних для захисту законних прав та інтересів громадян.

3.Механізм розв’язання проблеми

У разі прийняття регуляторного акту послуги будуть надаватися як юридичним, так і фізичним особам.   Послугами користуються підприємства, установи, які бажають мати порядок у документах, та передають документи на довгострокове зберігання. Коли підприємство ліквідується, то такі послуги надаються згідно законодавства по ліквідуванню, або банкрутству підприємств на платній основі.     Для забезпечення законних прав громадян та збереження документів з особового складу, Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” визначено, що голова ліквідаційної комісії повинен подати державному реєстраторові для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації зокрема: - і довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.  В Трудовий архів надаються документи, оформлені згідно Правил роботи архівних установ, що являється обов'язковим для виконання суб'єктами господарювання. При цьому суб'єкти господарювання мають право користуватися послугами трудового архіву по упорядкуванню, оправленню справ з особового складу та іншої документації тимчасового зберігання, що є дійсною допомогою у налагодженні діловодства та у подальшому - передати документи на збереження до комунальної установи “Погребищенський трудовий архів”.

Найважливішим результатом прийняття регуляторного акту буде соціальний ефект, який гарантує законні права та інтереси громадян на соціальний захист.  В результаті прийняття регуляторного акту підвищиться свідомість керівників суб'єктів господарювання та населення відносно значимості архівів з особового складу та підвищиться їх відповідальність за збереження соціально значимих документів.    Кошти від платних послуг будуть використані для додаткового фінансування заходів по гарантованому збереженню документів з особового складу, що є результатом загальної економічної і соціальної результативності дії регуляторного акта та забезпечення як інтересів Трудового архіву, так і громадян, і суб'єктів господарювання. Негативного впливу від прийняття даного регуляторного акту не передбачається.

 

4. Визначення альтернативних способів досягнення мети

Досягнення встановленої цілі можливо б було здійснити наданням безкоштовних послуг суб'єктам господарювання з питань удосконалення діловодства та формування архівів. Цей альтернативний спосіб не результативний. З одного боку витрачаються час і праця працівників установи, які оплачуються за рахунок бюджетних коштів, але з іншого боку, відсутнє збільшення фінансування витрат на заходи по забезпеченню збереження документів, які знаходяться у Трудовому архіві.

Трудовий архів утримується за рахунок коштів районного бюджету, тому ринкові відносини та господарський розрахунок не діють.

На сьогоднішній день, Трудовому архіву необхідно утримувати приміщення, в якому потрібно здійснювати:

- поточний ремонт;

- встановити вентиляцію для забезпечення оптимального температурного режиму зберігання документів.

Для поліпшення матеріально-технічної бази  архіву потрібне додаткове фінансування. Недостатність коштів у районному бюджеті не дозволяє додатково профінансувати видатки. Отже єдиним джерелом додаткового фінансування - є надання платних послуг комунальною установою.

 

5.Обґрунтування можливостей досягнення цілей

У разі прийняття регуляторного акту, Трудовий архів надає платні послуги згідно переліку, які можуть надавати архівні установи. Перелік платних послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998року за №639. Платні послуги надаються відповідно до тарифів, розрахованих згідно наказу Державного комітету архівів України “Про затвердження Порядку ціноутворення на роботи (послуги) що виконуються державними архівними установами” від 24.01.2001 року за  №6.

Кошти за виконані платні послуги надходять на спеціальний рахунок трудового архіву. Оплата за послуги використовується, згідно законодавства, на реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій по створенню умов гарантійного збереження документів з особового складу у відповідності до вимог розпорядження Президента України від 13.04.2005року № 957/2005-рп “Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України”.

6. Строк чинності регуляторного акту.

Результативним строком дії регуляторного акту встановлюється строк на протязі якого, не буде різких змін вартості валових витрат, врахованих в розрахунку тарифів на платні послуги. Строк дії регуляторного акту призупиняється у випадку перевищення витрат надання послуг над розрахованим розміром тарифу цих послуг. При цьому виникає необхідність прийняття нового регуляторного акту.

 

7. Показники результативності регуляторного акта.

В результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватись та вивчатися ефективність розробленого механізму. Визначення результативності регуляторного акту проводиться по показникам обліку та аналізу відстеження отриманих даних на різних етапах впровадження регуляторного акту.

Показниками результативності регуляторного акту будуть:

- надходження коштів до районного бюджету для додаткового фінансування трудового архіву;

- кількість справ з особового складу, які находяться на збереженні у трудовому архіві та кількість запитів соціального значення виконаних з використанням цих документів;

- виконані заходи по забезпеченню гарантованого збереження соціально значущих документів.

8. Заходи з відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності. Відстеження результативності акта буде здійснюватись раз на рік у формі аналітичної довідки, яка буде оприлюднюватися  у засобах масової інформації.

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються виконавчим апаратом районної ради протягом місяця з дати його оприлюднення за адресою: 22200, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, 110, тел.: 2-19-91, електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ).

Розробник аналізу: відділ правового та кадрового забезпечення діяльності районної ради.

Відповідальна особа: провідний спеціаліст з питань комунальної власності відділу правового та кадрового забезпечення діяльності Погребищенської районної ради Сладецький Анатолій Миколайович.

Контактний телефон: 2-19-91.

 

Заступник голови районної ради                    І. Гордійчук