Проект порядку надання службових жилих приміщень молодим спеціалістам- лікарям КП «Погребищенська центральна районна лікарня » та КП «Погребищенський центр первинної медико-санітарної допомоги» і користування ними, в новозбудованому житловому будинку,

Погребищенська районна рада

Заголовок 1

Любой ваш текст

Заголовок 2

Любой ваш текст

Заголовок 3

Любой ваш текст

Заголовок 4

Любой ваш текст

 • Погребище

  Центр міста Погребище - площа Героїв
 • Прапор

  Маленька часточка держави
  Великою любов'ю пломенить!
                            Г.Кравчук
 • Надросся

  Серед прекрасного Поділля
  Надросся наше простяглось
                              В.Вітюк
 • Рось

  Права притока Дніпра.

Проект порядку надання службових жилих приміщень молодим спеціалістам- лікарям КП «Погребищенська центральна районна лікарня » та КП «Погребищенський центр первинної медико-санітарної допомоги» і користування ними, в новозбудованому житловому будинку,

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Конституції України, Житлового кодексу УРСР, Цивільного кодексу України, Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженого Постановою Ради Міністрів УРСР від 04.02.1988 № 37, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районної Програми місцевих стимулів  для медичних працівників Погребищенського району на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням 30 сесії Погребищенської районної ради 7 скликання від 20.12.2018 року №14-30-7/763, районної цільової Програми  будівництва (придбання) доступного житла у Погребищенському районі Вінницької області на 2018-2019 роки, затвердженої рішенням 34 сесії Погребищенської районної ради 7 скликання  від 14.08.2019 року №12-34-7/858  .

 

1.2. Даний Порядок регулює відносини щодо набуття статусу  службових жилих приміщень, їх  обліку,  надання у користування молодим спеціалістам -лікарям КП «Погребищенська центральна районна лікарня » та КП «Погребищенський центр первинної медико-санітарної допомоги», які отримали право на службове житло, постійно проживають в населеному пункті за місцем розташування згаданих закладів охорони здоров’я або їх структурних підрозділів,  та звільнення службових жилих приміщень .

Фонд службових жилих приміщень для забезпечення  молодих спеціалістів-лікарів  службовим житлом формується  із новозбудованого житлового будинку, що знаходиться на вулиці Вінницькій  у м.Погребище.

1.3.Після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта , за рішенням районної ради житловий будинок приймається до спільної комунальної власності територіальних громад сіл та міста Погребищенського району та зараховується до реєстру  об’єктів  спільної власності  територіальних громад сіл та міста Погребищенського району.    Жиле приміщення  включається до числа службових  рішенням районної ради  за клопотанням  адміністрації КП «Погребищенська центральна районна лікарня » та КП «Погребищенський центр первинної медико-санітарної допомоги».

На підставі прийнятого радою рішення , таке приміщення закріплюється як службове за КП  «Погребищенська центральна районна лікарня»,  КП «Погребищенський центр первинної медико-санітарної допомоги» .

1.4. Оперативний облік службових житлових приміщень, що належать до комунальної власності  і є об’єктами спільної власності  територіальних громад  сіл та міста Погребищенського району , ведеться  підприємствами в журналі оперативного обліку службових приміщень (додається). При цьому вони мають використовувати службові жилі приміщення за їх цільовим призначенням.

1.5.Клопотання щодо надання житловим приміщенням статусу службового може бути направлено тільки стосовно вільних жилих приміщень.

Службовими жилими приміщеннями  забезпечуються за місцем роботи  молоді спеціалісти - лікарі КП «Погребищенська центральна районна лікарня» ,»Погребищенський центр первинної медико-санітарної допомоги», розташованих на території  Погребищенської територіальної громади та які у зв’язку  з характером трудових відносин повинні проживати за місцем роботи або поблизу від нього і відносяться до переліку категорій працівників, яким може бути надано  службові жилі приміщення, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від  4 лютого 1988 року №37 .

Зазначені приміщення надаються незалежно від перебування працівників на загальному квартирному обліку, без додержання черговості та пільг, установлених для забезпечення громадян житлом.

1.7.Жиле приміщення виключається з числа службових, якщо відпала  потреба в такому його використанні , а також у випадках коли в установленому порядку воно виключено з числа жилих.

Виключення жилого приміщення з числа службових провадиться на підставі  клопотання керівників комунальних підприємств-закладів охорони здоров’я «Погребищенська центральна районна лікарня» ,»Погребищенський центр первинної медико-санітарної допомоги»,  рішенням районної ради.

1.8. Факт проживання в службових жилих  приміщеннях працівників, які  припинили  трудові відносини з закладами охорони здоров’я  не є підставою для виключення цих приміщень з числа службових.

1.9. Про виключення  жилого приміщення з числа службових у журналі

обліку службових жилих приміщень робиться відповідна відмітка.

2. Надання службових  жилих приміщень і користування ними, в новозбудованому житловому будинку, який є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл та міста Погребищенського району, знаходиться  на вул.Вінницькій у м.Погребище,   молодим спеціалістам-лікарям  КП «Погребищенська центральна районна лікарня » та КП «Погребищенський центр первинної медико-санітарної допомоги»

2.1. Службовими жилими приміщеннями забезпечуються за місцем роботи  виключно молоді спеціалісти-лікарі , які працюють у закладах охорони здоров’я - КП «Погребищенська центральна районна лікарня » та КП «Погребищенський центр первинної медико-санітарної допомоги» та члени їх сімей.

2.2. Зазначені приміщення надаються незалежно від перебування працівників на квартирному обліку, без додержання черговості та пільг, установлених для забезпечення громадян житлом

2.3. При отриманні службового житла працівники не знімаються з обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання..

2.4. У разі недостатності службових жилих приміщень для забезпечення всіх працівників відповідних категорій зазначені приміщення надаються виходячи з інтересів забезпечення надання якісних медичних послуг жителям Погребищенського району.

2.5. Для одержання службового жилого приміщення працівник - лікар подає  заяву на ім'я безпосереднього керівника відповідного закладу охорони здоров’я .

До заяви додаються:

- копія паспорта та ідентифікаційного номера,

- копія диплому про вищу освіту,

- довідка з місця проживання про реєстрацію і склад сім'ї;

- витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно про наявність або відсутність житла;

- заяви членів сім'ї працівника, які бажають поселитися в службове жиле приміщення, про їх згоду на проживання в зазначеному приміщенні.

2.6.Керівник відповідного закладу охорони здоров’я району вносить клопотання на розгляд районної ради щодо надання службового жилого приміщення медичному працівнику з доданням документів, вказаних у п. 2.5.

2.7. Службове жиле приміщення має бути впорядковане відповідно до умов даного населеного пункту, відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.

2.8. При наданні службових жилих приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими за 9 років, крім подружжя, а також особами, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв'язку з чим вони не можуть проживати в одній кімнаті з членами сім'ї.

2.9. Не допускається заселення квартири, збудованої для однієї сім'ї, двома і більше сім'ями або двома і більше одинокими особами.

2.10. Службові жилі приміщення надаються у межах 13,65 м2 жилої площі на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті, визначеному в установленому порядку.

2.11.Службове жиле приміщення може бути надано з перевищенням вказаного вище максимального розміру, якщо воно становить одну кімнату (однокімнатну квартиру), або у випадках, указаних у пункті  цього Положення.

2.13. В окремих випадках, за наявності крайньої виробничої необхідності і відсутності відповідного службового жилого приміщення, за згодою працівника, йому може бути надано  службове жиле приміщення,  що не відповідає вимогам, передбаченим пунктами 2.8, 2.9, 2.10 із збереженням права на  одержання  службового жилого приміщення, що відповідає вказаним вимогам і розміру.

2.14.Службове жиле приміщення надається молодому спеціалісту- лікарю на всіх членів сім'ї, які проживають разом з ним.

2.15.Службові жилі приміщення надаються лікарям за рішенням адміністрації  КП «Погребищенська центральна районна лікарня » та «Погребищенський центр первинної медико-санітарної допомоги»  Погребищенської  районної ради.

У рішенні зазначають інформацію про те, яку займає посаду або виконує роботу особа, якій надається службове жиле приміщення, склад її сім’ї, розмір приміщення, що надається, кількості кімнат у ньому та його адресу.

Таке рішення може бути переглянуте  до видачі ордера, якщо виявляться обставини , які не були раніше відомі й могли вплинути на вказані рішення.

Перед винесенням рішення  про надання службового жилого приміщення  адміністрація підприємства- (закладу охорони здоров’я) зобов’язана роз’яснити працівникові особливості договору  найму зазначеного приміщення.

На підставі рішення про надання службового жилого приміщення районна рада видає громадянинові спеціальний ордер , який є єдиною  підставою для вселення у надане жиле приміщення.

Ордер дійсний протягом 30 днів, про, що зазначає Положення і він вручається громадянинові  на ім’я якого він виданий, або за його дорученням іншій особі. При одержанні  ордера пред’являються паспорт (або документи, що їх замінюють) , членів сім’ї, включених до ордера.

На підставі  цього ордера між наймодавцем  (житлово-експлуатаційною організацією , а  вразі  її відсутності відповідним підприємством) і наймачем-громадянином , на ім’я якого виданий ордер, укладається договір найму службового жилого приміщення.

Громадяни, вказані в рішенні про надання службового жилого приміщення, дають письмове зобов’язання про звільнення займаного жилого приміщення з усіма особами, які з ним будуть проживати на момент виселення у разі припинення трудових відносин з наймодавцем та в інших випадках передбачених законодавством.

При вселені в надане службове жиле приміщення громадянин здає ордер у житлово-експлуатаційну організацію, а за її відсутності – відповідному підприємству (КП «Погребищенська ЦРЛ» «Погребищенський центр первинної медико-санітарної допомоги»)

 

3. Користування службовими жилими приміщеннями

3.1.На підставі  спеціального  ордера між закладом охорони здоров’я та працівником укладається договір найму службового жилого приміщення.

3.2. Наймач службового жилого приміщення має право у встановленому порядку за письмовою згодою всіх членів сім'ї, які проживають разом з ним, вселити в займане ним службове жиле приміщення свою дружину, дітей, батьків, а також інших осіб. На вселення до батьків їхніх неповнолітніх дітей зазначеної згоди не потрібно.

При тимчасовій відсутності  наймача або членів його сім’ї  службове жиле приміщення зберігається за ними  у випадках і в строки, вказані в статті 71 Житлового кодексу  УРСР.

3.3.Наймач службового жилого приміщення і члени його сім'ї зобов'язані:

3.3.1.Додержуватися умов договору найму службового жилого приміщення і правил користування жилими приміщеннями, утримання жилого будинку і прибудинкової території;

3.3.2.Щомісяця своєчасно вносити квартирну плату й плату за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги) за затвердженими в установленому порядку ставками й тарифами.

Зазначені платежі вносяться щомісяця вв порядку та  строки визначені чинним законодавством України.

3.3.3.Дбайливо ставитися до наданого жилого приміщення і його обладнання, проводити на умовах і в порядку, що визначаються законодавством України, за свій рахунок поточний ремонт займаного приміщення, а при звільненні приміщення здати його в належному стані.

3.4.Пільги з оплати квартири та комунальних послуг встановлюються чинним законодавством.

3.5.Повнолітні члени сім'ї наймача несуть солідарну з ним майнову відповідальність за зобов'язаннями,  що випливають з договору найму службового жилого приміщення.

3.6.До користування службовими жилими приміщеннями не застосовуються правила:

- про бронювання жилого приміщення (статті 73 - 76 Житлового кодексу УРСР;

- про обмін жилого приміщення (статті 79 - 83, 85 Житлового кодексу УРСР), у тому числі з наймачем іншого службового жилого приміщення;

- про зміну договору найму жилого приміщення (статті 103 - 106 Житлового кодексу УРСР);

- також до користування службовими жилими приміщеннями не застосовуються норми Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду».

 

4. Виселення з службових жилих приміщень

4.1.Працівники,що припинили трудові відносини з

комунальними підприємствами  за власним бажанням,  підлягають виселенню з службового жилого  приміщення  з

усіма  особами,  які з ними проживають,  без надання іншого жилого

приміщення. Виселення провадиться в судовому порядку.

4.2.Комунальне підприємство охорони здоров’я, в якому працює медичний працівник, в разі його звільнення повинне видати припис про звільнення службової квартири, про що негайно інформується Погребищенська районна рада.

Прийняти від Наймача службову жилу площу згідно з актом приймання-передачі, до якого додаються дефектний акт житлового приміщення, довідка про сплату квартирної плати та комунальних послуг та підтвердження про зняття працівника та членів його сім'ї з реєстраційного обліку. Після цього працівнику видається довідка про здачу службової жилої площі.

4.3. Без  надання  іншого  жилого   приміщення   у   випадках, зазначених у пункті 4.1. цього Положення, не може бути виселено:

інвалідів війни     та     інших     інвалідів     з    числа військовослужбовців,  які стали  інвалідами  внаслідок  поранення,

контузії або каліцтва,  що їх вони дістали при захисті СРСР чи при виконанні  інших  обов'язків  військової  служби,  або   внаслідок

захворювання,  пов'язаного  з  перебуванням  на фронті;

учасників Великої Вітчизняної війни,  які перебували у складі діючої  армії; сім'ї  військовослужбовців і партизанів,  які загинули або пропали безвісти при  захисті  СРСР  чи  при  виконанні  інших  обов'язків військової  служби;  сім'ї військовослужбовців;  інвалідів з числа осіб  рядового  і  начальницького  складу   органів   Міністерства внутрішніх  справ СРСР,  які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва,  що їх вони дістали при виконанні службових обов'язків;

осіб, які   пропрацювали   на   підприємстві,     що надало їм службове жиле приміщення, не менш як десять років;

осіб, що звільнені з посади,  у зв'язку з якою їм було надано жиле  приміщення,   але   не   припинили   трудових   відносин   з

підприємством, установою, організацією, які надали це приміщення;  осіб, звільнених   у   зв'язку  з  ліквідацією  підприємства,

установи,  організації або за  скороченням  чисельності  чи  штату рацівників;

пенсіонерів по  старості,  персональних  пенсіонерів,  членів сім'ї  померлого  працівника,  якому  було  надано  службове  жиле приміщення;  інвалідів праці I і II груп,  інвалідів I і II груп з числа військовослужбовців і прирівняних до них осіб;

одиноких осіб з неповнолітніми дітьми, які проживають разом з ними.

4.4. Надаване  громадянам у зв'язку з виселенням зі службового жилого приміщення інше жиле приміщення  має  знаходитися  в  межах даного  населеного  пункту і відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.

У випадку знесення будинку або переобладнання будинку (жилого приміщення)  в  нежилий,  а  також  якщо будинок (жиле приміщення) загрожує обвалом, наймачеві службового жилого приміщення може бути надано  інше  службове жиле приміщення.  Надання іншого службового жилого приміщення допускається також у  випадках,  коли  внаслідок капітального ремонту займане службове жиле приміщення не може бути збережене або його розмір істотно зміниться (стаття 102  Житлового кодексуУРСР).

4.5. Наймач, члени його сім'ї або інші особи, які проживають у службовому жилому приміщенні,  можуть  бути  виселені  в  судовому порядку  без  надання  іншого  жилого приміщення також у випадках, передбачених частиною першою статті  116  Житлового  кодексу  УРСР

(5464-10).

4.6.Особи,  які  самоправно зайняли службове жиле приміщення, виселяються  без   надання   їм   іншого   жилого   приміщення   в адміністративному порядку з санкції прокурора.

4.7. У  разі  визнання  ордера  на  службове  жиле  приміщення недійсним внаслідок неправомірних дій осіб,  які  одержали  ордер, вони  підлягають  виселенню  без надання іншого жилого приміщення, Якщо громадяни,  зазначені в ордері,  раніше  користувалися  жилим приміщенням у будинку державного або громадського житлового фонду, їм повинно бути надано жиле приміщення,  яке вони раніше  займали, або інше жиле приміщення.

У випадках   визнання  ордера  на  службове  жиле  приміщення недійсним з інших підстав,  крім  випадку,  передбаченого  абзацом першим  цього пункту,  громадяни,  зазначені в ордері,  підлягають виселенню з наданням іншого жилого приміщення або приміщення,  яке вони раніше займали.

 

Заступник голови  районної ради І.П.Гордійчук