Положення про президію

Погребищенська районна рада

Заголовок 1

Любой ваш текст

Заголовок 2

Любой ваш текст

Заголовок 3

Любой ваш текст

Заголовок 4

Любой ваш текст

 • Погребище

  Центр міста Погребище - площа Героїв
 • Прапор

  Маленька часточка держави
  Великою любов'ю пломенить!
                            Г.Кравчук
 • Надросся

  Серед прекрасного Поділля
  Надросся наше простяглось
                              В.Вітюк
 • Рось

  Права притока Дніпра.

Положення про президію

Положення про президію  Погребищенської районної ради 6 скликання

1. Президія районної ради утворюється на сесії районної ради на строк повноважень ради і є її дорадчим органом.

До складу районної ради входять за посадою

- голова ради,

- заступник голови ради,

- голови постійних комісій ради, а також уповноважені представники депутатських груп і фракцій ради.

2. Персональний склад президії районної ради затверджується сесією районної ради. Сесія при необхідності вносить зміни до персонального складу президії.

3. Президія районної ради працює на громадських засадах, вона підзвітна раді. Президія попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради, забезпечує колективний розгляд питань поточної роботи ради у період між сесіями.

4. Засідання президії скликаються головою ради (у випадку його відсутності – заступником голови) в міру необхідності, але не рідше 1 разу на квартал, і є повноважними при наявності не менш як двох третин від її складу.

Засідання президії відкриває і веде голова ради або його заступник.

5. В засіданнях президії можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати районної ради, які не входять до її складу.На засідання можуть запрошуватися також представники державних органів, політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації, інші посадові особи.

Засідання президії протоколюються. З протоколом можуть

ознайомитись депутати районної ради.

6 Членам президії не пізніше як за 3 дні до засідання повідомляється про питання, які передбачається внести на розгляд президії, а також доводяться до відома інші документи, матеріали.

7. Президія ради простою більшістю від загального складу може приймати рішення рекомендаційного характеру, підписуються рішення головуючим на засіданні.

8. Президія районної ради:

- організовує взаємодію районної ради з райдержадміністрацією, місцевими радами району, трудовими колективами, політичними партіями і громадськими організаціями, органами громадського територіального самоврядування, самодіяльними об”єднаннями та формуваннями громадян у вирішенні питань економічного і соціального розвитку;

- розглядає пропозиції про скликання сесії районної ради, а також з питань її порядку денного;

- спільно з депутатами, постійними комісіями, депутатськими групами і фракціями організовує підготовку матеріалів та документів з питань, які вносяться на розгляд сесії ради, контролює хід виконання рішень, внесених депутатами пропозицій і зауважень, рішень за запитами депутатів, наказами виборців, зверненнями громадян;

- забезпечує аналіз стану справ з питань, які віднесені законодавством до відання районної ради, вироблення необхідних пропозицій;

- координує діяльність постійних комісій, депутатських груп і фракцій, сприяє організації виконання їхніх пропозицій і зауважень;

- сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, вносить на сесії ради пропозиції з питань, пов'язаних з реалізацією прав і обов'язків депутатів;

- організовує вивчення громадської думки про роботу ради та її органів, використовуючи пропозиції і зауваження в практичній роботі;

- сприяє організації роботи по проведенню всеукраїнських та місцевих референдумів, виборів в органи державної влади і місцевого самоврядування, обговоренню громадянами проектів законодавчих актів;

- розглядає і вирішує інші питання поточної роботи районної ради.

9. Висновки, пропозиції, рішення президії голова районної ради

враховує при прийнятті розпоряджень.

10. Президія інформує депутатів районної ради про свою роботу не рідше одного разу на рік. Крім того, інформація про роботу президії може заслуховуватися на сесії районної ради у будь-який час на вимогу не менше однієї третини від загального складу депутатів ради.