10 сесія 6 скликання

Погребищенська районна рада

Заголовок 1

Любой ваш текст

Заголовок 2

Любой ваш текст

Заголовок 3

Любой ваш текст

Заголовок 4

Любой ваш текст

 • Погребище

  Центр міста Погребище - площа Героїв
 • Прапор

  Маленька часточка держави
  Великою любов'ю пломенить!
                            Г.Кравчук
 • Надросся

  Серед прекрасного Поділля
  Надросся наше простяглось
                              В.Вітюк
 • Рось

  Права притока Дніпра.

10 сесія 6 скликання

________________________________________________________________________________

9  грудня    2011  року                                    № 148                                   10 сесія 6 скликання

 

Про виконання районного бюджету за 9 місяців та заходи по забезпеченню його виконання за   2011 рік

Заслухавши та  обговоривши  доповідь  начальника  фінансового  управління   райдержадміністрації  Шелестюка В.І.  та співдоповідь голови комісії  районної ради з питань бюджету  Коріненка В.В., відповідно  до п.17  ст. 43  Закону України „Про  місцеве  самоврядування  в Україні” районна рада відмічає  , що проведеними відповідними  заходами щодо забезпечення виконання  бюджету з початку року зведений бюджет району  по доходній частині загального фонду по власних  і закріплених доходах за 9 місяців 2011 року виконано на 119,5 %, уточнене  призначення складає 11968,4 тис. грн,  фактично надійшло 14298,2 тис. грн, сума більша за планові призначення на 2497,6 тис. грн

В цілому по району з 11-ти видів податків та зборів  планові завдання  виконано по  5-ти видах податків. Не забезпечено надходження по реєстраційному збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців на 2,4 тис. грн., при плані 6,9 тис. грн. фактично  надійшло 4,5 тис. грн., по адміністративних штрафах та інших санкціях - на 12,5 тис. грн., при плані 33,9 тис. грн. фактично надійшло 21,4 тис. грн.,  по платі за надра   коштів не поступало , а план доведено на рівні 1,5 тис. грн., по збору за місця для паркування транспортних засобів при плані 0,8 тис.грн. фактично надійшло 0,2 тис.грн., по фіксованому сільськогосподарському  податку при плані 277,5 тис.грн. фактично надійшло 253,1 тис грн., по частині чистого прибутку ( доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань при плані 0,040 тис.грн.фактично надійшло 0,024 тис. грн.

Виконання доходної частини районного бюджету  за дев’ять   місяців 2011 року по загальному фонду становить – 112,5 відсотків. Призначення цього періоду становить 5473,3 тис. грн., фактично надійшло 6157,5 тис. грн., або більше планових показників на 684,2 тис.грн.

Бюджет міської ради по загальному фонду виконаний на 103,5 відсотка. Призначення за 9 місяців 2011 року становить 2190,3 тис. грн., фактично надійшло 2266,7тис.грн.

Бюджети  сільських рад по загальному фонду виконано на 136,5% (4304,8 тис.грн. – 5874,0  тис. грн.), або більше планових  призначень на 1569,2 тис. грн.

Надавалася  практична допомога сільським радам у надходженні запланованих доходів і забезпеченні фінансування заходів , передбачених їх бюджетами. Як результат, 26 сільських рад  виконали свої бюджети, що на 3  рад більше  проти цього періоду минулого року.

Податковий борг суб’єктів  господарювання станом на 01.10.2011 року  до місцевих бюджетів становить 79,6 тис. грн. , по  орендній платі за землю – 76,4 тис. грн., фіксованому сільськогосподарському податку  -3,2 тис. грн.  Податковий борг   збільшився на 58,9 тис. грн. у порівнянні з минулим роком за цей період .

Переплата по податках становить 757,1 тис. грн., з них по орендній  платі за землю - на 728,4 тис. грн. ,   по фіксованому сільськогосподарському податку - на 28,7  тис. грн.  Переплата по податках у порівнянні з минулим роком за даний період збільшилась на 369,5 тис. грн.

По доходах спеціального фонду виконання за 9  місяців  до річних призначень бюджету на 2011 рік становить  120,1 % ,  фактично надійшло 1775,3 тис. грн. , а призначення  складає 1478,2 тис. грн.

Бюджет розвитку на 2011 рік  затверджений місцевими радами у сумі 589,9 тис. грн., фактичне виконання становить  446,8 тис. грн.,  що складає 75,7  %. До показників МФУ виконання становить 74,7% , або менше на 151,3  тис. грн. від фактичних надходжень  .

Крім власних надходжень податків та зборів бюджет району  за січень – вересень  місяці   2011  року одержав дотації вирівнювання з державного бюджету в сумі 37638,0 тис. грн., що становить 100 відсотків до виділених призначень, та які відповідно до бюджету були використані в районному бюджеті та передані до бюджетів сільських рад в обсягах, передбачених їхніми бюджетами. Зазначені надходження дали змогу майже повністю здійснити фінансування видатків, передбачених видатковою частиною бюджету району.

Перевиконання місцевих бюджетів по доходах дало можливість покращити фінансування планових видатків і фінансовий стан в бюджетній сфері району.

Вживалися також відповідні заходи щодо цільового і економічного спрямування коштів на фінансування захищених статей та заходів, які носять першочерговий  характер та невідкладність , тому відсутня заборгованість захищених статей бюджету .

Стан виконання доходної та видаткової частини зведеного бюджету знаходиться на постійному контролі районної ради , державної адміністрації та фінансового управління райдержадміністрації .

З   метою забезпечення  виконання  районного  бюджету за   2011 рік

РАЙОННА  РАДА  В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію  начальника  фінансового  управління  райдержадміністрації  Шелестюка В.І  про  хід  виконання   районного  бюджету  за  9 місяців 2011 року взяти  до  відома.

2.Рекомендувати органам виконавчої влади і місцевого самоврядування, керівникам  бюджетних  установ  і  організацій:

2.1 Не допускати наявності кредиторської заборгованості з її виплати , особливо простроченої,  ліквідувати наявну  кредиторську заборгованість.

2.2 Забезпечувати оперативність здійснення всіх видатків, а в першу чергу видатків по захищених статтях бюджету. Не допускати відволікання бюджетних коштів у дебіторську заборгованість.

2.3 Продовжувати  роботу  по  збільшенню  власних  надходжень  бюджетних  установ  району  шляхом  збільшення   обсягу  і  видів  надання  платних  послуг , залучення  спонсорської  допомоги , здачі  в  оренду  приміщень  і  майна, яке ними не використовується.

2.4 Не допускати понаднормативного  або іншого  додаткового , не  передбаченого  чинним законодавством ,  введення  штатних  одиниць в закладах соціально-культурної сфери  та  апаратах  органів  місцевого самоврядування.

2.5  Забезпечити  використання  бюджетних  коштів  з максимальною ефективністю та доцільністю з метою  вирішення  проблем соціальної сфери  району в умовах  її обмеженого  фінансування.

2.6  Забезпечити прийняття та здійснення заходів з енергозбереження в бюджетній сфері, сприяти їх першочерговому фінансуванню. Визначити такі заходи по кожній бюджетній установі та закладу, що фінансуються з місцевого бюджету, з відображенням конкретних сум, які спрямовуються на їх реалізацію в кошторисах.

3. Фінансовому  управлінню райдержадміністрації ( Шелестюк В.І.):

3.1 Спільно з міською, сільськими радами детально проаналізувати  стан виконання місцевих бюджетів  9-ти  місяців цього  року, вивчити причини   невиконання бюджетів по доходах і видатках та вжити заходів по забезпеченню виконання плану доходів бюджетів по кожному виду надходжень. Особливу увагу приділити своєчасності та повноті  сплати платежів до бюджетів усіх рівнів та погашенню  податкової заборгованості.

3.2 Спільно з  Погребищенським  відділенням Іллінецької  МДПІ ( Мрищук В.В.) забезпечити реалізацію  заходів  щодо  виконання  районного  бюджету  за    2011  рік  по   всіх  джерелах  надходжень.

3.3 Встановити постійний контроль наявності залишків на реєстраційних рахунках місцевих бюджетів, головних розпорядників коштів , а також бюджетних установ і закладів як по загальному, так і спеціальному фонду.

4. Районній  державній  адміністрації спільно  з  органами  місцевого  самоврядування вживати заходів щодо перегляду відповідно до чинного законодавства  орендної плати  за землю , заходів по  забезпеченню  виконання  місцевих  бюджетів  шляхом  збільшення  обсягів  здачі  в  оренду  земель запасу  ,  резервного і водного  фондів ефективним користувачам ,  забезпечити   своєчасне  і  повне  надходження   коштів  за  оренду  цих  земель  до місцевих бюджетів  в  розмірах, визначених  чинним  законодавством,  та  стягнення  боргів  минулих  років; прискорити завершення  роботи  по інвентаризації  укладених угод  оренди землі  і  об’єктів комунальної власності .

5.Органам місцевого самоврядування активізувати роботу по впровадженню місцевих податків і зборів відповідно до наявних об’єктів оподаткування, ініціювати  перегляд у сторону збільшення ставок плати за торговий патент, частки  податку з прибутку  комунальних підприємств.

6. Органам місцевого самоврядування проаналізувати доцільність пільг зі сплати податків і зборів до місцевих бюджетів . В разі необґрунтованого надання, внести пропозиції відповідними радами щодо їх відміни .

7. Начальнику  фінансового  управління   райдержадміністрації  Шелестюку В.І. прозвітувати  про  виконання  районного  бюджету  за    2011 рік  на засіданні  постійної комісії з питань  бюджету  та на черговій сесії районної ради.

8. Доручити  голові  постійної комісії з питань  бюджету Коріненку В.В.  проінформувати  на черговій сесії районну  раду  про  хід  виконання   районного  бюджету  2011 року та  винести на  затвердження   проект рішення  з цього питання.

9. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію районної  ради  з  питань  бюджету (Коріненко В.В.).

Голова  районної  ради                                                                    В.Олексієнко
___________________________________________________________________

09 грудня  2011 року №149                                10 сесія  6  скликання


Про внесення змін до районного бюджету на 2011 рік

Відповідно до вимог п.17 ч.1 ст.43, ч.1 ст.59  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.71, п.7,8 ст.78, п.2 ч.1 ст.96,101 Бюджетного кодексу України, враховуючи клопотання головних розпорядників коштів, погодження постійної комісії районної ради з питань бюджету,

РАЙОННА РАДА  ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до загального фонду районного бюджету та збільшити доходну і видаткову частину  в сумі  429741 грн. за рахунок  субвенції із сільських та міської рад, в тому числі на  виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, відповідно до вимог Постанови КМУ № 558 від 28 квітня 2004 року - 22341 грн., на виплату заробітної плати педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл району – 48000 грн., на забезпечення регулярного, безкоштовного підвезення до місця навчання і додому учнів та педагогічних працівників – 10000 грн., на придбання матеріалів, будівельних матеріалів для поточного ремонту відділень центральної районної лікарні – 51000 грн., перевиконання власних і закріплених доходів за 11 місяців 2011 року в сумі 298400 грн.

2. Внести зміни до бюджету розвитку (спеціального фонду) районного бюджету та збільшити доходну і видаткову частину  в сумі  16910 грн.,  в тому числі збільшити за рахунок субвенцій із сільських бюджетів в сумі 17000 грн. на придбання медичного обладнання для центральної районної лікарні та зменшити в сумі 90 грн. із Саражинецького сільського бюджету для придбання холодильників у фельдшерсько-акушерські пункти.

3. Внести зміни до загального фонду районного бюджету та зменшити доходну і видаткову частину  в сумі  4800 грн. за рахунок субвенції із Морозівської сільської ради на виконання районної програми «Приміський автобус на 2011-2015 роки».

4. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень загального фонду та бюджету розвитку (спеціального фонду) у межах загального обсягу коштів передбачених головними розпорядниками коштів районного бюджету, а саме:

- Відділу освіти районної державної адміністрації по коду функціональної класифікації видатків 070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» перенести з коду економічної класифікації видатків 1133 «Продукти харчування» в сумі 30000 грн., 1135 «Інші видатки» в сумі 6367 грн., 1164 «Оплата природного газу» в сумі 35100 грн., 1172 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 8000 грн., 1343 «Інші поточні трансферти населенню» в сумі 10000 грн., 2110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 6600 грн., 2133 «Капітальний ремонт інших об'єктів» в сумі 2968 грн., на код економічної класифікації видатків 1120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 25935 грн., 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування» в сумі 33100 грн., 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 30000 грн., 1163 «Оплата електроенергії» в сумі 10000 грн..

З коду функціональної класифікації видатків 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти»  з коду економічної класифікації видатків 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 1500 грн., 1140 «Видатки на відрядження» в сумі 1500 грн., 2110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 10000 грн. на код функціональної класифікації видатків 070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» та код економічної класифікації видатків 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування» в сумі 13000 грн..

По коду функціональної класифікації видатків 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» з коду економічної класифікації видатків 1111 «Заробітна плата» в сумі 16770 грн., 1120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 6975 грн., на код економічної класифікації видатків 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування» в сумі 2000 грн., 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)»  в сумі 21745 грн..

По коду функціональної класифікації видатків 070804 «Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти» з коду економічної класифікації видатків 1140 «Видатки на відрядження» в сумі 2100 грн., 1172 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 2000 грн., на код економічної класифікації видатків 1111 «Заробітна плата» в сумі 3200 грн., 1120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 900 грн.

З коду функціональної класифікації видатків 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» з коду економічної класифікації видатків 1134 ««Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 70000 грн.  на код функціональної класифікації видатків 070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на код економічної класифікації видатків 1134 ««Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 44000 грн., 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування» в сумі 16000 грн., 2110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 10000 грн..

- Районній раді  по коду функціональної класифікації видатків 010116 «Органи місцевого самоврядування» з коду економічної класифікації видатків 1162 «Оплата водопостачання і водовідведення» в сумі 735 грн., 1163 «Оплата електроенергії» в сумі 3000 грн., 1164 «Оплата природного газу» в сумі 3500 грн., на код економічної класифікації видатків 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування» в сумі 6500 грн., 1165 «Оплата інших комунальних послуг» в сумі 735 грн..

- Районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді по коду функціональної класифікації видатків 091102 «Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» з коду економічної класифікації видатків 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)»  в сумі 2230 грн., на код економічної класифікації видатків 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування» в сумі 2230 грн.;

- Районній центральній лікарні по коду функціональної класифікації видатків 080101 «Лікарні» з коду функціональної класифікації видатків 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування» в сумі 18000 грн., на код функціональної класифікації видатків 1111 «Заробітна плата» в сумі 18000 грн..

- Відділу культури і туризму райдержадміністрації  по коду функціональної класифікації видатків 110201 «Бібліотеки» з коду економічної класифікації 1135 «Інші видатки» на код економічної класифікації 1163 «Оплата електроенергії» в сумі 600 грн.. По коду  функціональної класифікації видатків 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» з коду економічної класифікації 1135 «Інші видатки» на код економічної класифікації 1163 «Оплата електроенергії» в сумі 600 грн..

5. Збільшити обсяг видатків загального фонду районній центральній лікарні в сумі 216600 грн., на виплату заробітної плати із нарахуваннями, за рахунок зменшення обсягів видатків загального фонду :  відділу культури і туризму райдержадміністрації з кодів функціональної класифікації видатків 110201 «Бібліотеки» в сумі 70000 грн.; районній державній адміністрації з коду функціональної класифікації видатків 210105 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» в сумі 20000 грн., 180404 «Підтримка малого і середнього підприємництва» в сумі 12000 грн.; управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації з коду функціональної класифікації видатків 091205 «Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» в сумі 40000 грн., 091206 «Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів» в сумі 74600 грн.

6. Збільшити обсяг видатків загального фонду районній центральній лікарні в сумі 130000 грн., в тому числі на оплату заробітної плати з нарахуваннями – 45000 грн., на оплату природного газу 85000 грн., за рахунок зменшення обсягу бюджету розвитку відділу культури і туризму райдержадміністрації за кодом функціональної класифікації видатків 110202 «Музеї і виставки» в сумі 86960 грн., 110205 «Школи естетичного виховання дітей» в сумі 43040 грн..

7. Внести зміни до розділу ІII рішення 8 сесії районної ради 6 скликання від 18 серпня 2011 року № 114 «Про внесення змін до районного бюджету на 2011 рік» в частині надання субвенцій з районного бюджету Павлівській сільській  раді та викласти в новій редакції :

- Павлівській сільській раді – 95000 грн., в тому числі на відновлення функціонування дошкільного закладу освіти – 70000 грн; на придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, у тому числі м'якого інвентарю, обмундирування та обладнання і предметів довгострокового користування у дитячу дошкільну установу 25000 грн.

8.  Перенести бюджетні асигнування з коду функціональної класифікації видатків 250324 «Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів» на код функціональної класифікації видатків 250380 «Інші субвенції»  в сумі 25000 грн., в частині міжбюджетних трансфертів між районним  бюджетом та бюджетом села Павлівка.

9. Здійснити розподіл коштів з перевиконання власних і закріплених доходів за 11 місяців 2011 року таким чином:

- районній центральній лікарні – 193400 грн., в тому числі 115400 грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями, 50000 грн. на оплату електроенергії, 10000 грн. на оплату природного газу, 18000 грн. на придбання паливо-мастильних матеріалів.;

- Комунальній установі Погребищенському районному медичному центру первинної медико-санітарної допомоги Погребищенської районної ради 45000 грн., в тому числі 10000 грн. на придбання вакцини проти грипу, 25000 грн. на проведення ремонту житлового приміщення в селі Новофастів, що знаходиться на балансі установи, 10000 грн. на придбання матеріалів, обладнання, інвентарю в тому числі медичного.

Субвенцію:

- Спичинецькій сільській раді – 10000 грн.  на придбання метало-пластикових вікон у сільський будинок культури.

- Ширмівській сільській раді – 30000 грн. на співфінансування проекту переможця обласного конкурсу розвитку територіальних громад «Чиста вода-кращі умови життя»»

- Погребищенській міській раді – 20000 грн., на придбання метало- пластикових вікон у дошкільну дитячу установу № 2.

10. Внести зміни до загального фонду районного бюджету та збільшити обсяг видатків відділу освіти райдержадміністрації в сумі 15520 грн. за рахунок зменшення видатків в частині міжбюджетних трансфертів Новофастівській сільській раді на відповідну суму для забезпечення регулярного, безкоштовного підвезення до місця навчання і додому учнів та педагогічних працівників у зв’язку із неосвоєнням цих коштів.

11. Зменшити дефіцит бюджету розвитку (спеціального фонду) районного бюджету на суму 174658 грн., джерелом покриття якого визначити перерозподіл коштів із бюджету розвитку (спеціального фонду) до загального фонду.

12. Збільшити дефіцит бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 34775 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 17775 грн. та надходження субвенції із сільських бюджетів в сумі 17000 грн.

13. При внесенні змін до районного бюджету визначити головними розпорядниками коштів районну раду, районну державну адміністрацію,  управління праці та соціального захисту населення, відділ освіти, відділ культури і туризму, фінансове управління  райдержадміністрації.


14. Фінансовому управлінню райдержадміністрації внести зміни до  доходної та видаткової частини районного бюджету відповідно додатків 1,2,3,4,5,6,7  цього рішення та провести фінансування вказаних видатків.

15. Інформацію голови постійної комісії з питань бюджету про використання  виділених коштів заслухати  на черговій сесії районної ради.

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Коріненко В.В.)


Голова районної ради                                                  В.Олексієнко
_________________________________________________________________

9 грудня  2011  року                               №150                                   10 сесія 6 скликання

Про затвердження  технічної документації з нормативно - грошової оцінки земельних ділянок  , що надаються на умовах оренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ,   розташованих   на території  Розкопанської   сільської  ради( за межами населеного пункту )

Відповідно  до п. 21ч. 1 ст. 43, ч.1ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.13,ч.2ст.23 Закону України «Про оцінку земель», ст.10,124,186  Земельного кодексу України , п12 розділу 10 « Перехідних положень» Земельного кодексу України, ст. 4, 21 Закону України «Про оренду землі»,    розглянувши    подання відділу  Держкомзему у Погребищенському районі  за номером 1732 від 24 листопада   2011 року , подану технічну    документацію   з нормативно- грошової оцінки  земельних  ділянок , що надаються на умовах оренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  ,   розташованих  на території  Розкопанської   сільської  ради ( за межами населеного пункту) , розроблену Державним підприємством « Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» , враховуючи погодження постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу,  регулювання  земельних відносин , охорони довкілля, раціонального використання надр,

РАЙОННА   РАДА  В  И  Р  І  Ш  И  Л  А :

1.Затвердити  технічну документацію з нормативно- грошової оцінки земельних ділянок , що надаються на умовах оренди  фермерському господарству «Савлука А.В.» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ,   розташованих  на території  Розкопанської  сільської  ради ( за межами населеного пункту), загальною площею    59,4000 га   з визначеною сумою   747530 грн. 31коп., із них ділянка № 1 -57,4000га  з визначеною сумою 738999грн.09 коп., ділянка №2 -2.0000 га   з визначеною сумою    8531грн.22коп.

2.Контроль  за виконанням цього рішення  покласти  на заступника голови районної ради Гринчишина І.П. , постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу,  регулювання  земельних відносин ,   охорони   довкілля,   раціонального  використання   надр ( Шафранський  П.П.).

Голова  районної  ради                                                               В.Олексієнко


_______________________________________________________________________________

9 грудня  2011  року                           №151                          10 сесія 6 скликання

 

Про затвердження  технічної документації з нормативно - грошової оцінки земельної  ділянки № 1,  що надається на умовах оренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ,   розташованої   на території  Бабинецької   сільської  ради (за межами населеного пункту)

Відповідно  до п. 21ч. 1 ст. 43, ч.1ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.13,ч.2ст.23 Закону України «Про оцінку земель», ст.10,124,186  Земельного кодексу України , п12 розділу 10 « Перехідних положень» Земельного кодексу України, ст. 4, 21 Закону України «Про оренду землі»,    розглянувши    подання відділу  Держкомзему у Погребищенському районі  за номером 1792 від 6 грудня    2011 року, подану технічну    документацію   з нормативно- грошової оцінки  земельної   ділянки  № 1, що надається на умовах оренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої   на території  Бабинецької  сільської  ради ( за межами населеного пункту) , розроблену Державним підприємством « Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», враховуючи погодження постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу,  регулювання  земельних відносин , охорони довкілля, раціонального використання надр, РАЙОННА   РАДА   В  И  Р  І  Ш  И  Л  А :

1.Затвердити  технічну документацію з  нормативно  - грошової оцінки земельної ділянки №1,   що надається  на умовах оренди   ТОВ « Новофастівське» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території  Бабинецької сільської  ради ( за межами населеного пункту), загальною площею    11,4947 га   з визначеною сумою   103245 грн. 00коп.

2.Контроль  за виконанням цього рішення  покласти  на заступника голови районної ради Гринчишина І.П. , постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу,  регулювання  земельних відносин ,   охорони   довкілля,   раціонального  використання   надр ( Шафранський  П.П.).

Голова  районної  ради                                                    В.Олексієнко