Звіт голови районної ради за 2011 рік

Погребищенська районна рада

Заголовок 1

Любой ваш текст

Заголовок 2

Любой ваш текст

Заголовок 3

Любой ваш текст

Заголовок 4

Любой ваш текст

 • Погребище

  Центр міста Погребище - площа Героїв
 • Прапор

  Маленька часточка держави
  Великою любов'ю пломенить!
                            Г.Кравчук
 • Надросся

  Серед прекрасного Поділля
  Надросся наше простяглось
                              В.Вітюк
 • Рось

  Права притока Дніпра.

Звіт голови районної ради за 2011 рік

Шановні  депутати районної  ради та запрошені !
Завершився  перший  рік роботи  Погребищенської  районної   ради шостого скликання. Згідно  із п.17 ч.6 ст.55 Закону України «Про місцеве  самоврядування  в Україні»  звітую  перед вами та виборцями про свою  діяльність за період з листопада  2010  по даний  час.
Звітний період   був  насичений політичними подіями,  які безперечно,  вплинули  на соціально-економічну ситуацію в нашому районі, та  на діяльність органів місцевого самоврядування. 24 серпня ми відзначили 20 річницю незалежності України. Він характеризується стабільною ситуацією у владі, а також великою кількістю реформ.
Поряд з реформуванням системи влади, політичного режиму правління, форм власності проблема побудови життєздатного місцевого самоврядування постала серед першочергових завдань перехідного періоду. Сьогодні вже не можна уявити собі соціальну і правову державу без повноцінної системи місцевого самоврядування.
Фахівці вважають, що якою б ефективною не була влада в центрі, вона ніколи не стане досконалою і демократичною без адекватної системи влади на місцях.

12-15 вересня 2011 року у трьох країнах Європи відбувся найбільший міжнародний захід, який організували та провели Вінницька обласна Рада, обласна державна адміністрація та Міжнародна громадська організація «Україна-Польща-Німеччина». Відповідно до програми у Раді Європи (м. Страсбург, Французька Республіка), у посольстві України в Швейцарії (м.Берн, Швейцарська Конфедерація) та у Комітеті регіонів Євросоюзу (м. Брюссель, Королівство Бельгія) відбулася презентація Вінницької області та урочистий прийом від імені вінницької делегації.

Делегація нашої області, а це 210 чоловік, котра здійснювала поїздку за масштабним міжнародним проектом «Європейські орієнтири Вінниччини»,  в яку входив редактор районної  газети «Колос» Маценко М.І., мала можливість не лише на власні очі побачити, як розумно, завбачливо й подекуди навіть скромно живуть європейці,  ознайомитися з розвитком інфраструктури, галузей народного господарства і, безумовно, з моделлю влади, а також зав’язати дружні та ділові стосунки з представниками відомих своєю стабільністю та високим рівнем життя держав. Щоб у подальшому успішно їх розвивати. Такі дружні та ділові стосунки ми тісно підтримуємо і розвиваємо з Конецьким повітом Свєнтокшистського воєводства республіки Польща.
Загалом в багатьох країнах демократії поширеними є погляди на місцеве самоврядування як на цілковито автономну сферу управління.
Ні державне, ні громадське самоврядування, взяті окремо одне від одного, не можуть адекватно відтворювати всі аспекти суспільного процесу управління в умовах демократичної системи влади та державного управління, яке спирається на владні інститути виконавчих струкрур і місцеве самоврядування, але мають спільну мету – найбільш ефективне керування громадськими справами. Різниця полягає лише у методах керування цими процесами. Якщо державне управління, незалежно від характеру політичної влади і типу правління, будується за схемою субординації й підпорядкованості нижчого рівня вищому, то самоуправління грунтується на безпосередньому представництві інтересів місцевої громади  та території і в цьому аспекті підпорядковане лише самій громаді.
Європейська Хартія місцевого самоврядування визначає місцеве самоврядування як право і спроможність місцевих властей в межах закону здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою державних справ, які належать до їхньої компетенції в інтересах місцевого населення. За Європейською Хартією це право здійснюється як виборними, так і виконавчими органами і безпосередньо територіальною громадою шляхом використання різних форм прямої демократії.
Конституція України визначає місцеве самоврядування як право територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України.
Тому, я прагну  організовувати роботу так, щоб рада  якомога повніше та ефективніше виконувала  покладені на неї обов’язки, функціонувала послідовно у межах Конституції України, Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про  статус депутатів місцевих рад», «Про  службу в органах  місцевого самоврядування», Регламенту районної ради, із врахуванням інтересів виборців, дотримувалася прийнятих рішень.
А головним завданням в діяльності районної ради є   забезпечення  стабільності в районі  та кожній територіальній  громаді.
Саме завдяки стабільності   і взаєморозумінню  нам  вдалося забезпечити умови  для виконання поставлених завдань, об’єднати зусилля депутатського корпусу та громадян на ключових напрямках життєдіяльності району.
В центр  нашої діяльності  поставлена людина та поліпшення життя кожного  мешканця  району.
З початку роботи районної ради 6 скликання   проведено  10  пленарних  засідань на яких  розглянуто  162 питання та прийнято 159 рішень в т.ч. 12  програм. Також  заслухано звіт голови РДА про виконання райдержадміністрацією делегованих районною радою повноважень.
Районна рада  спільно  з районною державною адміністрацією, працюючи  над забезпеченням сталого економічного розвитку  та підвищенням добробуту жителів району з успіхом реалізує  прийняті   рішення щодо розвитку основних галузей народногосподарського  комплексу району, підтримки  вітчизняного товаровиробника, створення нових робочих місць  та сприятливого інвестиційного  клімату для впровадження  новітніх технологій,  активізації підприємницької  діяльності, врегулювання майнових  відносин в процесі реформування агропромислового  сектору економіки та земельних  відносин, розвитку особистих селянських господарств,  газифікації та переведення на електричне  опалення населених пунктів, реалізації  заходів  щодо  охорони  навколишнього  природного середовища та раціонального  використання природних ресурсів, подальшого розвитку територіальних громад району.
Підтримуючи  робочі  контакти   з районною державною адміністрацією нам вдається оминати різного роду нашарування і спільно знаходити ефективні  шляхи вирішення проблем,  що  виникають.
Підготовка пленарних засідань районної ради займає чільне місце в роботі  виконавчого апарату районної ради.
Депутати мають можливість завчасно   ознайомитися з проектами рішень та довідковим матеріалом, щоб  внести свої слушні пропозиції та належним чином підготуватися до сесії. Питання порядку денного заздалегідь публікуються в районній газеті «Колос» та висвітлюються на сайті районної ради.  Це дає  можливість виборцям не лише  дізнатися про основні питання,  які  розглядатимуться, а й разом  з депутатами брати  участь в аналізі порушених проблем, обміркуванні проектів майбутніх рішень.  Всі  думки та  пропозиції   узагальнюються, узгоджуються  з постійними комісіями, обговорюються на засіданнях Президії районної  ради.
Повноваження  районної ради  реалізуються шляхом  прийняття  відповідних  рішень.
Основною  ланкою в системі підготовки рішень ради є Президія  та постійні комісії, робота яких триває у  міжсесійний період.
Районною радою 6 скликання створено  6 постійних комісій та затверджено Положення  про  них.
Постійні комісії з початку роботи районної ради 6 скликання провели 48 засідань на яких розглянули 204  питання.
На контролі постійних комісій знаходяться 37 програм, 12 з яких  прийняті  районною радою 6 скликання.
Президія районної ради 6 скликання утворена рішенням №5 1 сесії районної ради 25 листопада  2010 року.
Очолює  Президію  голова районної ради. До її складу ввійшли заступник голови районної ради, голови постійних депутатських комісій та голови партійних фракцій.   Робота Президії, як дорадчого органу ради, здійснюється згідно із вимогами Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення про  Президію районної ради .
Проведено 8 засідань Президії районної ради, на яких розглянуто 25 питань.
Президія  районної ради виконує роль координаційно-методичного центру в діяльності районної  ради   в цілому,   взаємодії постійних комісій  і депутатських фракцій, органів місцевого самоврядування, як  колективний дорадчий орган. Президія провела значну  роботу щодо опрацювання зауважень, пропозицій, доповнень висловлених членами постійних комісій у ході обговорення проектів рішень при їх підготовці до розгляду на пленарних засіданнях.  За наслідками опрацьованих  питань на засіданні Президії районної ради давалися відповідні доручення та рекомендації, на виконання яких прийнято цілу низку рішень районної ради, а також внесено  доповнення та зміни до програм в різних галузях господарства району. При опрацюванні питань порядку денного було відхилено 5 проектів рішень. Вивчено і рекомендовано для внесення в порядок денний пленарних засідань більше 10 проектів рішень з невідкладних питань  поданих депутатами районої ради.
З метою поглиблення взаємодії районної ради і районної державної адміністрації, щодо ефективного виконання рішень районної  ради та прийнятих програм  продовжується практика спільних засідань Президії районної ради та  Колегії  районної державної адміністрації.
У звітному періоді активно працює постійна комісія з питань бюджету на чолі з головою комісії,  депутатом районної ради Коріненком В.В.
Комісія провела 13 засідань, 5 з них- спільних, розглянула 56 питань.
Під час підготовки до бюджетного періоду 2011 року, комісією спільно з фінансовим управліннням РДА, проведено ряд   семінарів-навчань з головами та бухгалтерами міської та сільських рад  з проблем формування місцевих бюджетів та контролю  за їх виконанням. Чи  не на кожну  сесію  виноситься  питання  про стан виконання  районного бюджету.
Проведеними конкретними заходами щодо забезпечення виконання зведеного бюджету району з початку року по доходній частині загального фонду по власних і закріплених доходах за 11 місяців 2011 року виконано на 115,6 %, уточнене призначення складає 16055,4 тис. грн., фактично надійшло 18559,4 тис. грн., або більше планових призначень на 2504,0 тис. грн.,  у порівнянні з відповідним періодом минулого року більше фактичних надходжень на 2939,5 тис. грн.
По доходах, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (1кошик), за звітний період надійшло 12322,3 тис. грн. що складає 109,5 % до уточнених місцевими радами  планових показників 11248,6 тис.грн.  До розрахункових показників Міністерства Фінансів України  за 11 місяців 2011 р. виконання становить 117,0 %  ( 10530,2 тис.грн.) або більше на 1792,1 тис. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року ми спостерігаємо зменшення надходжень на  198,4 тис. грн.
По доходах, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, ( 2 кошик ) до бюджету району надійшло 6237,1 тис. грн., що складає 129,8 % до уточнених місцевими радами планових показників 4806,8 тис.грн. на звітний період. Порівняно з відповідним періодом минулого року ми спостерігаємо збільшення надходжень на  3137,8 тис. грн.
В цілому по району з 11-ти видів податків та зборів планові завдання виконано по 5 - ти видах податків, а саме :
- податку на доходи фізичних осіб на 109,3 % при плані  11126,9 тис. грн. фактично надійшло 12167,3 тис. грн;
- податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності на 596,9 %  при плані 2,0 тис. грн. фактично надійшло 11,8 тис. грн;
- по  платі за землю на 130,2 %  при плані 4356,8 тис. грн. фактичне надходження склало  5673,6 тис. грн;
- збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності на 197,1 % при плані 44,6 тис. грн. фактично надійшло 87,8 тис. грн;
- по державному миту на 131,0 % при плані 113,7 тис. грн. фактично поступило 149,0 тис. грн.
Не забезпечено надходження :
- по платі за надра  на 1,8 тис. грн. при плані 1,8 тис. грн. фактично поступило 0,0 тис. грн;
- по збору за місця для паркування транспортних засобів на 0,8 тис.грн. при плані 1,0 тис. грн. фактично надійшло 0,2 тис. грн;
- по фіксованому сільськогосподарському податку на 4,0 тис.грн. при плані 357,9 тис. грн. фактично надійшло 353,9 тис. грн;
- по частині чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань  на 0,016 тис.грн. при плані 0,055 тис. грн. фактично надійшло 0,039 тис. грн;
- по реєстраційному збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців  на 3,3 тис. грн.  при плані 9,0 тис. грн. фактично надійшло 5,7  тис. грн;
- по адміністративних штрафах та інших санкціях на 12,9 тис. грн. при плані 41,7 тис. грн. фактично надійшло 28,8 тис. грн.

По загальному фонду виконання доходної частини районного бюджету за 11 місяців 2011 року складає  107,9 %, призначення цього періоду становить 7584,4 тис. грн. фактично надійшло 8183,7 тис. грн., або більше планових призначень на 599,3 тис. грн., у порівнянні з 2010 роком  більше  фактичних надходжень на 207,0 тис. грн.
З 2-х видів податків та зборів по районному бюджету загального фонду планові завдання виконано по  податку з доходів фізичних осіб на 107,1 % при плані 7575,4 тис. грн. фактично надійшло 8111,5 тис. грн.  Не забезпечено надходження по реєстраційному збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на 3,3 тис. грн. при плані  9,0 тис. грн. фактично надійшло 5,7 тис. грн.   
По загальному фонду виконання доходної частини бюджету міської ради складає 103,4 %. Призначення на 11 місяців 2011 року становлять 2693,5 тис. грн. фактично надійшло 2783,8 тис. грн. або більше планових призначень на  90,3  тис. грн., у порівнянні з 2010 роком менше фактичних надходжень на 184,0 тис. грн.
Бюджет по всіх сільських  радах по загальному фонду за 11 місяців 2011 року  виконано на 131,4 %  ( 5777,5 тис. грн. – 7591,9 тис. грн.), або більше планових призначень на 1814,4 тис. грн.,  у порівнянні з 2010 роком більше фактичних надходжень на 2916,5 тис. грн.
З доходних джерел бюджетів базового рівня не виконано:
- 5 сільських бюджетів  по податку з доходів фізичних осіб на суму 57,2 тис. грн;
- 1 сільський бюджет  по  платі за землю  на суму 3,6 тис. грн;
- 10 сільських бюджетів  по  фіксованому сільськогосподарському податку на 40,6 тис. грн;
- 17 сільських бюджетів  по  адміністративних штрафах та інших санкціях на 6,1 тис. грн;
-  9 сільських бюджетів  по державному миту на  2,0 тис. грн.
Надавалась практична допомога сільським радам у надходженні запланованих доходів і забезпеченні фінансування заходів, передбачених їх бюджетами, як результат 26 сільських рад виконали свої бюджети,  в порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 2 сільських бюджети.
Є ряд підприємств  які регулярно сплачують податки до бюджету району. Найбільше було сплачено за січень - жовтень такими платниками податків: ТОВ  „Новофастівське” – 3198,8 тис. грн., СФГ „Дружба-Л” с. Гопчиця – 765,7 тис. грн.,  ТОВ „Укрзернопром - Погребище” – 735,3 тис. грн., СТОВ „Зоря” с.Андрушівка  – 506,8 тис.грн., СФГ „Бухнівське” с. Бухни – 471,2 тис. грн., СТОВ „Росія” с. Станилівка – 346,5 тис.грн., ТОВ „Союз Агро Пром” – 346,4 тис. грн., ПП „Агроекопродукт” – 340,6 тис.грн., СТОВ „Дніпро” с. Мончин – 325,2 тис.грн., ФГ „Лан – П” с. Дзюньків – 313,1 тис.грн. та ряд інших.
Станом на 01.12.2011 року податковий борг суб’єктів господарювання до місцевих бюджетів становить 83,5 тис. грн.  по орендній платі за землю  – 81,9 тис. грн., фіксованому сільськогосподарському податку становить – 1,6 тис. грн. Податковий борг у порівнянні з минулим роком за цей період збільшився на  58,7 тис. грн.
По  доходах спеціального фонду виконання за 10 місяців до річних призначень  бюджету на 2011 рік становить 147,3 %, призначення складає 1533,2 тис. грн., фактично надійшло 2258,2  тис. грн.
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів виконано до річних призначень на 186,1 % ( 24,4 тис. грн. – 45,4 тис. грн.), збір за першу реєстрацію транспортного засобу виконано до річних призначень на 1747,4 % ( 3,8 тис. грн. – 66,4 тис. грн.), по збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах на 237,8 % ( 9,0 тис. грн. – 21,4 тис. грн.),  екологічний податок на  72,7 % ( 43,6 тис. грн. – 31,7 тис. грн..), по грошових стягненнях за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища  на 2020,0 % ( 1,0 тис. грн. – 20,2 тис. грн.),  по власних надходженнях  виконання становить  173,1 % ( 766,9 тис. грн. – 1327,5 тис. грн.), цільових фондах на 166,1 % ( 94,7 тис. грн. – 157,3 тис. грн.).
Бюджет розвитку на 2011 рік затверджений місцевими радами у сумі  589,9 тис.грн. Фактичне виконання становить 538,1 тис. грн, що складає 91,2 %.  До показників МФУ (598,1 тис.грн.) виконання становить 90,0 %,  або менше на 60,0 тис. грн. від фактичних надходжень.
Єдиний податок на 90,2 % ( 579,9 тис. грн. – 523,0 тис. грн.), кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим) на 151,0 % ( 10,0 тис. грн. – 15,1 тис. грн.).
Крім власних надходжень податків та зборів бюджет району за  січень – листопад  місяць 2011 року одержав дотації вирівнювання з державного бюджету в сумі  46002,0 тис. грн., що становить 100,0 % до виділених призначень,  які відповідно до бюджету були використані в районному бюджеті  та передані до бюджетів сільських рад в обсягах, передбачених їхніми бюджетами. Зазначені надходження дали змогу  майже повністю здійснити фінансування видатків, передбачених видатковою частиною бюджету району.
Перевиконання місцевих бюджетів по доходах дало можливість покращити фінансування планових видатків та покращити фінансовий стан в бюджетній сфері району.
Стан виконання доходної та видаткової частини зведеного бюджету знаходиться на постійному контролі районної ради, районної державної адміністрації та фінансового управляння райдержадміністрації.
Вживалися відповідні заходи щодо цільового і ефективного спрямування коштів на фінансування захищених статей та заходів, які носять першочерговий характер та невідкладність, а також щодо  економного та цільового спрямування коштів.
Забезпечувалася своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери, стабілізувався  стан розрахунків  за спожиті  енергоносії бюджетними закладами.
Комісія з питань економічних реформ, приватизації та регулювання комунальної  власності, роботи промисловості,  транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства,  торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного  розвитку та благоустрою населених пунктів ( Янчук В.П.) провела 9 засідань, розглянула 48 питань.
Члени комісії  принципово  розглядають внесені питання, про що  свідчить повернення  деяких питань на доопрацювання і повторний розгляд.
З моменту введення в дію Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” виконавчим апаратом Погребищенської районної ради напрацьовано певний досвід щодо розробки та прийняття регуляторних актів.
Відповідно до ст.66 Регламенту Погребищенської районної ради, затвердженого рішенням 2 сесії 6 скликання   30 грудня 2010 року №16 свої повноваження у сфері регуляторної політики районна рада здійснює через постійну комісію з питань економічних реформ, приватизації та регулювання комунальної власності, роботи промисловості, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів. Комісією погоджено прийняття протягом поточного року  рішень районної ради, які спрямовані на правове регулювання господарських та адміністративних відносин між районною радою та суб’єктами господарювання і відповідно до Закону України   “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”  носять ознаки регуляторних актів.
Процедура прийняття таких рішень передбачає:
-    опублікування оголошення в засобах масової інформації  про включення цих рішень до плану роботи районної ради на поточний рік;
-    публікація самих проектів рішень та аналізів регуляторних впливів;
-    проведення відстежень результативності регуляторних актів та їх оприлюднення в засобах масової інформації з метою одержання зауважень і пропозицій від громадськості щодо окремих положень запропонованих рішень.
Протягом звітного періоду відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” з дотриманням принципів прозорості, врахуванням громадської думки, відкритості для суб’єктів господарювання, районною радою прийнято три регуляторних акти. Зокрема рішення:
- від 02.06.2011 року №98 “Про Порядок передачі в оренду майна, що є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл та міста Погребищенського району”;
- від 02.06.2011року №99 “Про Порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл та міста Погребищенського району”;
- від 02.06.2011 року №100 “Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду комунального майна, що є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл та міста району”.
Основною метою прийняття цих нормативно – правових документів стала необхідність:
- затвердження єдиного уніфікованого організаційно - правового механізму справляння та використання плати за оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, нерухомого та індивідуально визначеного майна комунальних підприємств, організацій, установ;
- виключення ситуацій, пов’язаних з розбіжностями в тлумаченні                   нормативно-правових документів щодо оренди нерухомих об’єктів;                                                              
- реалізація вимог Закону України  “ Про оренду державного та комунального майна ”;
-  виконання рішення 19 сесії районної ради 4 скликання від 29.04.2005    року №170 “Про перелік об’єктів спільної власності територіальних громад району, що знаходяться в управлінні районної ради”;
-  відкритість та прозорість процедури передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста району.
Використання норм та принципів регуляторної політики дасть змогу забезпечити перехід державного управління на новий якісний  рівень. Однак мушу відзначити, що процедура прийняття таких нормативно-правових документів на рівні сільських та й районної ради, надзвичайно громіздка та неефективна.        
Робота органів місцевого самоврядування, виконавчої влади керівників територіальних громад   впродовж  поточного року була зосереджена на забезпечення збалансованого соціально-економічного та культурного розвитку району. Головні зусилля були спрямовані на нарощування обсягів виробництва, реалізацію основних видів сільськогосподарської та промислової продукції; сприяння розвитку малого бізнесу,  залучення інвестицій  в розвиток всіх галузей народногосподарського комплексу, організації належної роботи торгівлі, транспорту, житлово-комунального господарства району  та   залучення на цій основі коштів до державного та місцевого бюджетів.
Ключовим питанням розвитку економіки району  є  залучення інвестицій.   За  11 місяців 2011 року  в економіку району залучено 18 млн. грн. інвестицій в основний капітал.
За  ІІІ-й  квартал   введені в експлуатацію та отримали в інспекції державного  архітектурно-будівельного  контролю  у Вінницькій області сертифікат відповідності закінченого будівництва такі об’єкти:
-  Магазин  товарів  широкого  вжитку по вул. Київська, 14а ;
-  Будівництво  добудови до  магазину  «Комфорт» по вул. Б.Хмельницького, 105 ;
-   Переобладнано  приміщення  дитячого  садка  під  мініпекарню в с. Саражинці ;
-  Газифікація сс. Павлівка  та Плисків.
В  районі  продовжуються  роботи  по  газифікації  населених  пунктів. Протяжність газових мереж району становить 427,6 км. За 11  місяців 2011 року введено в експлуатацію 13,14 км. газопроводу; газифіковано 6490 квартир і будинків. Незабаром голубий вогник запалає в оселях жителів сіл  Мончина та Розкопаного.
Проводяться роботи по відновленню   дитячого дошкільного  закладу в с. Павлівка.
В поточному  році  освоєна  субвенція з державного  бюджету місцевим  бюджетам  на  капітальний  ремонт    вулиць  в  м. Погребище в  сумі  851 тис.грн.  та  на  ремонт  вулиць в с. Талалаї в сумі  77 тис.грн.  
Також   відповідно  до  розпорядження голови  облдержадміністрації від  27 вересня 2011 р. № 511  на  капітальний  ремонт доріг в с. Старостинці  виділено  кошти  в  сумі  928 тис.грн.  та  на  поточний  ремонт  дорожнього  покриття вул. Центральної  в  с. Педоси  -  99 тис.грн.
З обласного  фонду  охорони  природного  навколишнього  середовища виділені  кошти в сумі 1520,0 тис.грн.  на будівництва  каналізаційних  мереж  в м. Погребище   з  улаштуванням  очисних  споруд  типу  „ВІОТАL”.
З  державного  бюджету  заплановані  кошти  в  сумі  1210 тис.грн.  на  підключення  до  центральної  каналізаційної  мережі громадських та  житлових  будинків жителів м. Погребище.     На  капітальний  ремонт  даху та  фасаду  житлових будинків по  вул. Вінницька  та  Б.Хмельницького,    виділена  субвенція  з  державного  бюджету в  сумі  455  тис.грн. та  зібрані  кошти співвласників в  сумі  80 тис.грн.
У 2011 році з районного бюджету, додатково виділено місцевим бюджетам на будівництво, ремонти,  газифікацію, об’єкти соціально-культурної сфери кошти в сумі 471 тис.грн.   
Середньомісячна  заробітна  плати  одного  штатного  працівника  за  вересень  місяць    складає  1704 грн.,  за  січень-вересень – 1663 грн.  У  порівнянні  до  минулого  року  зарплата  зросла  на  27 %.  Проте, враховуючи  нинішню  цінову  ситуацію  величина  заробітної  плати  має  бути  більшою.   
Хотілось  би  назвати  підприємства  де  найвищий  рівень  оплати  праці.  Це: Погребищенські  електричні  мережі – 2944 грн.,  Погребищенський  райавтодор – 2774,5 грн.,  серед  сільсь-когосподарських підприємств:  ТОВ  «Новофастівське» - 2474 грн.,  ТОВ  «Укрзернопром» - 2354 грн.  Водночас,  на  превеликий  жаль  є  господарства,  в  яких  заробітна  плата працюючого  становить  менше  мінімальної  (ФГ «Сизової» - 480 грн,  ФГ «Ланецьких» - 538 грн.)
Щодо  аналізу промислового сектору,  який  є  одним із найголовніших ланок економіки,  то  на  привеликий  жаль  останніми  роками  закріпилась  тенденція  до  зменшення  промислового  виробництва.  За  11  місяців  поточного  року в  районі  вироблено  промислової продукції  на  суму 24,2 млн.грн.   В  натуральних  показниках  відслідковується  спад  по  усіх  видах  продукції.  По  ТОВ  «Погребищенський  маслосирзавод» виробництво масла  селянського зменшено   на  22 %,  сирів  твердих  на 61 %,  сухого  знежиреного  молока  на  20 %,  виробництво  круп по  ПСПП «Рось»  зменшилось   на  19%.     Найбільший  спад по виробництву борошна по  ТОВ  «Ржевуськ млин»  -  59 %  в  порівняні  до  минулого  року.      Однією  із  причин  спаду по даному  підприємстві  є  відсутність власної  сировинної  бази та  зменшення давальницької  сировини.  
Урядом країни проводиться послідовна політика щодо створення сприятливих умов для ведення бізнесу, усунення існуючих перешкод для ведення підприємницької діяльності. З цією метою, прийнята Програма економічних реформ на 2010–2014 роки, яка розроблена на виконання поставленого Президентом України завдання з відновлення економічного зростання й модернізації економіки країни. Значне місце у цій програмі відведено напряму „Дерегуляція і розвиток підприємництва”.
На території району діє 1265 одиниць суб’єктів малого підприємництва, з них 103 – з правом юридичної особи, 1140 фізичні особи  та 40 фермерських господарств.
За січень – листопад поточного року започаткували діяльність 93 новостворених суб’єкти господарювання та 5 юридичних осіб.
Малий бізнес відіграє важливу роль у створенні нових робочих місць та розв’язанні проблем зайнятості населення району. У січні – листопаді 2011 року в сфері підприємництва створено 210 нових робочих місць.
З початку року 14 осіб започаткували власну справу за рахунок надання одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.
Хочеться зазначити, що в  районі  збільшується кількість успішних підприємців, які не зупиняються на досягнутому, будують свою справу з перспективою, реалізовують цікаві соціальні проекти, нерозривно поєднують особисті та громадські інтереси, беруть активну участь у благоустрої району, благодійних акціях та з розумінням ставляться до вирішення проблемних  питань  району.            
Малий  бізнес  тісно  пов’язаний  із  торгівельною  діяльністю  та побутовим обслуговуванням населення.          
На сьогодні торгівля та побутове обслуговування населення - важлива соціально-економічна сфера нашого життя, основним  завданням  якої є задоволення потреб населення у послугах, споживчих товарах різних груп згідно попиту, забезпечуючи при цьому високий рівень культури обслуговування та належну якість.
Обсяг роздрібного товарообороту у сфері  роздрібної торгівлі та ресторанного господарства  за  оперативними  даними  за звітний  період склав 40,3 млн.грн.  Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту до аналогічного періоду минулого року  склав 106 %.     
На цей час ринок продовольства району забезпечений у достатніх обсягах продуктами харчування. Асортимент хлібобулочних виробів, круп та інших продуктів на продовольчих ринках різноманітний. Спостерігається стабільність цін на основні продукти харчування з незначним їх коливанням.
Обсяг реалізованих послуг ( у ринкових цінах) за січень – вересень  2011 року склав  біля  9 млн. грн
Слід зазначити, що сфера послуг оперативно та гнучко реагує на попит населення, запроваджує саме ті види послуг, які на даний час є актуальними, формує ринок в залежності від платоспроможності населення. Тому сьогодні всі споживачі, з різним рівнем доходів, взмозі отримати послуги за потребою та можливостями.
Комісія звернула увагу на те,  що  поряд  із  досягненнями  є моменти, які потребують постійної підвищеної уваги зі сторони керівників, без виключення, всіх рівнів управління. Це:
- суттєве підвищення рівня опали праці;
- подолання тіньової зайнятості;
- робота підприємств  промислової  та  будівельної галузей;
- впровадження енергозберігаючих заходів та проектів;
-створення умов для залучення інвестицій;
- відновлення інвестиційних проектів у  промисловому  секторі;
- ефективне використання земельних ресурсів;
- належне проведення розпочатого опалювального сезону 2011 – 2012 років.

ПРОДОВЖЕННЯ